SkyscraperCity Forum banner

helihaven in de maas

1199 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  Nexxd
‘Helihaven’ in de Maas
Door MARCEL POTTERS

ROTTERDAM - Rotterdam krijgt een 'helihaven'. Als de plannen van het Amsterdamse bedrijf Helinet doorgaan, komt er een platform voor helikopers te liggen aan de Schaardijk in Kralingen-Crooswijk, vlak naast de Van Brienenoordbrug. De aankomst- en vertrekplek wordt in het water gebouwd, met ernaast onder andere een passagiersterminal en parkeerplaatsen.

Volgens directeur Aernoud Dekker van het Amsterdamse bedrijf Helinet kunnen vanuit Rotterdam directe lijnvluchten worden gemaakt naar onder meer Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Antwerpen en Brussel. De bedoeling is dat de prijs voor zo'n vlucht gelijk is aan die van een taxirit naar dezelfde plek. ,,Voor 120 euro vlieg je naar Amsterdam,'' stelt hij.

Helinet is bezig met het opzetten van een reguliere helikopter-verbinding tussen vijftien steden in Nederland, België en Duitsland. Met Rotterdam werd al een poosje gesproken over de plek voor zo'n helihaven. Het werd de Schaardijk, omdat die in de buurt ligt van bedrijfsterreinen (Rivium en Brainpark) en er belangrijke uitvalswegen in de buurt zijn. Ernaast komt onder de naam 'Pier 112' nieuwbouw, met onder meer kantoren, een stopplaats voor de watertaxi en de bus. Dekker: ,,Er mag geen overlast zijn voor de omgeving en er moet worden voldaan aan Europese richtlijnen.''

Helinet wil eind dit jaar gaan bouwen in Kralingen, zodat de eerste vluchten in het 2de kwartaal van volgend jaar kunnen plaatsvinden. ,,We streven naar tien vluchten per dag, en alléén bij daglicht. In het weekeinde wordt niet gevlogen.''

Wat hem betreft hoeft de buurt niet bang te zijn voor geluidsoverlast. ,,We gebruiken de stilste helikopters die er te vinden zijn. Ze maken niet meer geluid dan de brommer van een pizzakoerier.''

Per helikopter kunnen zes personen worden vervoerd. Het platform kan ook worden gebruikt door de politiehelikoper en de traumahelikopter.

Een van de eerste stappen in het proces is het afgeven van een 'verklaring van geen bezwaar' door de burgemeester. Het dagelijks bestuur van Kralingen-Crooswijk heeft hierover positief geadviseerd. VVD-bestuurder Michel de Visser staat ’ niet afwijzend’ tegenover het project. ,,Want je moet als Rotterdam tenslotte mee in de vaart der volkeren.''

Volgens hem bevindt het plan zich nog 'in een heel vroeg stadium'. ,,Alle milieu- en ruimtelijke aspecten komen nog aan bod.''

bron: ad
See less See more
1 - 2 of 2 Posts
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top