SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
2,188 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Segons es manifesta en la darrera fulla mensual del Centro Curt-ural Mallorquí, l'editor d'aquesta es retira.
M'han arribat rumors de que ell és el famos "tio Kaime Martorel, pirómano de antenas de TV3", un entranyable gonella dels antics, que ferm a les seves conviccions espanyolistes, ens ha ofert durant anys una fulla mensual en clau humorística. Utilitzant una curiosa gramàtica desfassada, que es basa en representar amb la normativa castellana la fonètica "balear", així com una traducció al castellà (que facilita bastant la lectura).
Però no només la forma d'escriptura es catxonda, també ho son els continguts repetitius, i obsesius amb un invasor catalanista que ens vol aniquilar.

Així doncs, després de ser una font inesgotable de rialles, es mereix un fil per retrer-li homenatge.

La incògnita és ara si el CCM desapareixerà, ja que sospit que ell és l'unic membre del centre. :lol:
 

·
Viril Member
Joined
·
5,121 Posts
:master: Pep Gonella
 

·
Viril Member
Joined
·
5,121 Posts
^^ Es curios que "sa fuya" ben aviat torna una "hoja" XD

Per cert, aquesta tb es bona:

SA REPOBBLACIO

Ets annarots qu'han governad Balears desde principis de sa "puercocracia" mos volen fer creurer que sa nostra Comunidad va esser conquistada a n'es moros a l'añy 1229 per catalans que llavò la repobblaren. Mentida podrida.

[...] Si es catalans repobblaren Mallorca ¿hon son es llocs en nom catalá?, ¿hon son sas costums catalanas?, ¿hon son sas masías?, ¿hon son sas sardanas?, ¿hon son sas monjetas emb butifarra?, ¿hon son sas collas de castellers?. (I jo que pensava q se varen inventar fa 200 anys!! :crazy2: )

[...]

Llavó tenim sa Sanidad qu'está umplind hospitals y centros de salud de metges catalans, que emb tal de sebrer sa llengo catalana ja tenen plassa, lo que produex enfrentaments perque, erre per erre, volen xerrar en catalá a n'es malalts mallorquins y peninsulars. Ahy ha empleads de banc que també xulean en catalá.
:crazy:

Això si, aquest dibuixet es la hostia:


:master:

"SA FUYA" - Ahy ha tanta de gent que está interessada en tenir sa nostra Fuya y, ademés, emb motiu de sas eleccions, aquest mes sa tirada és de 7,000 eczemplars. ¡Y sense subvencions!.
Utilisa una llengo ECZEMPLAR! :hilarious
 

·
Viril Member
Joined
·
5,121 Posts
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top