SkyscraperCity banner
1 - 20 of 118 Posts

·
Moderator
Joined
·
9,268 Posts
^^ It will be soon...

Jó képek, Kiskaloz!
 

·
bohemian from Hungary
Joined
·
1,684 Posts
Azt tudtam, hogy Kelet-Szlavónia egy kissé elfeledett (értsd: elhanyagolt) része Horvátországnak, gazdaságilag legyengült, hatalmas munkanélküliséggel, de azt nem gondoltam, hogy ez a székhelyen is nagyon látszik.
A képek alapján Eszék egy kissé lerobbant városnak látszik, amely nem vetekedhet az északi testvér Péccsel.

Valamikor rengeteg német lakott itt, a városrészeknek is német nevei voltak. Volt egy magyar is, Rétfalu, aminek a mai horvát neve Retfala.
A németeket elűzték, horvátok telepedtek a helyükre. Ma színtiszta horvát város, de itt van a szlavóniai magyarság szellemi központja és a magyar művelődési központ is.
 

·
Regisztrált felhasználó
Joined
·
2,101 Posts
^^ én viszont sokkal lepukkantabbnak gondoltam Eszéket, kiindulva Kelet-Szlavónia viharos közelmúltjából.

Hamarosan képek következnek a Krk-szigetről :)
 

·
Moderator
Joined
·
9,268 Posts
^^ Van szemed a részletekhez, jó képek
 

·
Registered
Joined
·
2,435 Posts
Nagyszerű, köszönjük a képeket!
 

·
Regisztrált felhasználó
Joined
·
2,728 Posts
Jó képek, Eszék építészet alapján bármelyik magyar város is lehetne :) (Persze ez nem meglepő)
 

·
bohemian from Hungary
Joined
·
1,684 Posts
Jó képek, Eszék építészet alapján bármelyik magyar város is lehetne :) (Persze ez nem meglepő)
Valóban lehetne, de ezt a zárójeles megjegyzést hadd finomítsam egy kicsit, nehogy sértődés legyen a másik oldalon. :)

Eszék nem feltétlenül a magyar hatás miatt néz úgy ki, ahogy. Sokkal inkább a török hódoltság alól felszabadult magyar városokkal rokon fejlődéstörténet miatt.
Ahogy ezen magyar városokban, úgy Eszéken sem maradt semmi a korábbi időszakokból, minden ma látható épület a dualista Monarchia idejéből, vagy azt csak kevéssel megelőzően épült. Hasonló a nemzetiségi összetétel is. Rengeteg német érkezik, ők a meghatározóak. Zágrábban is, Pécsen is, Nagykanizsán is, Pesten is. Eszéken pedig különösen. Míg Magyarországon ezek magyarrá válnak az 1860-as évekre, a horvátországiak jórészt horváttá. Még az időpont is ugyanaz, a már említett 1860-as évek. Ekkor lesznek a zágrábi "purgerek" horvátok, a kanizsai és pécsi "purgerek" pedig magyarok. A pesti németségről nem is szólva.
Persze magyarok is élnek/éltek Eszéken, külön városnegyedük is van ezidőtájt, de nem ők a dominánsok. Csak harmadikok a számosságot tekintve a németek és a délebbről beköltözött horvátok után. A dualista időkben pedig éppen Eszék válik a magyarellenes horvát nacionalizmus egyik központjává. Vezető alakja akár szimbólikus is lehetne: ő Josip Strossmayer püspök, a legnagyobb horvát nacionalista, hazafi (és egyben sajnos magyargyűlölő is), egyébként eszéki német származású, Linzből vándorolnak be a török után.

Károlyvárostól (Karlovac) északra tényleg minden horvát városban van valami velünk való hasonlatosság (Zágráb óváros - budai várnegyed, Zágráb - Pest, Eszék - Pécs/Szeged, Varasd - Sopron/Győr, Csáktornya - Kőszeg/Körmend, Károlyváros - Pápa/Győr belvárosa, Belovár - valamelyik alföldi harmincezres város). Érdekes, hogy ez még a földrajzi elhelyezkedést tekintve is paralel. Mire gondolok? A török hódoltság alatti magyar városok szinte megegyeznek a kelet-szlavóniaiakkal. A Dráva északi és déli partján szinte ugyanolyan kisvárosok húzódnak, még a méretek is ugyanazok. Itt is csak egy "nagyváros" van, ott is. Ha azonban nyugat felé mész és eléred a Zagorje régiót (a szlovén határ mellett), a városok képe hirtelen megváltozik, ezek a települések sokkal inkább az osztrák és szlovén kisvárosokra hasonlítanak. Láss csodát, ez így van nálunk is az osztrák határ közelében (Kőszeg, Sopron). Ez a vékony terület maradt magyar, illetőleg horvát kézen a török korban.
Emellett mindkét országban van egy metropolisz, habár Budapest egy kicsit korábban vált azzá, de Zágráb is a XIX. század második felében nyeri el tipikus képét, ekkor lesz nagyváros. Vannak még bőven párhuzamok. Zágrábban is van vár egy kisebb hegy tetején, amelyhez ugyanúgy sikló vezet fel. Ott is van barokk várnegyed és az attól meglehetősen különböző XIX. századi polgárváros. A középületek mindegyikénél felfedezhetünk hasonlóságot. Nem véletlenül. Az építészek sokszor ugyanazok, vagy ugyanott végeztek. Csak a méretek mások. Míg Pest és Bécs egyenrangúan rivalizált az építészet terén, addig Zágrábot "Kis Bécsnek" szokták hívni.

Igen, érdemes megállni máshol is Horvátországban és eltűnődni ezeken, nemcsak rohanni a tengerpartig. :D
 
1 - 20 of 118 Posts
Top