SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 81 Posts

·
Registered
Joined
·
1,979 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Er wordt in Hengelo al een tijd lang gesproken over nieuwbouwplan Lange Wemen. Hoewel de realisatie ervan nog wel enkele jaren op zich laat wachten (de verwachte start van de bouw is 2011), wordt het plan steeds concreter. Tijd dus voor een eigen thread.

Enkele artikelen van www.tctubantia.nl

27-07-2005
Wonen, werken en winkelen in Wemen

HENGELO - Wonen, werken (voor ambtenaren), winkels en horeca zijn de belangrijkste kenmerken bij de herontwikkeling van de Lange Wemen, het gebied tussen stadhuis en Deldenerstraat. Dat blijkt uit de zogeheten bestuurlijke opdracht, waarmee het college deze week heeft ingestemd.
Een Civic Center als een soort informatiepunt voor burgers, sloop van het huidige stadskantoor, 160 woningen, een ondergrondse parkeergarage en huisvesting van 600 gemeente-ambtenaren die nu nog aan de Hazenweg werken. En een ‘nieuw’ Burgemeester Jansenplein dat als een echt horecaplein een impuls moet geven aan het hele Hengelose centrum. Dat zijn de meest opvallende hoofdlijnen uit de bestuurlijke opdracht voor de herontwikkeling van de Lange Wemen, waarmee het college heeft ingestemd. Wethouder G. ter Ellen wijst er met nadruk op dat over een eventuele terugkeer van de gemeente-ambtenaren die nu op het stadskantoor aan de Hazenweg werken nog geen besluit is genomen. Maar de drie ‘gerenommeerde’ stedebouwkundige bureaus die straks met de herontwikkeling aan de slag gaan, krijgen wel de opdracht 600 nieuwe werkplekken voor ambtenaren te maken. Of het bureau Juurlink & Geluk - dat het huidige centrum heeft getekend - ook mee gaat doen is nog niet bekend. ‘Daar is nog geen besluit over genomen’, aldus wethouder G. Weber. Met de herontwikkeling van de Lange Wemen denkt het college dat het hele Hengelose centrum ook een economische impuls krijgt. Om een werkplek voor 600 ambtenaren te maken is een kantoorgebouw met een oppervlak van 16.000 vierkante meter nodig. Een gebouw dat qua grootte te vergelijken is met het huidige stadskantoor aan de Hazenweg. Hoogbouw tot 80 meter voor de woningen behoort tot de mogelijkheden, zo blijkt uit het programma. Met het beschikbaarstellen van het krediet van 150.000 euro voor ontwikkeling van de zogeheten ruimtelijke modellen, wordt de eerste stap genomen voor de herontwikkeling van de Lange Wemen. En er is nog een lange weg te gaan. De eerste - voorlopige - planning gaat ervan uit dat de aanvraag van de verschillende bouwvergunningen er niet eerder is dan 2010.
Winkelcentrum Thiemsbrug wordt overigens niet meegenomen bij de herontwikkeling. De boekwaarde is volgens de gemeente dermate hoog dat dit niet te financieren is. De herontwikkeling van de panden tussen Deldenerstraat en het stadhuis acht het college echter wel ‘gewenst.’ In de ogen van de gemeente is het Burgemeester Jansenplein en omgeving ‘een onsamenhangend en min of meer verwaarloosd gebied dat in potentie de mogelijkheid heeft om een fraai binnenstadsplein annex horecaplein te worden.’
In verband met vakantie van verschillende collegeleden moet het huidige besluit nog formeel worden bekrachtigd.
23-02-2007
Geld voor Lange Wemen

HENGELO - De provincie is bereid om miljoenen te investeren in Lange Wemen, de grootschalige vernieuwingsoperatie in het noordelijk deel van het centrum. Dat heeft gedeputeerde Th. Rietkerk gisteren gezegd na afloop van een werkbezoek aan Hengelo. Het gebied Lange Wemen wordt globaal begrensd door de Oldenzaalsestraat, Deldenerstraat, Langestraat, Burgemeester Jansenplein en parkeergarage/winkelcentrum Thiemsbrug. Onderdelen van het plan zijn de bouw van een stadhuis, realisatie van een horecaplein en vernieuwing van winkelcentrum Thiemsbrug.

Rietkerk beschouwt Lange Wemen als een plan met 'ruimtelijke kwaliteit'. De provincie betaalde eerder mee aan Hart van Zuid. Met steun aan Lange Wemen moeten bezoekers vanaf het station niet alleen naar het zuiden maar ook naar het centrum worden 'gezogen'. Voor Hengelo betekent dit 'het toefje slagroom op de taart', aldus wethouder G. Weber (ruimtelijke ordening). Onderdelen van Lange Wemen die uit financiële overwegingen geschrapt zijn, worden nu weer bespreekbaar. Daaronder vallen bijvoorbeeld architectonische extraatjes en inrichting van de buitenruimte.
31-05-2007
Lange Wemen als ontmoetingsplek

HENGELO - Gebiedsontwikkelaar AM uit Nieuwegein gaat samen met de gemeente, woningstichting St. Joseph en eigenaar Giesbers van het winkelcentrum Thiemsbrug het plan Lange Wemen ontwikkelen.

