SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
2,676 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wees eens creatief en verzin oplossingen om het straatbeeld van Rotterdam nog levendiger/spannender/leuker te krijgen!

Mijn eerste idee is om door heel de stad creatieve cirkels te maken, waarop artiesten zich kunnen laten horen, op prominente plekken met 'vergunning' (Coolsingel/Metro stations/Wilhelminapier/CS enz.) en op minder prominente mogelijk zonder.. Misschien aan de Boompjes-onder een wat groter pleintje voor groepen die acts uitvoeren.

Have fun met bedenken! Misschien kunnen we het ooit insturen naar de gemeente..:)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top