SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· Wereldburger
Joined
·
937 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Oi,

Vandaag even wat foto's gemaakt van Hengelo. De kwaliteit valt mee, het is ook gemaakt met een Nokia N70 met maar liefst 2 megapixel.

1.


2. Station


3.


4. Nieuwe bibliotheek


5.


6. Nieuwbouw van 'Surprise'


7. Oldenzaalsestraat


8.


9.


10. GAK


11.


12. De Bolder


13. Stationsplein


14.


15. Watertoren @ Berflo Es/Veldwijk


16. Idem
 

· Wereldburger
Joined
·
937 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Bedankt voor de reacties.

Ik maak een andere keer wel foto's van bijv. Broek-Zuid (nieuwe wijk in Hengelo) Thiemsland of Lansink(Tuindorp).
 

· Wereldburger
Joined
·
937 Posts
Discussion Starter · #25 ·
Errik said:
Kruik, je bent een mongool.
Errik, voor het eerst ben ik het met je eens :)
 

· Wereldburger
Joined
·
937 Posts
Discussion Starter · #27 ·
bedankt bobdebouwer!

Is er nog meer vraag naar foto's van mijn kant? Met een Nokia N70 2 Megapixel?
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top