SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 37 Posts
Joined
·
40,131 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Locatie: Brasserie Schielandshuis, Coolsingel 114
Tijd: 17-20u

Met om 18:15u ontvangst in de Rotterdam Discovery bij de maquette van de stad (met de bouwprojecten erop).

Hapjes en drankjes zijn op eigen kosten.

Laat hieronder weten als je kunt, we moeten minimaal 20 personen hebben om het door te laten gaan. Dat moet haalbaar zijn toch? Je kunt je ook aanmelding voor het Facebookevent.

Na 20u is het uiteraard mogelijk om op eigen gelegenheid ergens anders door te borrelen/feesten/eten.
 

·
Registered
Joined
·
2,358 Posts
1 - 20 of 37 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top