SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 42 Posts

·
Registered
Joined
·
4,753 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Ove godine sam se odlučio za Dalmaciju iz jednostavnog razloga zato što u ovom dijelu Hrvatske nisam bio dugo godina a želio sam izmedju ostalog da obidjem Šibenik u kome sam živio do 1991. god. Poslednjih nekoliko godina sam uglavnom ljetovao na Cresu, Baškoj Vodi i Crnoj Gori.

Iz Banja Luke sam krenuo u pravcu Šibenika i to preko Manjače, Drvara, Grahova i Knina.Imao sam na raspolaganju Canon 60D tako da je i kvalitet fotografija bolji nego uobičajeno. :)

http://i1264.photobucket.com/albums/jj494/BL-U-Slikama/Canon60D.jpg

.....................................................................................................................................................................
 

·
Registered
Joined
·
4,753 Posts

·
Registered
Joined
·
4,753 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
Po meni najbolji obilazak okoline je brodom. Pronašao sam mjesto gdje iznajmljuju brodice, čamce, kajake i skutere relativno povoljno.

Za 450 kuna može se iznajmiti brodić od 5 metara na kojem ima prostora za 5 osoba.
Može se iznajmiti na čitav dan, na pola dana ili na 2 sata. Gorivo je gratis!

Uzeo sam ovu napravu:........................................................................................................................................................................
 

·
Registered
Joined
·
4,753 Posts
Discussion Starter · #8 · (Edited)
Nakon dva dana u Vodicama krenuli smo u obilazak Šibenika.

Šibenik


Ulaz u kuću u kojoj sam živio.


...............................................................................................................................................................................

 

·
Registered
Joined
·
4,753 Posts
Discussion Starter · #15 · (Edited)
Nakon Šibenika posjetili smo Zadar koji se nalazi nekih 70-tak kilometara sjeverno................................................................................................................................................................. 
1 - 20 of 42 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top