SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Bas
Joined
·
27,464 Posts
Toch valt het in Hengelo wel mee, hoor. Ik ben er wel eens in de binnenstad geweest en het is best wel een gezellige stad. Ben er niet gillend weggelopen zoals in Eindhoven of in Kortrijk, waar we gelukkig wèl binnen een half uur weer met de trein naar betere oorden konden vertrekken....

Bovendien zijn de mensen in Hengelo ook allemaal even aardig. De buitenwijken zijn ook mooi en met het voorzieningennivo van Twenthe`s meest centrale stad zit het ook wel goed. Ik denk, dat er gewoon niet veel slechts over Hengelo valt te vertellen.
Plaats met de langste naam in Nederland, da`s toch Hengelooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top