SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

·
kejje nagaan!
Joined
·
6,124 Posts
Kijkend naar dit plaatje zie ik ineens twee vakjes in beeld verschijnen...Kort daarna klinkt het door merg en been piepende geluid van een vette Edding marker...deze kruist het vakje 'GESCHIKT' aan...

Deze jongens kunnen zeker de Landmacht aan!

En als dit een van de criteria is, IK niet! :)
 

·
oemoemenemoe
Joined
·
1,906 Posts
Vette foto. Waarom stond die kraan daar trouwens? (of is dit een hele domme vraag? En zo ja, dan wil ik nog steeds antwoord :D) Of is dit de kraan van de Hooge Heren en is deze foto al wat ouder?
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top