SkyscraperCity Forum banner

Hengelo...

2586 Views 27 Replies 18 Participants Last post by  INVISIBLE
Oi,

Vandaag even wat foto's gemaakt van Hengelo. De kwaliteit valt mee, het is ook gemaakt met een Nokia N70 met maar liefst 2 megapixel.

1.


2. Station


3.


4. Nieuwe bibliotheek


5.


6. Nieuwbouw van 'Surprise'


7. Oldenzaalsestraat


8.


9.


10. GAK


11.


12. De Bolder


13. Stationsplein


14.


15. Watertoren @ Berflo Es/Veldwijk


16. Idem
1 - 1 of 1 Posts
Hengelo, niks mis met.
Mooie foto's, alleen niet van de mooiere Hengelose plekken. (Lansink bijvoorbeeld of Thiemsland) De bieb is mooi geworden. Ben er een poosje geleden geweest. Vooral het exterieur. Het interieur is wat minder. De ruimtes doen klein aan en de groote van de bieb lijkt niet te passen bij een stad van meer dan 80000 inwoners.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top