Ontwikkelaar AM is een gebiedsontwikkelaar van binnenstedelijke centra in onder meer Helmond, Best, Breda, Zwolle, Arnhem en Enschede. Het centrumgebied Lange Wemen bestaat uit het Burgemeester Jansenplein, dat horecaplein moet worden, de directe omgeving van het stadhuis, de parkeergarage en het winkelcentrum Thiemsbrug. De gemeente heeft niet eens zo heel veel tijd om dat gebied te herstructureren. Al in 2013 moeten alle ambtenaren die nu nog in het stadskantoor op de Westermaat werken, weer in het centrum zijn gehuisvest. Dat houdt in dat ergens op de Lange Wemen een nieuw stadskantoor verrijst met plek voor 600 gemeentewerkers.
Naast dat bouwwerk komen in het gebied winkels, woningen, een parkeergarage en uitbreiding van de horecavoorzieningen op het Burgemeester Jansenplein.
Doel van de projectorganisatie is een levendig ontmoetingscentrum te maken.
Volgens de drie partners St Joseph Wonen, Giesbers en de gemeente die onder aanvoering van AM een nota van uitgangspunten moeten formuleren moet Lange Wemen 'beter, drukker, gezelliger en concurrerender' worden. Voor de zomer van 2008 moet er een definitief plan liggen.
Hoewel wethouder G. Weber nog niet kan zeggen wat gesloopt moet worden en waar de nieuwe panden verrijzen, behoort het tot de mogelijkheden dat het oude stadskantoor/bibliotheek, het winkelcentrum en de parkeergarage worden afgebroken.
De gemeente steekt in elk geval zo'n 30 miljoen euro in het plan.
Daarnaast is via de site van de gemeente Hengelo (www.hengelo.nl) nog enige informatie over het plan te vinden:

http://www.hengelo.nl/smartsite.dws?menu=8698&channel=INT&ch=INT&id=58542&hl=wemen

http://www.hengelo.nl/Pdf_Internet/...agenda/00 Te behandelen stukken/133870rvs.pdf

Via deze informatie wordt duidelijk dat er drie architectenbureaus zijn uitgenodigd om hun visie op het gebied te geven. Het gaat om Architecten Cie., Amsterdam, Pi de Bruijn / AWG Architecten, Antwerpen, Geert Driesen / Henket en Partners, Vught, Hubert-Jan Henket.

De laatste heeft zijn visie al op de site staan (www.henket.nl). Helaas geen 80 meter hoge woontoren...:


 

·
Registered
Joined
·
4,042 Posts
Juist gelukkig geen 80 meter hoge woontoren! Dit gebied in Hengelo vind ik nou net wat minder geschikt voor hoogbouw, omdat de skyline hier gemarkeerd wordt door de kerk- en stadhuistoren. De echte hoogbouw kan beter wat geclusterd worden in het stationsgebied, zoals men daar nu ook al mee bezig is. De enige plek in dit plan waar een hoogteaccent kan worden gerealiseerd is aan de uiterste linker zijde (plaatje 2)

Het plan zelf ziet er aardig uit. Het is voorlopig nog een massastudie, dus veel meer kan ik er niet over zeggen. Het is lekker dicht, het kan op deze manier een behoorlijke stedelijke uitstraling krijgen.

Wat gaat er gebeuren met de onderzijde van het stadhuis? Ik zie iets van glas? Hopelijk gaat men niet teveel aan het stadhuis sleutelen, dat zou ik zonde vinden. Nu heeft het pand zowat een monumetale status, veranderingen lijken mij in dit geval overbodig.
 

·
Registered
Joined
·
1,979 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Van de website van de gemeente Hengelo, http://www.hengelo.nl/smartsite.dws?lang=eng&id=27130:

De conclusie van dit financiële onderzoek levert dat een grondexploitatie sluitend te krijgen is met de volgende uitgangspunten en programma:

...Circa 160 woningen, mogelijk in een hoogteaccent van 60 tot 80 meter ...
En van de website van AM, http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=9589&iNTypeID=55:

De gemeente Hengelo heeft gebiedsontwikkelaar AM geselecteerd voor de integrale ontwikkeling van Lange Wemen. Samen met RPHS architecten maakte het bedrijf een ontwikkelingsvisie voor dit gebied in het centrum van de Overijsselse stad. De herstructurering kan volgens de partijen een impuls geven aan het functioneren van de binnenstad.

Lange Wemen ligt in het centrum van Hengelo. In het gebied zijn onder andere het stadhuis, het Burgemeester Jansenplein, en het voormalige stadskantoor gelegen. Het gebied gaat op de schop, omdat de voormalige bibliotheek en het oude stadskantoor alweer een tijdje leeg staan. De gemeenteraad heeft in januari het principebesluit genomen om er een nieuw stadskantoor te bouwen.

De bouw van een stadskantoor bij het stadhuis, in combinatie met het geplande horecaplein, is volgens het college en de raad een uitgelezen kans om een levendig ontmoetingscentrum te maken voor Hengeloërs, bedrijven, politiek, bestuur en ambtenaren. Bovendien geeft het een belangrijke economische impuls aan het centrumgebied.

