SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

·
Registered
Joined
·
2,616 Posts
Discussion Starter · #1 ·
NRC Handelsblad heeft vanavond een geweldige impressie van de Burj Dubai.
De tekst is echter beneden alle peil, zou die RD-journalist van de blauwe Maastoren zijn overgestapt?

de tekst:

Hoogste hotel
ROTTERDAM 6 mei. In Dubai
komt het hoogste gebouw ter we-
reld te staan dat alleen als hotel
gebruikt wordt. Het hotel wordt
350 meter hoog, kost 186 miljoen
euro en moet in 2008 klaar zijn.
 

·
nymphomaniacal pigeon
Joined
·
2,848 Posts
Ach, dat valt wel mee. Ik denk overigens dat het de gemiddelde NRC Handelsblad lezer aan de reet zal roesten of er nu een 'hoogste gebouw' van 350 meter of 800 meter komt. Let ook op het formaat van het artikel.
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top