SkyscraperCity Forum banner

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling

3102 Views 23 Replies 16 Participants Last post by  sqm
Nou? :)
21 - 24 of 24 Posts
Ik had hem een paar posts eerder ook al genoemd. Geeft niet hoor :)
rdj said:
Zie eusebius zijn post, het kleinste "stadje" van Nederland.
Precies! Ik heb een plaatje enkel extra geplaatst maar die 8 letters eu****** doen wonderen op dit subforum :dunno: :D ; ken het plaatsje wel. Het is een stukje Openluchtmuseum.

In de Betuwe wordt Huissen iets te 'urban' met urban villas tot 5-6 hoog maar Gendt, ten zuiden van Bemmel en ten oosten van Lent (Nijmegen tegenwoordig) is ook nog fijn dorps. Wel een slim dorp, er wonen nogal wat medewerkers van de KUN.

Ik ben wel benieuwd naar stadsgewest Leiden eigenlijk. Net zoals Nijmegen een vergeten kanshebber voor de ware NL top10. Voorzover ik weet is het lint Leiden en omgeving langs de Rijn zeer stedelijk en is de as van de A4 (ahw een as) nogal dorps met bloemendorpjes. Vaak zie je zulke ontwikkelingen langs assen. Oosterbeek - ten westen - en Westervoort - ten oosten van Arnhem - zijn zeker dorps hoewel dichtbevolkt. De as Velp - Arnhem-Zuid is dan weer stedelijk met hoogbouw, treinstations en grote bedrijven. Rotterdam is oost-west ook duidelijker stedelijker dan van Schiebroek naar Ridderkerk/Barendrecht.
julesstoop said:
Ik had hem een paar posts eerder ook al genoemd. Geeft niet hoor :)
Stadsgewest Leiden heeft totaal circa 330.000 inwoners en is daarmee nummer 6 in Nederland, tenminste, als je de CBS gegevens mag geloven. Of alles dan ook even stedelijk is... Leiden is uiteraard zeer stedelijk, in ieder geval qua dichtheid (in de praktijk oogt de stad soms lang niet zo hevig stedelijk). Voorschoten en Leiderdorp zijn ook flink dicht bebouwd, de laatste ook met een groeiende hoeveelheid hoogbouw. Oegstgeest en Rijnsburg zijn volledig vastgegroeid, maar bevatten meer vrijstaande woningen. Katwijk is dan wel weer dichtbebouwd, en ook nog een vrij grote gemeente (momenteel ca. 43.000 inwoners, straks na de fusie met Valkenburg en Rijnsburg bijna 70.000), maar heeft wel een erg dorpse, Christelijke mentaliteit. Warmond en Zoeterwoude, ook beide vrijwel vastgegroeid aan Leiden, zijn nog echte dorpen met een klein los kerntje en een duidelijk landelijk ogend gebied daarbuiten. Vanwege de bouwrestricties (groene hart en zo) zal dat ook voorlopig wel zo blijven. Misschien dat de as Leiden-Alphen via Zoeterwoude-Rijndijk en Hazerswoude/Koudekerk nog verder verstedelijkt als de Rijn-Gouwe Lijn lightrail wordt gerealiseerd. De Bollenstreekgemeenten die tenslotte ook nog (deels) deel uitmaken van stadsgewest Leiden (Sassenheim, Voorhout, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse), liggen alle toch wat losser van de stad. Ze zijn afhankelijk op het gebied van ziekenhuizen, hoger onderwijs en interregionaal openbaar vervoer, maar hebben bijvoorbeeld wel heel aardige winkelkernen, goede bedrijvigheid en zelfstandigheid.
Daarvoor nomineer ik Berlijn-Kreuzberg.
Stadsrechten deelt het met de rest van Berlijn, stedelijke voorzieningen heeft het volop, voor een hoogbouwmisser bezoeke men Kotbusser Tor (Checkpoint Ali). Voor de dorpse uitstraling heb je een beetje fantasie nodig. ik heb het met Photoshop geprobeerd duidelijk te maken. Hier twee maal een blik op Kreuzberg, gezien vanaf de Kreuzberg:

New York Yankee said:
waar gaat dit naartoe?

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling met de meest stedelijke voorzieningen en met de domste gemeentenaam/ plaatsnaam/ straatnaam en grootste hoogbouw misser?
21 - 24 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top