SkyscraperCity Forum banner
41 - 60 of 260 Posts

·
Moderator
Joined
·
30,301 Posts
Velika

Grb Velike je u crvenom štitu, srebrno oklopljeno rame sa sabljom krivošijom, gore desno srebrni polumjesec i lijevo zlatna šestokraka zvijezda.Kaptol

Grb Kaptola je u crvenom zlatni biskupski štap između zlatnog ključa i srebrnog uspravljenog mača sa zlatnom drškom. Kaptolska crkva posvećena je sv. Petru, pa se motivi na grbu odnose na sveca i raniju biskupiju.Jakšić

Grb Jakšića je u plavom zlatni kalež prekriven srebrnom palom.Čaglin

Grb Čaglina je u zlatnom na zelenom brijegu panj i kojeg na lijevoj strani izrasta zelena mladica i u zaglavlju kruna. Za zlatno polje grba kaže se da simbolizira poljoprivredu, zeleni brijeg brežuljkasti teren općine, odsječeni panj predstavlja tešku povijest, a mladica koja iz njega izrasta simbol je prosperiteta mlade općine. Za krunu se kaže da je atribut sv. Alojzija Gonzage, zaštitnika Čaglina, iako su češći atributi ovog sveca ljiljan i lubanja.Brestovac

Grb Brestovca je u plavom na zelenom brijegu stablo između srebrnog polumjeseca i zlatne sedmokrake zvijezde. Drvo u grbu, naravno, predstavlja brijest. Ovakav prikaz pojavljuje se u općinskom pečatu iz 1854, a u koloriranom obliku kod Laszowskog.

 

·
Moderator
Joined
·
30,301 Posts
Karlovačka županijaKarlovac

Grb grada podijelio je 8. listopada 1781. kralj Josip II. Sastoji se od ovalnog štita razdijeljenog vodoravno, gornji dio okomito. U prvom polju šahirano crveno i srebrna (Hrvatska), u drugom crvenom dva ukrštena srebrna sidra, u trećem u plavom prikaz utvrđenog grada Karlovca na zelenom brijegu između dvije rijeke, Kupe i Korane, koje utječu jedna u drugu, praćeni u uglovima zlatnim suncem i srebrnim mladim mjesecom. U zlatnom štitiću crni monogram kralja Josipa II. Štit je okrunjen zlatnom pučkom krunom, a drže ga dvije sirene.Duga Resa (vrlo inovativno :D)

Grb slikovito predstavlja bogatstvo kraja živahnim vodotocima.Ogulin

Grb je u crvenom polju dvije srebrne grede, gore zlatna šestokraka frankopanska zvijezda, dolje zlatni latinski križ. Zvijezda je preuzeta iz obiteljskog grba Frankopana, nekadašnjih vlasnika grada.Ozalj

Grb Ozlja je u crvenom polju zlatna kula s vratima puškarnicama i dvama prozorima te kosim krovom s zrakastom kuglom na vrhu praćena u uglovima sa srebrnim ključem i srebrnim srpom.Slunj

Grb Slunja je u na crvenome iz srebrnog mlinskog točka izrasta zlatni lav s mačem u kandžama. Mnogi mlinovi - vodenice karakteristične su za Slunj na njegove četiri rijeke: Slunjčica, Korana, Mrežnica i Glina.

 

·
Registered
Joined
·
21,231 Posts
Discussion Starter · #45 ·
Grbovi Slavonskih gradova

Beli Manastir

Grb Belog Manastira je u plavom sv. Martin u odori rimskog vojnika stoji na srebrnoj kamenoj utvrdi, u desnici drži zlatni križ, a u ljevici odrezani dio svojeg crvenog ogrtača. Sveti Martin zaštitnik je grada. Zastava je plava s grbom u sredini.Belišće

Grb je u crvenom polju dva srebrna lista iznad tri srebrne grede. Grb dočarava ime grada prikazujući lišće topole, koje su nekad prevladavale u području, a koje karakterizira upravo njihovo bjelkasto lIšće. Simboliziraju također i industriju papira koja je osigurala napredak grada. Tri grede predstavljaju tri rijeke koje okružuju grad: Drava, Karašica i Vučica.Valpovo

Grb Valpova je u zelenom polju zlatna kružna kula s tornjićima na mostu. Zastave zelenog polja s takvim (ili vrlo sličnim) grbom korištene su barem od 1970-ih godina.Donji Miholjac

Grb Donjeg Miholjca je u plavm arkanđel Mihovil sa srebrnim mačem zlatnog rukohvata u desnoj i s crvenim štitom sa srebrnim križem u lijevoj ruci, stoji na i probada zelenog zmaja crvenih kandži i jezika. Sv. Mihovil Arkanđel zaštitnik je grada. Današnji grb temelji se na pečatu trgovišta Donji Miholjac iz 1906. godine.Našice

