SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

· Registered
Joined
·
1,311 Posts
Het project is zo goed als afgewerkt. De bomen zijn geplant, de ondergrondse parking klaar, idem voor het skatepark, het politiekantoor, de post, een bank en het sportcomplex.

Nu geeft het inderdaad een gevoel van wat grootheidswaanzin. Eens de bomen wat meer groeien zal het geheel beter verteerbaar zijn denk ik! Niet dat het nu slecht is, maar gewoon wat leeg.
Daarnaast zou er nog gedacht worden aan een soort van voetgangersbrug over de spoorwegen die de philipssite zou verbinden met een abdij en park aan de overkant. Het kan evengoed zijn dat die brug er al staat, ik heb geen idee :lol:

Op deze manier zou je rechtstreeks van het stadspark(1), via de OCMW-site (3)en de Philips-site(5), naar het Abdij van het Park(7) kunnen fietsen.

 

· Registered
Joined
·
1,311 Posts
In een nog latere fase zou men de Parkpoort willen ondertunnelen en de Ring ondergronds laten aansluiten op de in- en uitrit van de ondergrondse parking van de site. Plan eveneens naar een zeer koude diepvriezer verwezen wegens technisch zeer complex... en dus zeer duur. INFO blz. 23
Eerst en al, welkom Leuvenaar!!

Zeer nice! Dat had ik nog niet gezien, terwijl ik dat boekje bij mij thuis liggen heb :)


Hier is wat er staat:
Het Vlaams Gewest is gestart met de uitvoeringsstudie voor
de ondertunneling en de bovengrondse heraanleg van de
Parkpoort. Het concept van deze tunnel is vergelijkbaar met die onder
het Martelarenplein.De tunnel aan de Parkpoort zal alle doorgaand ringverkeer
naar de ondergrond verwijzen. Zo komt er bovengronds ruimte
vrij voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en plaatselijk
verkeer. Het wordt dus in de toekomst veiliger en aangenamer
om de drukke ringweg te kruisen. De Philipssite, op dit moment
van de binnenstad gescheiden door een drukke verkeersader,
kan pas echt goed functioneren als de verbinding met het
centrum van de stad vlot en veilig verloopt.
Bovengronds wordt de vrijgekomen ruimte tussen Parkstraat
en Frederik Lintsstraat als groene ruimte ingericht. Die zal de
verbinding maken tussen het toekomstige park op de Philipssite
en het groene talud tussen de Naamsevest en de Ruelensvest.
Tussen de Nieuwe Kerkhofdreef en de Frederik Lintsstraat
komt er een busstation waar, naast de reeds bestaande lijnen
en de nieuwe joblijn, in de toekomst nog extra lijnen zullen
stoppen.
De tunnel vertrekt, komende vanaf de Tiensepoort, ter hoogte
van de centrale gevangenis. Net voorbij de Nieuwe Kerkhofdreef
splitst hij en verdwijnt elke rijrichting in een eigen koker. De tunnel komt terug boven net voorbij de Leo Dartelaan op de Ruelensvest en net voorbij de Weldadigheidsstraat op de Naamsevest, zodat ook daar een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers ontstaat. Ondergronds is er een aansluiting gepland met de parking op de Philipssite. Het verkeer kan onmiddellijk richting Koning Boudewijnlaan en Singels de parking verlaten zonder eerst aan de Tiensepoort te moeten omkeren. Het is zeker niet de bedoeling om met de aanleg van deze tunnel extra autoverkeer aan te trekken. Er wordt daarom in elke rijrichting maar één ondergrondse rijstrook voorzien
 

· Registered
Joined
·
1,311 Posts
Tunnel Parkpoort (naar ondergrondse parking Philipssite)

Er waren twee varianten in de running. Welke het wordt, weet ik niet. De kostprijs liep op tot €20 miljoen, te betalen over de Vlaamse Regering met Stad Leuven en De Lijn. Aan de dure kant dus. Toch staat het kruispunt gerankt op een onveiligheidsniveau van 34. Vanaf niveau 15 spreekt men officieel over een 'gevaarlijk kruispunt'.
Gevaarlijke kruispunten worden in ons land stap voor stap afgewerkt, naargelang hun prioriteit.

