SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
831 Posts
Discussion Starter · #1 ·
1


2


3


4


5


6


7


Dit is mijn buurt! Dit is waar ik als klein jongetje speelde, naar school ging, een 'heel erg knap' meisje stalkte. Wat is er van mijn buurt over? Enkel mijn jeugdsentiment. Ik ben geen 'echte' tegenstander van multiculturele samenleving. Maar soms loop ik door de Afrikaanderwijk... kijk nou wat er met de Oldebarnevelt is gedaan? Dat gebouw stond op de monumentenlijst! :( Waarom staat die grote witte tent ( #7 ) daar?
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top