SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
565 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Meni zanimljiva foto tema i mislim da bi mogla biti i drugoma zanimljiva, pa eto idem probati. :)
Sve fotografije koje ću ovdje stavljati kao i sve dosadašnje koje sam na ovaj forum stavljao su moje fotografije.
Ako budete stavljali fotografije koje nisu vaše, molim vas da budete sigurni da time niste povrijedili nečije autorsko pravo.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top