Omdat de ontwikkeling meerdere functies (woningen, winkels, etc.) behelst, worden in de toekomst mogelijk meerdere architecten aangesteld. Beelden van de gepresenteerde visie kunnen nog niet worden vrijgegeven.

bron: AM / gemeente Hengelo
 

·
Wereldburger
Joined
·
847 Posts
... :)

AM Real Estate ontwikkelt Lange Wemen Hengelo

Hengelo – Niet TCN, die ook nog in de race was, maar AM Real Estate is gevraagd om begin oktober met een nader uitgewerkte visie te komen voor de ontwikkeling van Lange Wemen, het gebied rond het leegstaande stadskantoor. In 2006 gaven de twee ontwikkelaars elk een presentatie in het stadhuis. Uit aanvankelijk acht kandidaten werd gebieds*ontwikke*laar AM uit Nieuwegein unaniem uitverkozen door de gemeente, Sin Joseph Wonen en Gies*bers Vastgoed. Deze drie opdrachtgevers hebben grond in het gebied. Hengelo heeft het voor*malige stadskantoor in bezit. Sint Joseph is eigenaar van de winkels en woningen aan de Delde*nerstraat en Giesbers kocht in december 2006 winkelcentrum en parkeergarage Thiemsbrug. Het oude stadskantoor maakt plaats voor een nieuw gebouw, waarmee alle ambtenaren, ruim zeshonderd, in 2013 terugkeren naar het centrum. Dan eindigt ook de huur van het huidige onderkomen in het voormalige KPN-gebouw op Wester*maat.

Tot het Hengelose project Lange Wemen behoort ook de transformatie het Burgemeester Jansenplein tot een plein met daghoreca. Het moet aansluiten bij de publieksfuncties van het stadhuis, dat ingrijpend gerenoveerd wordt. Architect Hubert Jan Henket onderzoekt in hoeverre het stadhuis bij het horecaplein kan worden betrokken. De resultaten van deze studie worden rond de zomer verwacht.
 

·
Registered
Joined
·
1,979 Posts
Discussion Starter · #5 · (Edited)
Glaswand stadhuis al onder vuur

HENGELO - Stichting De Ziel van Hengelo zet de hakken alvast in het zand: handen af van het stadhuis! De stichting, die zich beijvert voor het behoud van al het bouwkundig moois dat deze stad nog bezit, vreest voor een ingrijpende verbouwing van het gemeentehuis, waarbij de begane-grondverdieping langs de Burgemeester Jansenstraat als glaswand wordt uitgevoerd.


Graphic: Structuurvisie Hengelo 2030


Die glazen muur zou er inderdaad wel eens kunnen komen, in het kader van de uitvoering van het grote binnenstadsplan Lange Wemen. Op papier - pagina 45 van de structuurvisie Hengelo 2030 - is het gemoderniseerde pand al aan te treffen.

Het ontwerp is de visie van de vooraanstaande architect Hubert-Jan Henket op het stadhuis met toekomstige omgeving. "We hebben drie architecten gevraagd om een visie te geven op Lange Wemen. Henket kwam met het meest aansprekende voorbeeld", zegt Jeannet Ordelman, sectormanager van de gemeente.

Ze haast zich om te melden dat dit niet betekent dat die glazen wand er ook zeker komt. "Er ligt een globaal programma van eisen, dat gaan we de komende tijd detailleren en actualiseren. Maar persoonlijk vind ik het wel fantastisch, die glaswand. Je kijkt van buiten naar binnen en andersom."

Dat het stadhuis als kandidaat op de gemeentelijke monumentenlijst staat - de status van rijksmonument uit de wederopbouwperiode ging aan de neus voorbij - vormt volgens Ordelman geen beletsel: "Die monumentale waarde maakt dat je heel voorzichtig moet zijn met het gebouw, maar dat wil niet zeggen er niets mag. Aanpassingen kunnen wel, ook een glazen wand is mogelijk." Jan Kees Stegeman van de gemeentelijke afdeling monumentenzorg bevestigt dat: "Soms zorgt zo'n aanpassing er juist voor dat het monumentale karakter er meer uitspringt." Bovendien kijkt de monumentencommissie mee, zegt Stegeman, die ook voorstander is van de glazen wand.

Maar de Ziel van Hengelo ziet er niets in. De sfeer op het Burg. Jansenplein zal er veel killer en zakelijker door worden, denkt de stichting: "Dit zou wel eens een daad kunnen zijn die in de toekomst zeer betreurd zal worden."

bron: TCTubantia

Ter vergelijking het Hengelose stadhuis in de huidige staat:
 

·
Registered
Joined
·
1,979 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Kritiek op plan Lange Wemen

HENGELO - Veel te massaal, veel te randstedelijk. Raadslid J. Heijstek (Progressief Hengelo) laat geen spaan heel van de ambitieuze plannen voor de Lange Wemen (het gebied rond het stadhuis), zoals die deze week zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad. "De Hengelose maat is volledig zoek."