Het is dus nog niet geschrapt, maar het zit zeker op de zéér lange baan. Als het er van komt tenminste..De bushaltes zijn in het oranje, de tunnel zelf in het rood.
Deze foto's komen uit een eindwerk van Burgerlijke Bouwkunde KULeuven uit 2001.


En dit komt uit het Nieuwsblad, een jaar later.

Nieuwsblad 27/12/2002
Auto verdwijnt onder Parkpoort

Eerste ontwerp van 750 meter lange tunnel onder Parkpoort Leuven
De Leuvense stadsdiensten tekenden een ontwerp uit voor de nieuwe Parkpoort. Het Vlaams gewest is bevoegd en zal de werken uitvoeren. Het ontwerp toont een tunnel van voor Leuven Centraal tot voorbij de Weldadigheidsstraat. Het kruispunt Parkpoort verdwijnt. Er komt een grote bushalte in de plaats. ,,Te duur en overbodig'', vindt Marc Coolens, buurtbewoner en bezieler van de vzw Leuven Verkeerd/t. Met de herinvulling van de Philipssite dringt er zich een heraanleg van de Parkpoort op. Het Vlaams Gewest is daarvoor bevoegd. De eerste ontwerpen zijn inmiddels klaar, en wellicht gaat de eerste spade binnen een tweetal jaar de grond in. Er moet heel wat gegraven worden, want er komt een 750 meter lange tunnel onder de Geldenaaksevest en de Naamsevest/Ruelensvest van voor de Leuvense gevangenis tot pakweg honderd meter voorbij de Weldadigheidsstraat.

Het huidige kruispunt Parkpoort verdwijnt. Er komt een rotonde ter hoogte van de Regastraat. Voetgangers en fietsers kunnen ondergronds via het verlengde van de Frederik Lintstraat. Tussen de Lintstraat en de rotonde komt een bushalte die de Philipssite moet bedienen. Het doorgaande verkeer neemt de tunnel. Het plaatselijk verkeer kan een ventweg nemen. Het is hetzelfde systeem als de tunnel onder het Martelarenplein.

Overbodige tunnel
Tegen die tunnel onder het Martelarenplein trok buurtbewoner Marc Coolens destijds naar de Raad van State. Hij ving er bot. De bezieler van de vzw Leuven Verkeerd/t overweegt ditmaal geen gerechtelijke stappen, maar heeft opnieuw bedenkingen bij de plannen. ,,De tunnel komt er om een vlotte afwikkeling van het verkeer van de Philipsparking - toch 1.200 wagens - mogelijk te maken. De fileproblemen doen zich echter voor aan de Naamse-, Diestse- en Tiensepoort. We krijgen dus een overbodige tunnel.'' Coolens vindt dat het geld van het Vlaams gewest beter gebruikt zou worden om de Naamsesteenweg te verbeteren. ,,Daar was het geld oorspronkelijk voor bedoeld.''
 

· Registered
Joined
·
1,311 Posts
Van het Nieuwsblad 5 september 2009.

Gewest bestudeert brug en tunnel voor vesten


Vorig studiebureau gaf opdracht terug

LEUVEN - Het Vlaamse gewest bestelt een nieuwe streefbeeldstudie voor de R23, de ring van Leuven. Zo komt de tunnel of de brug aan de Naamsepoort weer op de agenda.

De streefbeeldstudie vormt het ideaalbeeld voor de Leuvense vesten en is de basis van toekomstige ontwikkelingen. Het stadsbestuur en de openbare vervoersmaatschappij dringen al langer aan op het plan, maar vlot verliepen de gesprekken in het verleden niet, zegt schepen van Mobiliteit Karin Brouwers (CD&V). 'Nadat alle gesprekken op niets uitdraaiden heeft het vorige studiebureau onverrichter zake er de brui aan gegeven', zegt ze.

