SkyscraperCity Forum banner

Hoogbouwnota: zegen of belemmering?

  • zegen

    Votes: 3 37.5%
  • belemmering

    Votes: 5 62.5%
1 - 11 of 11 Posts

·
Illustrateur
Joined
·
13,216 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
In enkele steden zijn hoogbouwnota's opgesteld. Ik ben benieuwd hoe daarmee de ervaringen mee zijn. Zo heb ik enkele mogelijke pro's en contra's.

PRO:
- De stad weet waar deze aan toe is en hoogbouwplannen kunnen daardoor makkelijker worden doorgevoerd.
- Nota is sturend.
- Stadsopbouw op hoogbouwgebied is grotendeels gestructureerd en niet geheel overgelaten aan markt.
- Stad nodigt uit door open te staan voor het concept.

CONTRA:
- Belemmerende factor in stedenbouwkundige vernieuwingen.
- Nota is bepalend
- Markt komt niet uit de verf door nota als blok aan been.
- Nieuwe afwijkende plannen worden snel de nek omgedraaid.
- Potentiele locaties blijven onbenut als het niet in nota past.

Dit zijn er een aantal. Misschien hebben jullie hier meer ervaringen met steden en hun hoogbouwbeleid, in vergelijking met steden die het niet hebben.

Geef je mening van hoe je denkt dat het werkt en hoe je het zou willen zien. vergeet niet te stemmen. :)
 

·
Administrator
Joined
·
30,744 Posts
Een hoogbouwnota is feitelijk een beleidsverwoording waartoe de gemeente min of meer verplicht is ter omkadering van de (on)mogelijkheden op dat gebied en ter (toekomstige) aanpassing van de betreffende bestemmingsplannen. Probleem is dat ze nogal eens opgesteld worden door lieden die er te weinig vanaf weten of men maakt er een sec stedenbouwkundig beleid van, waardoor ze in mijn optiek vaker een belemmering zijn dan een zegen. Zelfs de Rotterdamse nota uit 2000 is eigenlijk al weer een beetje achterhaald, en die mensen weten tenminste nog waar ze het over hadden. Met de Stichting Hoogbouw zijn we daarover een onderzoek aan het doen, met de bedoeling om er tijdens de wolkenkrabberweek een mooi congres aan te wijden en er een mooie publicatie van te maken. In mijn optiek zou een goede hoogbouwnota vooral een stedelijke ambitienota moeten zijn waarin de discussie gaat over kwaliteit en duurzaamheid. Klinkt wellicht gek maar de hoogte maakt daarbij eigenlijk vrij weinig uit. Discussies over een paar meterjes meer of minder worden vooral gevoerd door mensen die niet weten waar het nou eigenlijk om draait.
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,216 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Ik snap het heel goed. Duurzaamheid en kwaliteit zijn in mijn ogen ook een van de belangrijkste zaken. Je wilt voorkomen dat een gebouw na een paar jaar weer plat moet voor iets anders, zoals de Zwarte Madonna in Den Haag. Daarbij moet het zo lang mogelijk een toegevoegde waarde blijken voor de stad. Hoogbouw heeft niets met stedelijkheid te maken wanneer er op maaiveld niets komt. Het is dan hoogstens een toegevoegde waarde in de skyline.

Hopelijk is het dus niet zo dat bij elke nieuwe hoogbouwnota er een nieuw blok aan 't been gecreeerd wordt.
 

·
Registered
Joined
·
4,042 Posts
Over het algemeen ben ik voor hoogbouwbeleid.

Met eenduidig beleid kan je hoogbouw in het ene gebied stimuleren en in andere gebieden tegengaan. Een stad hoeft niet overal op elke straathoek hoogbouw te hebben. Sommige gebieden lenen zich er nu eenmaal beter voor dan andere. Nieuwe hoogbouw midden in een historische binnenstad vind ik in de meeste gevallen zelfs gruwelijk.

Daarnaast kan een hoogbouwbeleid zorgen voor een betere leesbaarheid van een stad. De mooiste hoogbouw in steden vind ik nog de zogenaamde poortgebouwen aan de toegangswegen en een geleidelijke opbouw naar het midden toe (Als een soort nieuw centrum dat naast een oude bestaat). Beleid kan voor zo'n structuur zorgen.

In enkele gevallen ben ik tegen zo'n beleid. Vooral wanneer het hoogbouwbeleid niet door de gemeente zelf bepaald wordt, maar door een andere actor. Leeuwarden is daarbij een groot voorbeeld. Volgens de NAVO mag hier voorlopig niet hoger dan 45 meter gebouwd worden.
 

·
Banned
Joined
·
2,255 Posts
Ik ben tegen een hoogbouwbeleid...

ten eerste de markt bepaald zelf wel of een gebouw er moet komen of niet... en ook hoe hoog hij wordt gezien grond duur is in de binnenstad wordt daar eerder voor hoogbouw gekozen dan aan de rand van een stad...

Er moet alleen toezicht worden gehouden door een welstandscommissie dat de gebouwen ook een beetje bij de stad passen... en dat is het enige wat de staat/stad zou moeten doen...

Ik wil meer vrijheid en minder regels... dus ook hier ben ik er op tegen...
 

·
Registered
Joined
·
122 Posts
Een hoogbouw nota is meestal een belemmering, daar wij in Nederland alles te graag vastleggen, waardoor kleine variaties al niet meer mogelijk zijn. Dergelijke nota's worden ook te veel gebruikt om zich er achter te verschuilen. Dit geldt zowel voor de tegenstanders als de voorstanders, als het hun beter uitkomt.

Ben wel voor, dat er een soort van richtlijnen zijn, waarin aangegeven is waar de hoogbouwgebieden zijn, eventueel aangegeven max hoogtes.
Vaak is het zo dat de markt veel flexibeler beweegt dan een dergelijke nota en dit moet enigszinds wel gevolgd kunnen worden.
 

·
Registered
Joined
·
112 Posts
In DB is het juist een uitkomst. Voorheen was 30m al te hoog en nu beginnen we al bij de 90m te geraken! Of het aan de nota ligt of niet.. I'm happy:)
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,216 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Het is inderdaad per geval anders natuurlijk. Toch zie je wel vaak dat het niet flexibele massa's zijn. Zo mag men in Den Haag niet hoger dan 140m, terwijl dat in de Binckhorst, wat snel in ontwikkeling lijkt te komen, wel mogelijk zou moeten zijn. Hoewel men nog niet zover is, is daarbij wel het gevaar dat door kunstmatige maxima platte skylines kunnen ontstaan. Dat moet niet de bedoeling zijn. Ik vind daarbij de voorwaarde wel dat die nota's wel steeds vernieuwd moeten worden.
 

·
Registered
Joined
·
112 Posts
^^ Nota's worden toch eens in de zoveel tijd herzien?

Aantal dingen die ik als voordeel zie in de bossche nota:

Toren moet slank zijn, de top van het gebouw moet goed uitgewerkt zijn, moet veel aandacht voor de plint zijn, omgevingskwaliteit en ook moet er een bepaalde hoeveelheid zon zijn voor de bewoners.

(of zijn alle nota's het zelfde???)
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top