SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Duh sa sjekirom
Joined
·
2,517 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Osim naših najvećih i najpoznatijih ( Plitvička jezera, Vransko jezero, Modro i Crveno jezero ... ), ima u lijepoj našoj i ponešto manjih ali lijepih i slikovitih jezera pa bi bio red da i ona dobiju zasluženu pažnju.
Na primjer: Jezero Butoniga u Istri, Mrzla vodica i Lokvarsko jezero kod Lokvi, Bajersko jezero kod Fužina, Sabljaci kod Ogulina, Trakošćansko, Varaždinsko, Ričice kod Gračaca, Peručko jezero, Baćinska jezera itd.
Budući da Plitvička jezera i PP Vransko jezero imaju zasebne teme, ovdje nek idu fotografije ostalih jezera ( manjih i većih, prirodnih i umjetnih, možda neki ribnjaci itd. )

Ja ću započeti sa jednim malim iz svog "kvarta". Jezero Orešje :Lokacija: između Sv. Nedelje i Zagreba


:cheers:
 

·
Registered
Joined
·
2,588 Posts
Vransko jezero na Cresu

Vransko jezero je slatkovodno jezero u središnjem dijelu otoka Cresa. Dugo je oko 5,5 km, široko do 1,5 km, a površina mu iznosi 5,5 km². Jezerska zavala oblikovana je u zoni trošnih krednih dolomita. Nalazi se na općenito bezvodnom otoku Cresu koji leži u Kvarnerskom zaljevu. Jezero je golem prirodni rezervoar koji sadrži više od 200 milijuna m³ slatke vode.
Jezero je kriptodepresija čija je apsolutna dubina oko 74,5 m, a srednji vodostaj oko 13 m iznad razine mora, pa najdublji dio jezerskog dna leži oko 61,5 m ispod morske razine.
Iskorištava se za vodoopskrbu cresko-lošinjskog otočnog prostora. U jezeru nema raspadanja i ono je čisto (oligotrofno) te je i tu posebno među našim krškim vodama. U vodi bakterija gotovo da i nema, pa se jezerska voda bez filtriranja uzima za vodovod. Cijevi vodovoda 15 godina nakon postavljanja bile su potpuno čiste što također svjedoči potpunoj čistoći vode. Na tom prostoru nema većih naselja, nema industrije, kanalizacije te nijedna bujica ne utječe direktno u jezero već se gubi u priobalnom šljunku i tako se filtrira. Posljedica toga je izuzetna prozirnost vode koja se kreće između 10 i 24 m, pa je Vransko jezero naša najprozirnija slatka voda.
Po posljednjim istraživanjima, u jezeru je pronađen kemijski element Germanij, koji je inače u prirodi vrlo rijedak. U medicini se koristi za liječenje raka, pa se javlja predpostavka da je konzumiranjem vode iz jezera stanovništvo cresko-lošinjskog arhipelaga otornije na pojavu raka nego ostali. Iz Vranskog jezera je izgrađen vodovod za podmirenje potreba stanovništva otoka Cresa i Lošinja. O izgradnji vodovoda se razmišljalo još za austrijske uprave, ali je ideja realizirana tek nakon pripojenja otoka matici zemlji.

 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top