De plannen voorzien in de sloop van winkelcentrum Thiemsbrug, de aangrenzende parkeergarage, het oude stadskantoor en de rij winkels langs de Deldenerstraat (tussen Burgemeester Jansenstraat en Langestraat). De huidige parkeergarage aan de Oldenzaalsestraat wordt vervangen door een mega-parkeerkelder die plaats biedt aan circa 1500 auto's. In totaal komen in het gebied ruim driehonderd nieuwe woningen. Op de hoek van Oldenzaalsestraat en Wemenstraat is een woontoren gepland, van 15 tot 20 verdiepingen. Het zou daarmee de hoogste woontoren van Hengelo worden. Verder verrijst aan de Deldenerstraat een nieuw stadskantoor voor de ambtenaren die nu nog in het voormalige KPN-kantoor op de Westermaat werken. De winkeliers van Thiemsbrug verkassen naar een nieuw 'boodschappencentrum'. De totale winkeloppervlakte wordt verdubbeld. Het Burgemeester Jansenplein wordt één groot horecaplein.

Het oordeel van raadslid Heijstek is ronduit vernietigend. "Ik vind het plan verschrikkelijk. Er moet daar wat gebeuren, maar niet op deze manier. Het komt heel massaal over, de aantallen schrikken af. Bij de presentatie werd steeds verwezen naar steden in de Randstad. Maar we wonen hier in Twente, niet in de Randstad. De Hengelose maat is weg."

Heijstek zet tevens vraagtekens bij de verkeersafwikkeling rond de mega-parkeerkelder en bij het grote aantal appartementen dat is gepland. "Daar hebben we er al genoeg van in Hengelo."

VVD-raadslid J. Rikkerink reageert een stuk positiever. "Heel mooi en heel doordacht", zo kwalificeert hij het plan. Wel heeft hij enige bedenkingen bij de forse toename van het winkeloppervlak.

Het college van B en W wil de plannen pas volgende week openbaar maken.

bron: TCTubantia
 

·
Registered
Joined
·
1,979 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Boom staat Lange Wemen in de weg

HENGELO - Het plan van de gemeente om een woontoren te bouwen pal op de hoek van de Oldenzaalsestraat en de Wemenstraat lijkt onmogelijk.Op die hoek staat namelijk een meer dan honderd jaar oude monumentale boom. Door zijn status mag deze boom niet worden gekapt. Dat leverde al eerder problemen op voor nieuwbouwplannen van de gemeente.

De nieuwe woontoren hoort bij het plan Lange Wemen voor het gebied rond het stadhuis waaronder Thiemsbrug. De gemeente mikt op een complex van vijftien tot twintig verdiepingen hoog, op de straathoek in het centrum.

Dat de boom de plannen van de gemeente wel eens in de weg kan staan, komt niet eens als een verrassing. In het jaar 2000 waren er al plannen voor een hoge toren op dezelfde hoek. Het 42 meter hoge gevaarte is er nooit gekomen: de beschermde plataan stak daar toen een stokje voor.

De meningen in de gemeenteraad zijn verdeeld. Jos Rikkerink (VVD) weet zeker dat 'ie voor de bouwplannen moet wijken, maar Jeroen Heijstek (Progressief Hengelo) zegt dat de aannemer om de boom heen bouwt. De gemeente wil er helemaal niets over kwijt.

De beeldbepalende boom naast de ingang van de parkeergarage is nog steeds een monument. Sterker nog: de plataan heeft inmiddels de nationale lijst van monumentale bomen gehaald.

Rob Lehr van de natuur- en milieuraad: "De omgeving van een beschermde boom is ook beschermd. Dit geldt voor de grond rondom de boom tot twee meter buiten de kroon. In de bomenverordening van Hengelo staat opgenomen dat op die grond vooral heel veel niét mag. Er mogen bijvoorbeeld geen bouwketen staan. En er mag niet geheid worden." De boom staat precies in de hoek tussen de twee straten. Geen bouw dus, volgens Lehr.

Toch kan in bijzondere gevallen alsnog een vergunning voor het kappen van de boom worden verleend. Artikel 6 van de verordening, vastgesteld in september dit jaar, noemt 'zeer zwaarwegende belangen op het terrein van ruimtelijke ordening' als mogelijke reden. Of Lange Wemen zo'n zwaarwegend belang is, is niet bekend. Raadslid Jos Rikkerink (VVD) vreest voor de plataan: "Ik hoop dat ze er alles aan doen om de boom te behouden."
 

·
Registered
Joined
·
1,979 Posts
Discussion Starter · #10 · (Edited)
Het Parijs van Hengelo


HENGELO - Lange Wemen moet het Parijs van Hengelo worden. Met hoogteverschillen, nieuwe winkelstraten, het Burgemeester Jansenplein als intieme huiskamer en de Drienerbeek, als een variant van de Seine, weer terug aan de oppervlakte.