Grb Našica je u plavom na dva zelena brijega dvije srebrne crkve sa crvenim krovom jedna prema drugoj. Temelji se na pečatu trgovišta Našice iz 1880. godine, koje Laszowski prikazuje u bojama. Uz manje umjetničke razlike u prikazu, pečat sadrži i prirodni crveni cvijet ljiljana na dugoj stabljici uz lijevi rub.Đakovo

Grb Đakova je u plavom na zelenom podnožju srebrni klasicistički portal crkve Svih Svetih crvenog krova ispred kojeg stoje desno sv. Petar koji drži knjigu u desnici i ključ u ljevici i lijevo sv. Pavao koji drži mač u desnici i knjigu u ljevici, obojica sa zlatnim nimbusima i u zaglavlju grba sa svake strane po jedna zlatna šestokraka zvijezda. Grb se temelji na pečatu s kraja 18. stoljeća. Korišten je u obliku grba već početkom 19. stoljećaZa vrijeme komunizma

U tom okviru prikazana je silueta katedrale i suvremenih zgrada, valovite trake simboliziraju rijeke Vuku i Savu. Na vrhu je petokraka zvijezda, od koje se pružaju dvije uvijene trake. Na desnoj je povijesni naziv DYAKO i godina 1239. kada je izdana povelja koja određuje teritorij grada, a na lijevoj suvremeni naziv i godina oslobođenja 1945. U dnu su simboli poljoprivrede, industrije, šumarstva i vinogradarstva.:cheers:
Beli manastir ima koma grb , Ne znam sto je gore grb ili naziv grada ...

Sveti Martin ko da je uteko sa pravoslavne ikone ...
 

·
Ruralac
Joined
·
500 Posts
Grb Zagrebačke županije je jedan od ružnijih i besmislenijih:Izvor u štitiću predstavlja na heraldički način izvor Manduševac koji se nekada nalazio na Jelačićevom trgu u Zagrebu, a gdje se danas nalazi fontana. Ostali elementi grba su, naravno, temeljeni na grbovima Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Zelene i bijele pruge u četvrtoj četvrtini, zajedno s trećom četvrtinom, potječu iz slavonskoga grba, a preuzete su za osnovu zastavnog polja. U grbovnici koju je izdala carica i kraljica Marija Terezija 17. srpnja 1759, kada je Zagrebačka županija prvi puta službeno ustrojena, zelene i bijele pruge (tada valovite) objašnjavaju se kao rijeke Sava i Kupa koje "okružuju županiju".
Vjerujem da se izvor može heraldički i ljepše prikazati, a potpuno je nejasna potreba za krnjim grbovima Slavonije i Dalmacije.


Velika Gorica do 1997. nije formalno imala grb, već su se uglavnom rabile varijacije na temu grba Plemenite opčine turopoljske:


Nakon toga 1997. dobivamo sljedeći grb koji je vrlo kratko korišten:


Konačni i današnji grb grada:Grb je na crnom štitu srebrno propinjuće govedo koje drži zgradu skupštine s crvenim krovom, praćen u vrhu desno s tri zlatne zvijezde, 1:2, i lijevo srebrnim polumjesecom. Govedo je danas izumrle vrste tur (Bos primigenius) koje je živjelo u Turopolju (području oko Velike Gorice), i po kojem je područje dobilo ime. Turopoljska vijećnica, danas muzej, prepoznatljiv je simbol grada. Tri zvijezde i polumjesec preuzeti su iz grba Plemenite općine Turopoljske koji je dodijelio 1737. kralj Karlo III.
 

·
Moderator
Joined
·
30,301 Posts
Đelekovec

Đelekovec ima povijesni grb: u plavom polju štita na zelenom brijegu stoji vojnik obučen u crveni kaput i plave hlače sa smeđim čizmama, u uzdignutoj desnici drži srebrnu sablju sa zlatnom drškom, a u ljevici odsječenu tursku glavu.Ferdinandovac

Grb je u zelenom polju zlatni sv. Ferdinand sa zastavom, mačem i aureolom i u podnožju srebrna greda. Naravno, sv. Ferdinand je zaštitnik Ferdinandovca. Srebrna greda predstavlja rijeku Dravu, a zeleno polje plodne ravnice i bogate hrastove šume ferdinandovačkog kraja. Ferdinandovac je nazvan po kralju hrvatsko-ugarskom Ferdinandu V., odnosno caru Ferdinandu I. Austrijskom, koji ga je dao izgraditi prema tada najnaprednijim urbanističkim načelima.Novigrad Podravski

Grb je u crvenom polukružnom štitu srebrni dvorac s kulom s kruništem na zelenoj podlozi na kojoj je srebrna valovita linija. Dvorac je tzv. kula baruna Scholtena, a valovita linija predstavlja potok Komarnicu.

 

·
Registered
Joined
·
395 Posts
  • Like
Reactions: Semper Fidelis
41 - 60 of 260 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top