SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 43 Posts

·
Mapmaker
Joined
·
2,571 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Kijkend van hoog kijk je vaak op daken.. Ik kwam wat vakantie foto's tegen en dacht dat is leuk en verscheiden.

Ik geef een voorzetje:

Murten Zwitserland

Murten Zwitserland


Granada Spanje

Granada Spanje

Granada Spanje


Jullie hebben vast wel wat leukers!
 

·
Registered
Joined
·
4,216 Posts
^^
Of misschien ligt het aan de dakpannenaanvoer. Een bedrijf dat alleen goedkoop die kleur produceert. Of alleen die kleur produceert en een ander bedrijf die dat ook doet verder weg ligt.
 
1 - 20 of 43 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top