De 125 jaar oude plataan op de hoek van de Oldenzaalsestraat-Wemenstraat mag blijven staan. Dat blijkt uit de toekomstschets die gisteren door de vier plannenmakers, de gemeente Hengelo, Giesbers Vastgoed, AM en St Joseph Wonen, is gepresenteerd. Voor de ontwikkeling van Lange Wemen is een investering van tweehonderd miljoen euro nodig. In het gebied tussen de Deldenerstraat/Oldenzaalsestraat-Wemenstraat, Burgemeester Jansenplein en Langestraat verrijst een compleet nieuwe entree van de stad, met een vijftien verdiepingen tellende woontoren. Het nieuwe stadskantoor, dat achter het huidige stadhuis wordt gebouwd, is als eerste klaar, in 2013. In 2016 moeten ook het boodschappencentrum Thiemsbrug, de nieuwe parkeergarage en de driehonderd appartementen zijn gebouwd.

Gevolg van de plannen is dat veel moet worden gesloopt. Zo'n veertig huishoudens die nu boven winkels wonen (Deldenerstraat, Burgemeester Jansenplein) moeten vertrekken voor de nieuwbouw. De panden van Mickey Van Wezel en Engbers Lederwaren worden gesloopt.

Volgens directeur Peter Pinkhaar van St. Joseph krijgen bewoners een nieuwe plek aangeboden in het gebied. Pinkhaar weerspreekt dat met de bouw van driehonderd appartementen een overschot ontstaat. "Er wordt nadrukkelijk gebouwd voor starters."

Aan het Burgemeester Jansenplein wordt ruimte gemaakt voor fitness en snooker. Zoals eerder in deze krant gemeld maakt Thiemsbrug plaats voor een nieuw boodschappencentrum, waar de huidige winkels hun oppervlak kunnen uitbreiden en ruimte is voor enkele nieuwe winkels. Naast de Albert Heijn is er belangstelling van een tweede supermarkt. Onder het centrum komt een ondergrondse parkeergarage, geschikt voor 1500 auto's. De appartementen boven de winkels komen te liggen aan pleinen en straatjes. De Drienerbeek die onder Thiemsbrug loopt wordt weer zichtbaar. Het water keert in de vorm van een gracht terug langs de Oldenzaalsestraat.

bron

---

Plannenmakers leggen aan Hengelo hun visie op Lange Wemen voor


Impuls voor binnenstad door Lange Wemen

De Hengelose binnenstad krijgt een krachtige impuls door de uitvoering van het project Lange Wemen. Dit project omvat de bouw van een nieuw stadskantoor, de modernisering van Thiemsbrug, de aanleg van een horecaplein en de bouw van 300 woningen. Vanavond, dinsdag 6 november, presenteren de vier partners, de gemeente Hengelo, St Joseph Wonen, Giesbers Vastgoed en AM, hun ideeën voor de stedenbouwkundige opzet aan belanghebbenden, bewoners en omwonenden van het gebied. De ideeën zijn een voorloper van de nota van uitgangspunten die begin 2008 verschijnt.

De plannen komen tegemoet aan de wens van het Hengelose college om op de plek rond het stadhuis een levendig ontmoetingscentrum te maken voor Hengeloërs, bedrijven, politiek, bestuur en ambtenaren. In de visie zijn de eerste mogelijkheden uitgewerkt voor een tweelaagse ondergrondse parkeergarage voor circa 1500 auto’s, een stadskantoor voor 600 ambtenaren en een groter winkelcentrum Thiemsbrug. De plannenmakers willen sfeer in het gebied creëren door aan te sluiten bij het historische stratenpatroon. Voor de architectuur en inrichting van de openbare ruimte willen zij sfeervolle, klassieke elementen een hedendaagse uitvoering geven.


Winkelcentrum Thiemsbrug
Het winkelcentrum Thiemsbrug voor dagelijkse boodschappen wordt uitgebreid en krijgt korte, directe verbindingen naar het kernwinkelgebied van Hengelo. Zittende winkeliers willen uitbreiden, er is belangstelling voor een tweede supermarkt en de overige uitbreiding met o.a. verswinkels met circa 2500 m2 past in het kader van wat de detailhandelsstructuurvisie in de binnenstad mogelijk acht. Veel aandacht is besteed aan de expeditie van bestaande en nieuwe winkels. Het bevoorraden van winkels krijgt een stads karakter met een overdekte expeditiehof, expeditiestraat, verschillende opstelplaatsen en bevoorrading via winkelstraten op venstertijden.


Horecaplein
Het Burgemeester Jansenplein krijgt aan de oostzijde een nieuwe gevelwand die de historische lijn van de oude Marktstraat volgt en dichter bij het stadhuis komt te staan. Het plein krijgt terrassen en aan het Burgemeester Jansenplein is plaats voor 1500 m2 aan nieuwe horecaformules. Over de invulling van detailhandel en horeca willen de plannenmakers een structureel overleg opzetten met een brancheadviescommissie. In het gebied is verder plaats voor baliefuncties, zakelijke dienstverlening, fitness en wellness, die deels aan de nieuwe woningen zijn verbonden.


Woongebied boven winkelcentrum
Boven de winkels verrijst een woongebied met pleinen, straatjes en verschillende typen woningen rond binnenhoven, een woonmilieu dat Hengelo nog niet kent. Vanuit het winkelgebied leiden trappen en liften omhoog naar een nieuw, openbaar gebied met woningen. Het woongebied kent een grote verscheidenheid aan woongebouwen, met keus uit meer dan 300 woningen, appartementen en grondgebonden, voor uiteenlopende groepen. Een markant baken vormt een vijftien verdiepingen tellende woontoren op de kop van de Wemenstraat, tegenover het huidige Metropool.


