SkyscraperCity Forum banner

Hengelo...

2594 Views 27 Replies 18 Participants Last post by  INVISIBLE
Oi,

Vandaag even wat foto's gemaakt van Hengelo. De kwaliteit valt mee, het is ook gemaakt met een Nokia N70 met maar liefst 2 megapixel.

1.


2. Station


3.


4. Nieuwe bibliotheek


5.


6. Nieuwbouw van 'Surprise'


7. Oldenzaalsestraat


8.


9.


10. GAK


11.


12. De Bolder


13. Stationsplein


14.


15. Watertoren @ Berflo Es/Veldwijk


16. Idem
1 - 3 of 3 Posts
hoe hebben ze die twentse steden toch zo lelijk gekregen :)
komt die bolle stoephoer ook weer een keer langs hoor :) :weirdo:
Juliska said:
In Tilburg hadden ze geeneens bommen nodig om het lelijk te krijgen. :)
:tongue:
DIMMER said:
Kruikje toch. Gedraag je...
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top