Skyscraper City Forum banner
1 - 13 of 13 Posts

·
Urbanist
Joined
·
3,310 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hindeloopen, het kleine stadje aan het IJsselmeer. Het verworf in 1225 stadsrechten en sloot door de groeiende scheepvaart in 1368 aan tot het Hanzenverbond. Hindeloopen heeft door zijn ligging (vrijwel geheel omsloten door water) zijn karakter en kenmerken behouden. Maar ook de zelfingenomenheid van de Hindeloopers en de liefde voor alles wat Hindeloopers is heeft hieraan bijgedragen. Mede hierdoor heeft Hindeloopen een eigen taal, klederdracht en schilderkunst.

De taal is wel interessant. Oorspronkelijk was het Fries maar is, als gevolg van de scheepvaart, sterk beïnvloed. Ook de tongval is sterk veranderd ten opzichte van het Fries. Het resultaat is een 'eigen' taaltje dat nauwelijks in schrift is vastgelegd. De meeste Hindeloopers kunnen het ook niet schrijven.

Hindeloopen heeft momenteel ongeveer 850 inwoners, maar dat waren en vroeger meer. Rond 1855 telde de stad 260 gezinnen, ofwel 1254 inwoners. De meeste vonden een bestaan de de scheepvaart, boerderij- dijk, en polderwerken. In het voorjaar gingen de scheepskapiteins en stuurlieden van huis voor een tocht naar de Oostzee (Riga, Nerva, Noorwegen). In oktober keerde de zeelui weer terug. Er werd gevaren in zogenaamde fluitschepen. In de gloriedagen van Hindeloopen telde de haven 80 fluitschepen en kapiteins.

Dankzij de scheepvaart heeft Hindeloopen een aantal prachtige kapiteinshuizen en bijbehorende kleinhuizen. Dit laatste is een klein gebouw of vertrek aan de waterkant dat in het voorjaar betrokken werd als de kapitein van huis was. Zo bleef het grote huis netjes en werden de stookkosten aanzienlijk verlaagd. De overige huizen zijn meestal één verdieping hoog en hebben een spitse gevel.

Genoeg verteld, wat rest is het fotomateriaal:

1 Voormalig Stadhuis (daarvoor een pension)


2


3


4


5 Slapende Aalscholver


6 Sluis en bijbehorende Sluishuis. De Sluis is in 1700 in steen opgetrokken. Daarvoor stond er een houten sluis.


7


8


9


10


11


12 De Grote Kerk. De toren is in 1615 opgetrokken en in 1734 na een brand hersteld tot de huidige staat.


13 Grote Beer


14


15 Jachthaven op de achtergrond


16


17


18


19 Voormalig stadhuis


20


21 Skûtsje


22


23


24


25 Zogenaamde 'kleinhuis'. Zomervertrek voor het gezin van de kapitein.


26 Kleinhuis


27 Een ander kleinhuis


28 Hetzelfde kleinhuis met op de achtergrond het bijbehorende Groothuis, ofwel kapiteinswoning.


29


30


31 Wederom een kleinhuis nabij de sluisdeuren.


32


33


34


35


36 Doopsgezinde kerk uit 1653, toentertijd de grootste van Friesland. In 1838 is de kerk verkleind tot de huidige staat.


37


38 Kapiteinswoning


39 Kleinhuis behorende bij de kapiteinswoning van foto 38


40


41 Oude toren met schip. Het oudste deel van het schip dateert uit 1632. In 1658 is het schip uitgebreid tot de huidige vorm.


42


43


44


45


46


47 Jachthaven


48 Oude haven


49


50


51 Oude haven


52


53


54
 

·
Registered
Joined
·
35,104 Posts
Fraaie serie, vooral ook de avondopnamen.
Die springen er nog eens extra uit in deze sublieme serie. Je krijgt het idee dat de tijd welhaast heeft stilgestaan en dit plaatsje nog niet bereikt heeft. Erg leuk en fraai om te zien.
 
1 - 13 of 13 Posts
Top