Stadskantoor
Het nieuwe Stadskantoor bevindt zich tussen stadhuis en Deldenerstraat en omvat circa 12.500 m2 kantoorruimte (‘back office’). De plannenmakers studeren op varianten voor de aansluiting van het stadhuis (met de publieksfuncties) met het nieuwe stadskantoor.


Proces
Op 3 juli 2007 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven voor het opstellen van een conceptnota van uitgangspunten voor de haalbaarheid van het plan. Ontwikkelaar AM is gevraagd om de organisatie van de planvorming op zich te nemen. Eerdere raadsbesluiten over stadskantoor en horecaplein en de Structuurvisie Hengelo 2030 dienden als uitgangspunten.

Het Binnenstadsoverleg met vertegenwoordigers van bewoners en vertegenwoordigers van belangenverenigingen treedt op als klankbord. Eerder werd in bijeenkomsten met het binnenstadsoverleg en leden van de gemeenteraad gebrainstormd over de plannen.

De plannenmakers hebben vanavond belanghebbenden en bewoners en omwonenden van het gebied uitgenodigd voor een informatiemarkt over de plannen. Op 13 november kunnen zij bovendien in rondetafelgesprekken met de opstellers van gedachten wisselen. De plannen worden afgestemd met de uitkomsten van het binnenstadsdebat.

Begin 2008 verschijnt de Concept Nota van Uitgangspunten over de plannen en start de inspraakperiode daarover. De vier partijen streven naar besluitvorming in juni 2008 over de nota van uitgangspunten, samenwerkingsovereenkomst en financiën. In 2013 moet het nieuwe stadskantoor de deuren openen.

bron

---

'Mooi plan, jammer dat ik mijn huis uit moet'

HENGELO - Enerzijds vindt hij Lange Wemen een mooi plan. Sterker nog: " Fantastisch, ik geloof dat we dit echt moeten doen." Maar anderzijds nadert het nieuwe stadskantoor toch wel erg dicht zijn pand aan de Langestraat.


En dan nog dit: dat bouwen, dat gaat drie jaar duren. Is de zaak dan nog goed toegankelijk voor passanten? "Toen het stadhuis werd gebouwd had ik een bakker als buurman. Die is toen bijna failliet gegaan", herinnert Bertelink zich nog.

De fotograaf is een van de vele belangstellenden die zich dinsdagavond in de Burgerzaal van het stadhuis tijdens een presentatiebijeenkomst laten informeren over het centrumplan. Panelen vol tekeningen, schema's en een paar opwekkende slagzinnen als 'geef de binnenstad een impuls', 'hou het compact' en 'laat Thiemsbrug het binnenstadsbezoek verder aanjagen.'

De plattegrond geeft onder meer aan dat de aan het plangebied grenzende St. Lambertusbasiliek in een groene zone ligt ingebed. 's Middags, tijdens een persconferentie, had wethouder Guido Weber al gemeld dat hij er persoonlijk voor gaat zorgen dat de projectontwikkelaar van Lange Wemen gaat praten met de bouwers van het achter de kerk en de Hema geplande woonwinkelcomplex, om zo de samenhang van de nieuwbouw te bevorderen. Architect Eric Scholman meldt de belangstellenden - ondernemers en bewoners - dat hij 'een nieuw stuk stad wil maken.' Hij signaleerde in het centrum 'een stuk leegte, gebrek aan gezelligheid' en daar wil hij, met Lange Wemen, 'knusheid' voor in de plaats brengen.

De bezoekers blijken best onder de indruk. Zo noemt Ferry Rolmann, uitbater van eetcafé De Blauwe Engel aan het Burg. Jansenplein, het een ambitieus project. Naast zijn zaak en om de hoek is een horecawand getekend op de plaats van speelgoedzaak Top1Toys en tassenwinkel Engbers.

Het moet de afronding van het 'horecaplein' worden. Rolmann vindt het prima. Als het maar niet méér van hetzelfde wordt. "Een stukje avondhoreca op de hoek, dat juich ik wel toe. Maar op nog meer eetcafés zit niemand te wachten."

Er ligt ook een 'gastenboek', waarin bezoekers opmerkingen kwijt kunnen. Daaruit blijkt dat mensen toch een dubbel gevoel hebben. Neem de mevrouw die aan het Burg. Jansenplein woont: " Ik vind de plannen heel leuk, maar ik vraag me af waar mijn gezin gedumpt wordt als wij plaats moeten maken voor dit prachtige project." Twee adressen aan de Deldenerstraat melden hetzelfde: "Mooie plannen, alleen jammer dat ik mijn huis uit moet..."

bron
 

·
Registered
Joined
·
1,979 Posts
Discussion Starter · #12 ·
'Stad gezelliger door mengen van doelgroepen'

HENGELO - Waar nu nog lelijke grijze betonkolossen staan, lopen in 2016 knusse kleine straatjes op verschillende niveaus. Thiemsbrug maakt plaats voor een sfeervol binnenstadstafereel met woningen voor alle denkbare doelgroepen en de dagelijkse boodschappen op straatniveau.

