SkyscraperCity Forum banner

Hoogste gebouw Frankrijk ziekmakend

3839 Views 23 Replies 18 Participants Last post by  sky-eye
Hoogste gebouw Frankrijk ziekmakend

Uitgegeven: 14 maart 2005 12:34

PARIJS - Het hoogste gebouw van Frankrijk, de Tour Montparnasse in Parijs, blijkt ziekmakend te zijn. Bezoekers en werknemers lopen een verhoogd risico op kanker vanwege de vele asbest die in het bouwwerk is verwerkt, meldden Franse media maandag.

Volgens Le Parisien hebben recente metingen in het 59 verdiepingen tellende gebouw uitgewezen dat er bijna overal asbestvezels zitten.


Al in 1996-1997 zou onderzoek hebben uitgewezen dat veel delen van de toren vallen onder categorie drie van asbestvervuiling, de hoogste graad van verontreiniging.
1 - 20 of 24 Posts
Kost 4 miljoen per verdieping om op te ruimen, er zijn 56 verdiepingen...
Ik vind de schoonmaakprijs een beetje vreemd; het is duurder het gebouw schoon te maken dan te herbouwen!
Slopen die hap en een twee keer zo hoge toren ervoor in de plaats zetten! Het ding staat er nu al zo subtiel tussen de laagbouw, dat contrast kan nog wel wat scherper! :cheers:
nos nieuws: Het hoogste gebouw in Frankrijk, de Tour Montparnasse in Parijs, bevat zoveel asbest dat bezoekers een groot risico op kanker lopen. Uit recent onderzoek blijkt dat het asbest vrijwel overal in het gebouw zit.

In het gebouw werken zo'n 5000 mensen. Voor het uitzicht over Parijs bezoeken jaarlijks 600.000 toeristen de toren. De bouw vond plaats rond 1970, toen er nog geen regels golden tegen het gebruik van asbest.

De schoonmaak zou drie tot vier miljoen euro per verdieping kosten en ongeveer tien jaar duren. Het gebouw is 210 meter hoog en telt 56 verdiepingen.

Onderzoek uit de jaren 1996 en 1997 zou al hebben aangetoond dat veel delen van de toren in categorie drie vallen van asbestvervuiling, de zwwarste vorm van verontreiniging.
Het heeft op zich niks met hoogbouw te maken, maar alleen met asbest.
De benaming 'hoogste gebouw van Parijs' vind ik ook wat vreemd, gezien de Eiffeltoren. O, dat is geen gebouw. Waarom dan niet?
@Basshead, ik denk dat slopen in dit geval ook erg duur zal zijn.

@Wicher, Eiffeltoren is een bouwwerk en geen gebouw. Het verschil zit 'm in het gebrek aan wanden:

Een gebouw is elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
Onder gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte wordt verstaan dat het bouwwerk minimaal 2 wanden moet hebben om een gebouw te zijn. Een overkapping met een open constructie en met maar 1 wand is dus geen gebouw.
das niet zo fijn voor les francais... 5000 werkplekken verpest en dat 10 jaar lang :eek: best lang duurt dat trouwens (understatement)
Best sneu. Als de dorpskeet onder de asbest zit, hoor je er niks over op nu.nl, maar bij een groot flatgebouw juist wel. Nou denken de anti-hoogbouwliefhebbers weer een argument tegen wolkenkrabbers te hebben, terwijl er veel meer dorpsketen zullen zijn met 3e graads asbest...
Zeer ernstig dit, waarom zou dit negatieve reclame voor hoogbouw zijn? Het zou net zo goed in een ander gebouw uit de jaren '70 kunnen voorkomen.
PS: De toren bestaat al 30 jaar, zijn er al gevallen van kanker?
Slechte zaak dit, maar het is niet zo dat al de hoogbouw in een kwaad daglicht komt te staan. Maar zolang dat het asbest niet wordt aangetast kan het toch geen kwaad. Het is toch pas gevaarlijk als je de kleine vezeltjes inademt?
@: Hoogholland: Fanaten gebruiken echt alles tegen hoogbouw, zie de aanslagen op de WTC's en die enkele keer dat een hoog gebouw in de brand staat... Telkens word er dan geroepen dat hoogbouw gevaarlijk is...
Tja, allemaal onzin argumenten natuurlijk. Want als er een vliegtuig neerstort op een woonwijk met allemaal lage huisjes, is dat dan niet gevaarlijk? En brand komt ook overal voor. Die fanaten zeuren alleen maar om het zeuren volgens mij.
Poeh!, 56x4=225 miljoen om hem schoon te maken:eek:

Kunnen ze em net zo goed slopen en opnieuw opbouwen.
Inderdaad, daar kun je toch een leuk torentje voor bouwen.
Hoogholland said:
Zeer ernstig dit, waarom zou dit negatieve reclame voor hoogbouw zijn? Het zou net zo goed in een ander gebouw uit de jaren '70 kunnen voorkomen.
Sterker nog heel veel gebouwen in nederland zitten nog gevuld met asbest.
Daniel den hoed kliniek het kankerziekenhuis van nederland zit er boven de plafonds vol mee. :bash:
59 verdiepingen zelfs

Daniel de Hoed is 1 ziekenhuis van NL, Antonius van Leewenhoek is het andere, in mijn ogen het betere. Maar da's off topic ;)

Ik ben het met Vertigo eens, slopen en hoger die hap, inzet voor mij 2x zo hoog :p
1 - 20 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top