'We begrijpen dat er nu een nieuwe aanbesteding is voor een studie en dat juichen we uiteraard toe, maar we hopen dat we er dit keer meer rekening wordt gehouden met de wensen van het stadsbestuur en dat vreemde voorstellen uitblijven.'

Zo kwam het door de overheid aangestelde studiebureau in het verleden op de proppen met een tunnel waarvan niemand wist waar die precies zou uitkomen en rotondes waarvan weinigen het nut inzagen. 'Ook wilde het bureau een erg dure tunnel van de Schapenstraat onder de Naamsevest. Wij geloven nog steeds in het nut van een ongelijkvloerse kruising aan de Naamsepoort, een tunnel of een brug dus, maar nog nooit heeft iemand dat fatsoenlijk onderzocht', zegt Brouwers.

Als de studie eenmaal klaar is, hangt het volgens de schepen af van prioriteiten en beschikbare budgetten voor de onderdelen ervan uitgevoerd worden. Maar wie al eens in Leuven komt met de wagen zal het ermee eens dat een structurele oplossing voor de drukte op de ring beter vroeg dan laat komt.

'Ik heb in afwachting al enkele vragen naar het kabinet van de bevoegde minister gestuurd', zegt Brouwers, sinds kort ook Vlaams parlementslid en toe aan haar laatste weken als schepen. 'Zo heb ik het gevoel dat er steeds minder wagens links en rechts de Naamsesteenweg en de Naamsestraat in kunnen rijden aan de lichten van de Naamsepoort. Dat is erg vervelend, zeker nu de Geldenaaksebaan dicht is. Ook er is nog steeds geen oplossing voor het verkeer op de Tiensesteenweg in de richting van Tienen en dat de Platte Lostraat in wil.'​
 

· Registered
Joined
·
1,311 Posts
Heverlee ontvangt vijfhonderd militairen extra

OOK SPIL VAN INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSSCHOOL


LEUVEN - Tegen september volgend jaar telt de legerkazerne in Heverlee liefst 1.200 manschappen. Daarmee wordt het kwartier Commandant de Hemptinne aan de Hertogstraat een van de belangrijkste van het land.
Toen minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) vorig jaar met zijn hervormingsplan voor de Belgische strijdkrachten op de proppen kwam, werd al meteen duidelijk dat het kwartier Commandant de Hemptinne, aan de Hertogstraat in Heverlee, daarbij niet slecht zou varen. Zo werd meteen duidelijk dat ISTAR, een nieuwe en gespecialiseerde informatiedienst om tijdens militaire operaties alle mogelijke informatie te verzamelen en te bundelen, in Heverlee een vaste stek zou krijgen. Het gaat om meer dan 250 militairen die nu nog verspreid zijn over eenheden in het hele land, maar binnenkort verhuizen naar het Leuvense.

Uit Flawinne

Nu wordt duidelijk dat het bij dat extra personeel niet blijft. Zo maakt tegen september 2011 ook de zogenaamde Special Forces Group zijn opwachting. De elitetroepen van het leger verhuizen uit Flawinne (Namen). Het gaat om een terugkeer, want de Special Forces, gespecialiseerd in infiltratiemissies, waren tot 2000 ingekwartierd in Heverlee. 'Aangezien in de kazerne nu al de zogenaamde inlichtingen- en veiligheidsschool actief is, beschouwen we het kwartier de Hemptinne als de uitvalsbasis van het inlichtingenplatform van het leger', zegt Ingrid Baeck van Defensie.

Compensatie

Met de 75 extra manschappen die binnenkort nog aangeworven worden, is het contingent in de Heverleese basis tegen de tweede helft van 2011 liefst 1.200 man sterk, vijfhonderd meer dan nu. 'We kiezen voor die grote getalsterkte in het Leuvense door de centrale ligging in het land. Bovendien ligt Leuven niet ver van de taalgrens en is de infrastructuur in de basis prima onderhouden', zegt Baeck.