Op maaiveld biedt 12.500 vierkante meter winkelruimte onderdak aan zaken uit het huidige Thiemsbrug en de winkels aan de Deldenerstraat, die worden gesloopt ten behoeve van het nieuwe Stadskantoor. Dat wordt in de eerste fase (voor 2013) gebouwd tussen het stadhuis en de Deldenerstraat. Daartoe gaat de huidige bebouwing tegen de vlakte. Café Merlijn en het naastgelegen blok met lampenwinkel en fotozaak Bert Bertelink blijven staan. "Dat zijn twee hele mooie panden", aldus architect Eric Scholman.

Wel verdwijnt de grote zaal achter Merlijn. De zaak kan in de nieuwbouw op die plek eenzelfde ruimte terugkrijgen, maar de huidige bebouwing telt maar een laag. Scholman: "Op die plek is behoefte aan een forser gebouw."

Scholman studeert nog op de relatie tussen stadhuis en stadskantoor. In het stadskantoor zitten vooral beleidsambtenaren die niet direct een publieke functie hebben. Het stadhuis heeft de balies in huis waar inwoners terecht kunnen. Scholman denkt aan een atrium tussen beide panden waar de balies worden ondergebracht. Het publiek kan zowel aan de Burgemeester Jansenstraat als aan de Langestraat naar binnen. Zo'n glazen tussenruimte is publieksvriendelijker en opener.

Aan de overzijde van de Burgemeester Jansenstraat verrijzen twee bouwblokken met onderin winkels en daarboven woningen. De drie bouwblokken aan de Wemenstraat blijven gehandhaafd, met dien verstande dat het blok met Stravinsky en Livera de achtergevel kwijtraakt. Daar wordt nieuw gebouwd en meteen uitgebreid over de huidige weg naar het parkeerterreintje.

Achter het blok met Thom Broekman en de Backerie komt een winkelhof. Op de kop daarvan komt een bijzondere lift/trapopgang uit de parkeergarage. Daarboven vijf bouwlagen met woningen, bij de achteringang van Broekhuis.

Het hele overige gebied wordt op maaiveld winkelvloer, met daarboven woningen in allerlei vormen en maten. Achter het blok van de boekhandel en Slee Buitensport komen eengezinswoningen met tuintje. Langs de Oldenzaalsestraat appartementen, in twee U-vormige blokken, met in de andere poot grondgebonden woningen. Overal worden hofjes ingericht die elk een andere sfeer ademen. Met bomen voor ouderen, of met gras voor gezinnen met kinderen. Scholman: "We hebben zelfs bij een hofje een zwembad ingetekend voor de jongere generatie. Maar dat is met een knipoog bedoeld." Hij mikt bewust op een mengeling van doelgroepen in het gebied: "Dat maakt een stad veel gezelliger", vindt hij. De straten die over het winkelcentrum lopen zijn compleet met groen en tuintjes ingericht, dus het lijkt niet alsof men zich op een dak bevindt.

Scholman heeft zich ook een klein uitstapje veroorloofd naar de Lambertushof. Wat hem betreft maakt de bebouwing plaats voor groen en een rustig straatje met bankjes. "Als je naar zoiets zoekt in de stad, ligt deze plek voor de hand."

bron
 

·
der Niederländer
Joined
·
5,195 Posts
Lange Wemen: gemeente moet nog gat van vijf miljoen dichten
donderdag 24 april 2008 | 10:20


Artist impression

HENGELO – De gemeente heeft het financiële plaatje voor het plan Lange Wemen (rond het stadhuis) nog niet helemaal rond. De grondexploitatie laat nog een tekort van circa vijf miljoen euro zien. Maar het college van B en W verwacht dat gat te kunnen dichten, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit.

Het gebied Lange Wemen wordt begrensd door Langestraat, Wemenstraat, Oldenzaalsestraat en Deldenerstraat. Het plan omvat onder andere een nieuw stadskantoor voor de gemeente, een ondergrondse parkeergarage voor 1350 auto’s, circa 325 woningen, een nieuw winkelcentrum Thiemsbrug en een horecaplein. Het huidige winkelcentrum, de aangrenzende parkeergarage en het oude stadskantoor gaan tegen de vlakte. In 2016 moet alles klaar zijn. Totale investering: tweehonderd mil*joen euro.

bron: www.tctubantia.nl

------

Lange Wemen

In de Hengelose binnenstad staat het project Lange Wemen op stapel. Dit project houdt in: de bouw van een nieuw stadskantoor, de modernisering van Thiemsbrug, de aanleg van een horecaplein en de bouw van 300 woningen.

De plannenmakers hebben de eerste mogelijkheden uitgewerkt voor een tweelaagse ondergrondse parkeergarage voor circa 1500 auto’s, een stadskantoor voor 600 ambtenaren en een groter winkelcentrum Thiemsbrug. De plannenmakers willen sfeer in het gebied creëren door aan te sluiten bij het historische stratenpatroon. Voor de architectuur en inrichting van de openbare ruimte willen zij sfeervolle, klassieke elementen een hedendaagse uitvoering geven.

