SkyscraperCity Forum banner

HELSINGBORG | Höjdpunkten Närlunda | 66m | 22fl | Completed

13959 Views 18 Replies 13 Participants Last post by  dj4life
Under construction
Höjdpunkten Närlunda
Helsingborg - Skåne

Närlunda blir stans nya höjdpunkt
Stans högsta hus i 22 våningar börjar snart växa fram på Närlunda. 2014 väntar inflyttning i de drygt 120 bostäderna, varav en del för studenter. Även vårdcentralen är på väg till nybygget.

Bildmaterial
Så här föreslås Närlundaskrapan se ut mot väster. Studentbostäderna ska placeras i den låga delen. För modellen och ritningarna svarar White arkitekter i Malmö. De ansvariga arkitekterna Åsa Bjerndell och Josef Wiberg lyfter bland annat fram att "det nya gröna bostadshuset blir Närlundas representant både i Helsingborgs skyline och längs Landborgspromenaden" och att den träklädda basen skapar "en mötesplats i västerläge för både Närlundabor och besökare" samtidigt som den bryter ner husets skala i närmiljön.
Foto: Stefan Ed

HELSINGBORG Närlundaskrapan blir genom sin höjd och placering ett nytt landmärke i Helsingborg. Med sina 66 meter är den föreslagna byggnaden dubbelt så hög som Kärnan och med 22 våningar blir den stans högsta bostadshus. Ett av Elinebergshöghusen är i dag högst med 15 våningar.

Den nya detaljplanen för Helsingborgshems projekt gick i mål i somras utan att överklagas. Upphandlingen är redan klar, stadsbyggnadsnämnden väntas säga ja i slutet av februari och avsikten är att Veidekke i mars ska sätta spaden i jorden på den plats där det förut låg en affär.

– Bygget kommer att ta drygt två år att genomföra och vi räknar med inflyttning till sommaren 2014, säger Björn Ravemark, projektledare på Helsingborgshem.

Totalt 121 hyreslägenheter planeras varav 102 i själva höghuset som föreslås få fasader i skivmaterial i en grön nyans. Det rör sig om 82 tvåor på 45-67 kvadratmeter och 20 treor på 72 kvadratmeter.

Därtill kommer 19 studentbostäder, ettor på 30 kvadratmeter. De ska placeras i en lägre del i två plan med träfasader och sedumtak som ska kopplas samman med den höga delen.

Hyrorna är ännu inte fastställda. Men enligt Björn Ravemark kommer de att ligga på samma nivå som i annan nyproduktion i regi av Helsingborgshem. Hyrorna kommer också att variera inom fastigheten beroende på var lägenheterna ligger. Förutom 20 tvåor på östra sidan får alla lägenheter i högdelen Sundsutsikt.

I bottenplanet blir det plats för tre lokaler, en på 800 kvadratmeter och två på vardera 150 kvadratmeter. Vårdcentralen på Närlunda ser ut att ta hand om den stora lokalen. Helsingborgshem och Region Skåne har ingått en avsiktsförklaring med den innebörden.

– Vi hoppas att det också i de två andra lokalerna kan bli olika slags service för dem som bor i huset och området. Man kan tänka sig en närbutik eller någon form av restaurang, säger Björn Ravemark.

Under mark ska ett garage med 70 platser utformas. Och allt som allt är Närlundaprojektet ett bygge på cirka 250 miljoner kronor.

Det är White arkitekter i Malmö som har ritat den nya Närlundaprofilen. Höghuset utgörs egentligen av två triangelformade byggnader som binds samman av ett glasat trapphus. Ingen sida blir den andra lik och Björn Ravemark talar om en diamantform. Meningen är också att fasaderna ska ändra utseende utifrån bland annat ljus- och skuggförhållandena.

Bygglovet väntas bli uppdelat i två steg. Tanken är att politikerna ska ge klartecken nu till själva projektet och att tjänstemännen senare ska godkänna detaljutformningen av fasaderna när den studerats ytterligare.

– Det är ett spännande förslag och det som redovisats känns bra. Det här blir en ny orienteringspunkt när man närmar sig stan söderifrån och det är väldigt viktigt med gestaltningen. En provfasad ska också göras innan vi tar ställning till den slutgiltiga fasadutformningen, säger stadsarkitekt Konrad Ek.

See less See more
7
1 - 19 of 19 Posts
Thanks for posting this, Ingenioren. This tower is looking pretty good, but I wonder if that green cladding will age well.
I agree, it looks nice. I'm also curious about how the cladding will look once the building is finished.
I just heard about this project today and found this page, but also this pdf:

http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_638/cf_2/narlunda_vastra_handl_samr_sbk.pdf

Further down in the pdf you can see renderings with glass balconies and "sky gardens".
Hej, jag bor inte så långt ifrån Närlunda i Helsingborg och har faktiskt sett att dem håller på och bygger något där. Undrade vad det var och här får man sitt svar. :lol: Går det bra att man pratar svenska i Sverige forumet eller?
Jandos blogg gives us an updates of the construction:
http://blog.jando.se/category/narlunda/

13/11-12:

See less See more
  • Like
Reactions: 1
Went by it by train some week ago. It was cloudy but it looked nice and unusual with the green colour. It has almost reached full height now and the exterior is cladded. Wish it was closer to the city center though.
It doesn't look that green as the renders. Looks nice! :)
Was in Helsingborg last weekend! It looked finished.
Was in Helsingborg last weekend! It looked finished.
It has been completed for quite some time now. Helsingborgshem are also currently renovating the dreadful commieblocks that surround the highrise, which I like very much.
I have now made a drawing of it and changed the status to completed! :)

http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=3608
  • Like
Reactions: 2
Utan det kitschiga gröna skulle detta vara ett misslyckande för mig, nu klarar den precis gränsen för OK. :/
Nah, that bright shade of green always looks so unfinished in my eyes. The same with the Vattenfall HQ in Arenastaden in Stockholm. It looks like it's under construction to me or worn out. Although, this facade looks much better upclose than the Vattenfall building. Not a big fan.

http://corporate.vattenfall.com/Global/corporate/news_and_media/image/c3_headquarter.jpg
I drive by this building a couple of times a week and unfortunately it doesn't look good from a distance.

It probably look better up close though, and the view from the apartments most be great.
1 - 19 of 19 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top