Toch worden, om alle extra manschappen op te vangen, momenteel drie oude gebouwen op de kazerne onder handen genomen. Ze krijgen een grondige renovatiebeurt zodat ze binnenkort in gebruik genomen kunnen worden als staf- en logementsbasis. Het logistieke bataljon, dat momenteel gevestigd is aan de Hertogstraat, verhuist binnenkort, wellicht naar Leopoldsburg. Dankzij de extra manschappen in Heverlee wordt in Oost-Brabant het verlies van de honderden paracommando's die Diest hebben verlaten, toch nog enigszins gecompenseerd.​
 

· Registered
Joined
·
1,311 Posts
PLANNEN VOOR NAAMSESTEENWEG EN ARENBERGPLEIN

Handelaars zien geen heil in tunnel en parkeergarage
donderdag 24 maart 2011


LEUVEN - De stad Leuven heeft grootse plannen met het centrum van Heverlee. Zo wil zij de spoorovergang ondertunnelen en een parking realiseren onder het Arenbergplein. De handelaars rond het plein hebben liever dat de stad haar plannen weer opbergt.
De stad Leuven speelt al langer met de plannen om het centrum van Heverlee aan te pakken. Maandag hoop de stad Leuven alvast een overeenkomst te sluiten met Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer om een studie te bestellen die de mogelijkheden onderzoekt om de spoorovergang te vervangen door een tunnel op de Naamsesteenweg.

'Die ondertunneling is nodig vanuit veiligheidsoogpunt', legt schepen van Ruimtelijke Ordening Herwig Beckers (CD&V) uit. 'Zwakke weggebruikers moeten die overweg nu kruisen samen met de wagens. Dat leidt al eens tot gevaarlijke situaties. Maar die ondertunneling moet ook de verkeersdoorstroming verbeteren. De komende jaren zal het verkeer op die spoorlijn alleen nog toenemen. We moeten dus voorkomen dat iedereen van 'smorgens tot 'savonds in file staat voor de barelen aan de spoorweg.'

De studie houdt echter meer in dan enkel de realisatie van een tunnel. 'We willen dat centrum aantrekkelijker maken voor de inwoners, bezoekers en handelaars. Daarom zullen we ook onderzoeken of we het Arenbergplein kunnen herinrichten. Zo willen we het plein onder meer verkeersvrij maken en denken we eraan om een ondergrondse parking aan te leggen. Op die manier kunnen we het plein zelf een nieuwe bestemming geven, zodat de inwoners gezellig een boek kunnen lezen, er hun boterhammen opeten of waar af en toe culturele activtieten worden georganiseerd. Want op dit moment wordt het plein amper gebruikt en dat is jammer.'

Wanneer de werken zullen starten is voorlopig nog niet bekend. 'De studie, die volgend jaar afgerond moet zijn, zal ons daar meer inzicht in geven. Het belangrijkste is alvast dat dit dossier niet in de koelkast belandt, want het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren. Het centrum raakt meer en meer verdrukt, de filetijden lopen er verder op en de middenstand valt stil.'

Op een infovergadering voor de inwoners en de handelaars van het centrum kwamen ernstige vragen bij het project naar boven. Daar werd meteen duidelijk dat de handelaars niet opgezet zijn met de plannen. 'Wij hebben liever dat de stad haar handen van het plein en de overweg afhoudt', klinkt het bij uitbater van 'Frituur Paula' Benny Derrek (38) uit Oud-Heverlee. 'Het is hier helemaal zo slecht niet als de stad laat uitschijnen. De filetijden zijn hier beperkt en hebben vooral te maken met de werken aan de Geldenaaksebaan. Ik acht een ondergrondse parking ook niet nodig. Als ze een parking willen aanleggen, kunnen ze dat toch ook langs de spoorweg. Al die werken kunnen ook nefast zijn voor de handelaars, want dan verandert het centrum jarenlang in een werf.'

Man toch :).. Veel respect voor zelfstandigen die op eigen handen werk creeren en onze economie doen draaien, maar de absurde kortzichtigheid bij sommigen :).
De investering van de stad is net fantastisch nieuws, waar andere plaatsen voor zouden springen om dergelijke budgetten binnen te halen.
 
1 - 8 of 8 Posts
Top