Winkelcentrum Thiemsbrug
Het winkelcentrum Thiemsbrug voor dagelijkse boodschappen wordt uitgebreid en krijgt korte, directe verbindingen naar het belangrijkste winkelgebied van Hengelo. Zittende winkeliers willen uitbreiden; er is belangstelling voor een tweede supermarkt en uitbreiding met onder meer verswinkels

Horecaplein
Het Burgemeester Jansenplein krijgt aan de oostzijde een nieuwe gevelwand die de historische lijn van de oude Marktstraat volgt en dichter bij het stadhuis komt te staan. Het plein krijgt terrassen en aan het Burgemeester Jansenplein is plaats voor 1500 m2 horeca.

Woongebied boven winkelcentrum
Boven de winkels verrijst een woongebied met pleinen, straatjes en verschillende typen woningen rond binnenhoven, een woonmilieu dat Hengelo nog niet kent. Vanuit het winkelgebied leiden trappen en liften omhoog naar een nieuw, openbaar gebied met woningen. Het woongebied kent veel verschillende woongebouwen, met keus uit meer dan 300 woningen, appartementen en grondgebonden, voor uiteenlopende groepen. Een markant baken vormt een vijftien verdiepingen tellende woontoren op de kop van de Wemenstraat, tegenover het huidige Metropool.

Stadskantoor
Het nieuwe Stadskantoor bevindt zich tussen stadhuis en Deldenerstraat en omvat circa 12.500 m2 kantoorruimte (‘back office’). De plannenmakers studeren op varianten voor de aansluiting van het stadhuis (met de publieksfuncties) met het nieuwe stadskantoor. In 2013 moet het nieuwe stadskantoor de deuren openen.

bron: www.hengelo.nl

------

Concept nota van uitgangspunten (incl. illustrties):
http://www.hengelo2.nl/pdf_internet/projecten/langewemen/langewemen.pdf
 

·
der Niederländer
Joined
·
5,195 Posts
'We leven niet ergens op de prairie'
maandag 28 april 2008 | 11:18 | Laatst bijgewerkt op: maandag 28 april 2008 | 11:21


Zo moet de woontoren eruit komen te zien. Artist impression

HENGELO – Het gemeentebestuur houdt ondanks de kritiek die te horen is, vast aan het plan voor de bouw van een woontoren op de hoek van de Oldenzaalsestraat en Wemenstraat. „We vinden het zelf geen gek idee", aldus wethouder G. Weber. „Hengelo wil op plekken wat accenten. Dat kan hier."

De toren maakt deel uit van het plan Lange Wemen. Met zijn vijftien verdiepingen zou de toren het hoogste woongebouw van Hengelo worden. Wethouder G. ter Ellen vindt de kritiek op hoogbouw in Hengelo ‘een beetje flauwekul’. „We zijn wel een stad, hè! We leven niet ergens op de prairie. Het is een beetje een modegril geworden: zodra iets hoger wordt dan jezelf, dan zijn we tegen. En wat is het alternatief? Dan krijg je weer zo’n blokkendoos.”
 

·
Wereldburger
Joined
·
847 Posts
Ik vind de woontoren er prima uitzien! Het ziet er niet zo standaard uit maar lekker apart....

Ze mogen direct morgen beginnen met slopen en dan bouwen, als het aan mij ligt.
 

·
Wereldburger
Joined
·
847 Posts
Groter formaat:

 

·
Registered
Joined
·
9,299 Posts
Mooi project, welke de omgeving nog meer stedelijkheid gaat opleveren dan nu al het geval is.
Het lijkt me dat dit project een fraaie afwerking (relief) op straatniveau gaat krijgen, iets wat ik bijzonder kan waarderen.
 

·
der Niederländer
Joined
·
5,195 Posts
Gevarieerde horeca gewenst op nieuwe Burg. Jansenplein
maandag 05 mei 2008 | 11:38 | Laatst bijgewerkt op: maandag 05 mei 2008 | 11:41

HENGELO – Het toekomstige Burgemeester Jansenplein moet een gevarieerde invulling met dag- en avondhoreca krijgen. De gedachten gaan daarbij uit naar zaken als een croissanterie, een koffiehuis-met-vers-gebak, kwalitatief goede ontbijt-lunch-diner-horeca en een kookwinkel met restaurant. Op het plein moet straks ook ruimte zijn voor activiteiten en evenementen.

Deze uitgangspunten zijn neergelegd in de pas gepresenteerde 'conceptnota van uitgangspunten’ voor het plan Lange Wemen, het nieuwbouwproject bij Thiemsbrug, met in het verlengde daarvan het nieuwe stadskantoor.

De horeca-ondernemers moeten zelf aangeven hoe het plein moet worden ingericht: met terrassen op het plein of langs de gevels. Een van de voordelen van terrassen óp het plein is dat er het grootste deel van het jaar levendigheid is. Een nadeel zijn de beperkingen bij evenementen.

Terrassen langs de gevels heffen dat laatste bezwaar op en niemand heeft dan last van fietsers. Nadeel is dat het plein een groot deel van het jaar leeg blijft en dat het moeilijk is de terrassen uit te breiden.
 
1 - 20 of 81 Posts
Top