SkyscraperCity Forum banner

Hengelo...

2576 Views 27 Replies 18 Participants Last post by  INVISIBLE
Oi,

Vandaag even wat foto's gemaakt van Hengelo. De kwaliteit valt mee, het is ook gemaakt met een Nokia N70 met maar liefst 2 megapixel.

1.


2. Station


3.


4. Nieuwe bibliotheek


5.


6. Nieuwbouw van 'Surprise'


7. Oldenzaalsestraat


8.


9.


10. GAK


11.


12. De Bolder


13. Stationsplein


14.


15. Watertoren @ Berflo Es/Veldwijk


16. Idem
1 - 2 of 2 Posts
De kwaliteit valt zeker mee voor een telefoon-camera! Die dingen worden ook steeds beter :)
Doe alsjeblieft normaal man, was dan naar de HHF-dag afgelopen zondag gekomen. Maar dan laat je je natuurlijk niet zien.
railway stick said:
Toch valt het in Hengelo wel mee, hoor. Ik ben er wel eens in de binnenstad geweest en het is best wel een gezellige stad. Ben er niet gillend weggelopen zoals in Eindhoven of in Kortrijk, waar we gelukkig wèl binnen een half uur weer met de trein naar betere oorden konden vertrekken....
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top