SkyscraperCity Forum banner

Hengelo...

2580 Views 27 Replies 18 Participants Last post by  INVISIBLE
Oi,

Vandaag even wat foto's gemaakt van Hengelo. De kwaliteit valt mee, het is ook gemaakt met een Nokia N70 met maar liefst 2 megapixel.

1.


2. Station


3.


4. Nieuwe bibliotheek


5.


6. Nieuwbouw van 'Surprise'


7. Oldenzaalsestraat


8.


9.


10. GAK


11.


12. De Bolder


13. Stationsplein


14.


15. Watertoren @ Berflo Es/Veldwijk


16. Idem
1 - 3 of 3 Posts
Blijf het toch wel jammer vinden dat er zo weinig bekend is over de Twentse steden .
Dat denk ik niet .
Aangezien in Enschede op dit moment hoogbouwplannen op stapel liggen .
Zou Hengelo hier absoluut ( zo is het nu eenmaal ) ook wel een stap tegenover zetten .
En mede door ( Euregio ) Enschede / Hengelo / Munster / Osnabruck is dit goedgekeurd .
Dus een gebied met meer dan een paar miljoen inwoners .
Wat opzich groot genoeg is voor een redelijk WTC .
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top