SkyscraperCity Forum banner

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling

3102 Views 23 Replies 16 Participants Last post by  sqm
Nou? :)
1 - 3 of 3 Posts
als van de pont over de IJssel bij Brummen komt; rechts slinger je dan naar een paar straten met stadsrecht: Bronkhorst</vvvijsselstreek>
jawel, onder Napoleon, 1806, paar jaar later bevestigd, nooit teruggedraaid door een regering of koning
Precies! Ik heb een plaatje enkel extra geplaatst maar die 8 letters eu****** doen wonderen op dit subforum :dunno: :D ; ken het plaatsje wel. Het is een stukje Openluchtmuseum.

In de Betuwe wordt Huissen iets te 'urban' met urban villas tot 5-6 hoog maar Gendt, ten zuiden van Bemmel en ten oosten van Lent (Nijmegen tegenwoordig) is ook nog fijn dorps. Wel een slim dorp, er wonen nogal wat medewerkers van de KUN.

Ik ben wel benieuwd naar stadsgewest Leiden eigenlijk. Net zoals Nijmegen een vergeten kanshebber voor de ware NL top10. Voorzover ik weet is het lint Leiden en omgeving langs de Rijn zeer stedelijk en is de as van de A4 (ahw een as) nogal dorps met bloemendorpjes. Vaak zie je zulke ontwikkelingen langs assen. Oosterbeek - ten westen - en Westervoort - ten oosten van Arnhem - zijn zeker dorps hoewel dichtbevolkt. De as Velp - Arnhem-Zuid is dan weer stedelijk met hoogbouw, treinstations en grote bedrijven. Rotterdam is oost-west ook duidelijker stedelijker dan van Schiebroek naar Ridderkerk/Barendrecht.
julesstoop said:
Ik had hem een paar posts eerder ook al genoemd. Geeft niet hoor :)
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top