SkyscraperCity banner

1 - 3 of 3 Posts

·
Moderator
Joined
·
19,848 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
dit project is ondertussen bijna klaar (wat ruwbouw betreft alleszins)

gva.be

Dagprijs nieuw Woonzorgcentrum fors duurder01/03 Hoogstraten (2320) Het OCMW wil de dagprijs van het nieuwe woonzorgcentrum optrekken
naar 52 euro.


De bouwwerken van het nieuwe woonzorgcentrum zitten op schema. Het is een uniek gebouw met op het eerste zicht vier woonblokken, zes verdiepingen hoog, met in totaal 154 kamers, inclusief een centrum voor kortverblijf. Aan het zicht onttrokken vinden we onderaan de burelen en vergaderzalen voor het personeel, een dagopvangcentrum voor 10 personen en een lokaal dienstencentrum met een zeer ruim restaurant/cafetaria. Er zijn ook twee kamers voor nachtopvang.

De bouw bevindt zich in de eindfase: de oplevering is voorzien voor eind maart of begin april. De verhuis naar het nieuwe woonzorgcentrum is voor eind mei gepland. Vermits er in het nieuwe woonzorgcentrum 31 kamers meer zijn dan in het oude kunnen er vanaf juni nieuwkomers opgenomen worden. Ook rondom het gebouw wordt er hard gewerkt om de omgeving van het nodige groen te voorzien en het geheel voor de zwakke weggebruiker veilig en vlot toegankelijk te maken. Heel de campus wordt als zone 30 ingericht en zal met de wagen vlot bereikbaar zijn.

***
Toon Verheijen​


Ontwerp is van Osar:

http://www.osar.be/pages/projecten.php?id=21&lang=nl 

·
Moderator
Joined
·
19,848 Posts
Discussion Starter · #2 ·
gva.be

Jonge architecten zoeken herbestemming voor deel boerderij Wortel-Kolonie

Vandaag om 21:12 door Ronny van den Ackerveken

HOOGSTRATEN - De linkervleugel van de boerderij in Wortel-Kolonie (Hoogstraten) heeft nog geen nieuwe invulling. Enkele architecten in opleiding mogen ideeën leveren.


De boerderij in de vroegere landloperskolonie is al gedeeltelijk gerenoveerd. In de rechtervleugel zit kinderboerderij De Bonte Beestenboel. Daarnaast hebben bezoekerscentrum De Klapekster van Natuurpunt Markvallei en vzw De Slinger, een vereniging die activiteiten organiseert voor jongeren met een beperking, er hun thuisbasis. Voor de linkervleugel wil Kempens Landschap, de beheerder van het domein, dit jaar een herbestemming vinden.

"We hebben op dit moment geen concrete ideeën wat betreft de toekomst van het gebouw", zegt directeur Philippe De Backer van Kempens Landschap. "De nieuwe functie moet uiteraard wel passen binnen het karakter van het domein en de boerderij. De jonge ontwerpers krijgen enkele maanden tijd om alles af te toetsen."

De boerderij van Wortel-Kolonie is een van de zes geselecteerde projecten van de Meesterproef 2017 van de Vlaamse Bouwmeester. Onder begeleiding van erfgoedconsulenten gaan studenten aan de slag.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,848 Posts
Discussion Starter · #3 ·
gva.be

Industriezone De Kluis breidt uit met 40 hectare

Vandaag om 03:00 door ram

HOOGSTRATEN - Intercommunale IOK en de nutsmaatschappijen beginnen deze week met de aanleg van de infrastructuur voor de uitbreiding van industriezone De Kluis.


Het gaat om een uitbreiding met veertig hectare. Er is plaats voor een tachtigtal bedrijven, die naar schatting een duizendtal mensen tewerkstellen. Omdat de zone zich in een beekvallei bevindt, komen er bufferzones voor hemelwater. Om de aansluiting met de bestaande bedrijvenzone te realiseren, wordt eerst het kruispunt van de Industrieweg met de Heuvelstraat aangepakt. Dat blijft tot eind oktober afgesloten voor het verkeer.

De aansluiting van de nieuwe weg met de Hinnenboomstraat gebeurt in twee fasen. Daarvoor wordt een rijrichting van de Hinnenboomstraat afgesloten, maar het doorgaande verkeer blijft mogelijk. De nieuwe infrastructuur is klaar in de tweede helft van 2018.

Warmtenet

De Kluis wordt de eerste bedrijvenzone in de Kempen met een warmtenet. Er zijn al meer dan vijftig bedrijven aangemeld om zich in De Kluis te vestigen. De eerste percelen worden binnenkort toegewezen.​
 
1 - 3 of 3 Posts
Top