SkyscraperCity Forum banner

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling

3120 Views 23 Replies 16 Participants Last post by  sqm
Nou? :)
1 - 20 of 24 Posts
sdlgfhasklnb.,vjhl;fdxngql/4nt51;l59tfjvcxk;mg/,.xv
verkeerd toetsenbord??
Hoogersmilde? Oh nee, heeft geen stadsrechten. Wel een 300 plusser!
IJlst? Sloten? Stavoren? Hindeloopen? Workum? Bolsward? Franeker? :)
Ikzelf denk dat IJlst of Sloten veel kans maken op de titel meest dorpse stad met stadsrechten.
als van de pont over de IJssel bij Brummen komt; rechts slinger je dan naar een paar straten met stadsrecht: Bronkhorst</vvvijsselstreek>
See less See more
haastrecht :cheers:
Met stadsrechten ben je een stad, ergo, je vraag klopt niet.
Anno 2005 maakt het geen zak meer uit of je nou stadsrechten hebt of niet, de definitie stad (daar gaan we weer.....) wordt allang niet meer bepaald door stadsrechten.
Als het nou het meest stadse dorp zonder stadsrechten zou zijn zou het ongetwijfeld den haag zijn want die heeft nooit stadsrechten gehad
jawel, onder Napoleon, 1806, paar jaar later bevestigd, nooit teruggedraaid door een regering of koning
Ik weet niet meer wel gehucht het was, maar kzag een paar jaar gelee op teevee een gehucht met 300 inwoners die stadsrechten had!! :eek:
Soufian said:
Ik weet niet meer wel gehucht het was, maar kzag een paar jaar gelee op teevee een gehucht met 300 inwoners die stadsrechten had!! :eek:
Zie eusebius zijn post, het kleinste "stadje" van Nederland.
Jaa, dat was het, khad die post over het hoofd gezien.
Dat mensen nog serieus ingaan op mijn thread :D Was eigenlijk bedoeld als grap na al die dorpse stad, stedelijkste dorp enz. enz. threads... Maar ach, gaan jullie je gang maar hoor!
waar gaat dit naartoe?

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling met de meest stedelijke voorzieningen en met de domste gemeentenaam/ plaatsnaam/ straatnaam en grootste hoogbouw misser?
1 - 20 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top