SkyscraperCity Forum banner

Hillegersberg (Rotterdam 17 juni 2009) (deel 2)

5852 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  Rotterdam A
...
1 - 7 of 7 Posts
2 mooie series van dit rijke deel van Rotterdam. Mooi in beeld gebracht :eek:kay:

Het toeval wil dat ik een aantal van die diepe tuinen bij de villa's aan de Straatweg zondag heb bezocht in het kader van het zomerfestival verborgen tuinen. Die fotoserie volgt nog. Sommige villa's hebben een compleet park achter hun huis. Sluit dus mooi aan op jouw mooie series
Weer een goede wijkrondleiding. Op naar de volgende Rotterdamse wijk!
Een prachtige serie weer. Op het hoekje op #135 is het, bij mooi weer, altijd bere-gezellig. Je geeft een van de vele gezichten van Rotterdam weer mooi in beeld. Hillegersberg behoort veelal tot mijn rondje als ik weer eens bezoekers heb. In het pand van Gaucho's (#136) zat vroeger het sjieke restaurant Beau Rivage. Daar kwam ik erachter dat Davidoff sigaren toch best wel duur zijn ;-)
ook hier erg leuke reacties.

Ik ben benieuwd naar de foto's Topaas..
Weer zo'n leuke rondleiding door een wijk van Rotterdam. En wat voor 'n wijk ! :)
Super foto's van veel plekken die onbekend zijn voor niet-Rotterdammers.
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top