SkyscraperCity Forum banner
121 - 140 of 260 Posts

·
Registered
Joined
·
21,302 Posts
Discussion Starter · #123 ·
Grb obitelji ColicObitelj vodi podrijetlo iz Hercegovine, a nakon pada Hercegovine pod Osmanlije doselili su se u Dubrovnik tijekom 15. st. te su pripadali mletačkom plemstvu.

U 16. st. doselili su se u Senj, a već 1585. godine dobivaju senjsko plemstvo i postaju utjecajni građani Senja. U Senju su imali veliku obiteljsku kuću u kojoj je dugo godina bila slavna senjska gimnazija.

Kralj Josip I. u Beču 31. prosinca 1706. dodijeljuje ugarsko plemstvo i grb građaninu senjskom i gradskom sucu Andriji Čoliću. Godine 1721. Andrija je dobio i kranjsko plemstvo.

U stalež ugarskog plemstva bio je 1753. primljen i senjski biskup Juraj Vuk Čolić s pridjevkom "de Löwenberg", a iste godine je stekao i ugarski barunat, koji je potvrđen na Hrvatskom saboru.

Postoje dvije grane ove obitelji: senjska, koja je starija i slavonska koja je mlađa, a pretpostavlja se da se jedan ogranak ove obitelji odselio iz Senja u Slavoniju.

Iz senjske grane obitelji najpoznatiji su bili, senjsko-modruški biskup Juraj Vuk Čolić "de Löwenberg" (1699. – 1764.), Maksimilijan Čolić (1749. – 1818.), doktor teologije i filozofije i zastupnik grada Senja na saboru u Požunu (Bratislava) te senjski arhiđakon Ivan Franjo Čolić. Poznat je i časnik Karlo Nikola Čolić, vitez, časnik i vojni graditelj (rođen u Brinju 1784., a umro je u Senju 1850. godine).

Od slavonskih Čolića koji su se istaknuli kao časnici najpoznatiji je bio barun i feldmaršal austrijske vojske Marko Csollich (1766. – 1844.), sudionik mnogih bitaka na europskim bojištima te Pavao Csollich (1768. – 1838.), general, podmaršal i zapovjednik u Velikom Varadinu.

:cheers: :cheers:
 

·
Registered
Joined
·
21,302 Posts
Discussion Starter · #126 ·


Današnji grb Grada Knina temelji se na povijesnom grbu.Povijesni grb Knina novijeg je datuma, temelji se na pečatu kninske općine iz 1877. godine, a prvi put je objavljen u heraldičkmoj literaturi 1904. u knjizi H.G. Strohl, Stadte Wappen von Osterreich - Uugmn, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Beč 1904. (u plavom štitu na zelenome tlu bijelo janje, srebrno-bijele boje stupa nalijevo)
 

·
Registered
Joined
·
21,302 Posts
Discussion Starter · #127 ·
Grb općine GvozdGrb Gvozda je u zelenom drveni most nadvisuje zlatna kruna kroz koju prolaze dvije srebrne ukrštene strijele vršcima nagore. Most je referenca na naziv sjedšta općinske uprave Vrginmost (prema mostu koju je izgradila obitelj Vrga 1688. preko rječice Trepće, oko kojeg je nastalo današnje mjesto). Kruna sa strijelama simbolizira pogibiju kralja Petra Svačića (Snačića), posljednje hrvatskog kralja nardone krvi, koji je poginuo na obličnjoj planini Gvozd u bitci protiv mađarskog kralja Kolomana 1097. godine. Planina se njemu u spomen otada naziva Petrova gora. Zelena pozadina grba odnosi se na planinu, gvozd je arhaičan naziv za šumu. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.

Do 1997. naziv općine je bio Vrginmost, kada se naziv općine i njezinog sjedišta mijenja u Gvozd. Naziv naselja promijenjen je nazad u Vrginmost 2012., dok je novo ime općine zadržano.
 

·
Registered
Joined
·
21,302 Posts
Discussion Starter · #128 ·
The Independent: Grb Drniša treći je najčudniji na svijetu!Prema pisanju britanskog The Independenta, grb i zastava Grada Drniša treći su na svijetu po najčudnijim oblicima i dizajnu.Na prvom mjestu zastava je Mozambika, drugo mjesto pripalo je zastavi Havaja, dok je zastava i grb Drniša na trećem mjestu.

Nepal, Sjeverni Kavkaski Emirati, Sicilija, Antarktika, i Bermuda smjestili su se na ostalim pozicijama do osmog mjesta.Kako piše spomenuti list, mali hrvatski gradić Drniš svoj je simbol Sv. Roka usvojio 2000. godine. Grb, prema kršćanskoj predaji, prikazuje malog psa kojeg je Sv. Roko spasio, a on mu se zahvalio kruhom i lizanjem rana.

http://www.drnisnews.com/2014/10/the-independent-grb-drnisa-treci-je-najcudniji-na-svijetu/
 

·
Macedonia
Joined
·
47,957 Posts
Zašto lav?? Taj lav je totalno isfuran.
Pa, lav je usvojen kao simbol svih zajednica i građana Makedonije. Lav je nesumnjivo simbol Makedonaca, Albanaca i drugih zajednica, a također predstavlja zemaljski simbol zemlje, teritorije, države. Dok gradobranska kruna predstavlja republikanski ustroj zemlje. To ima za cilj istaknuti i prikazati suverenitet i integritet države. Rubini i bisere su simboli s kojim država se povezuje s zemljištem kao prirodnim tlom.

^^
Ovo je nesmasni prevod iz makedonskog, pa možda zvuči čudno. Inače, to je zvanično оbjašnjenje makedonskog heraldičkog društva.
 

·
Moderator
Joined
·
17,432 Posts
Skopje/Скопје;119867073 said:
Pa, lav je usvojen kao simbol svih zajednica i građana Makedonije. Lav je nesumnjivo simbol Makedonaca, Albanaca i drugih zajednica, a također predstavlja zemaljski simbol zemlje, teritorije, države. Dok gradobranska kruna predstavlja republikanski ustroj zemlje. To ima za cilj istaknuti i prikazati suverenitet i integritet države. Rubini i bisere su simboli s kojim država se povezuje s zemljištem kao prirodnim tlom.

^^
Ovo je nesmasni prevod iz makedonskog, pa možda zvuči čudno. Inače, to je zvanično оbjašnjenje makedonskog heraldičkog društva.
Makedonija ima grb sunca, i treba na tome raditi a ne izmišljati neke lavove. Prva asocijacija za grb makedonije većini (barem u Hr) bi bilo sunce.
 
121 - 140 of 260 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top