SkyscraperCity banner

1001 - 1010 of 1010 Posts

·
Moderator
Joined
·
47,800 Posts

·
Registered
Joined
·
22 Posts

·
STatističar I Brojač
Joined
·
547 Posts
Ja sam shvatio da će biti točno iznad bazena.
 

·
Registered
Joined
·
620 Posts
Izgradnja stambeno poslovne građevine POS Kraljevica
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3955119

Procijenjena vrijednost nabave

3.200.000,00 kuna (bez PDV-a).

Rok početka i završetka ugovora

Početak radova je najviše 15 (petnaest) dana od dana potpisa ugovora. U roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora, Izvođač je dužan dostaviti garanciju banke za dobro izvršenje ugovornih obveza te prijaviti gradilište nadležnim tijelima. Početak radova odnosno datum s kojim je Izvođač uveden u posao utvrđuje se upisom u građevinski dnevnik. Rok dovršenja radova iznosi 365 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao do primopredaje građevina. U navedeni rok uključeni su tehnički pregled građevine i ishođenje uporabne dozvole za građevinu te primopredaja građevine.

Opis predmeta nabave, oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave:

Predmet nabave je izgradnja stambeno-poslovne građevine sa 8 stambenh jedinica. Na etažama 1. kata i 2. kata nalaze se po 4 stambene jedinice. Katnost građevine je prizemlje, 1. kat, 2. kat (P+2). Građevinska brutto površina građevine je 827,7 m2
Ukupni NKP stambenih jedinica (8 stanova) s pripadajućim spremištima i 8 parkirnih mjesta iznosi 444,81 m2. Prizemlje je većinom poslovne namjene koje se sastoji od poštanskog ureda, poslovnog prostora i trgovine mješovitom robom - samoposluge sa pripadajućim pomoćnim prostorijama. Ukupni NKP poslovnih prostora sa 4 parkrina mjesta iznosi 227,09 m2. Ukupni NKP građevine iznosi 671,90 m2. Drugi dio prizemlja organiziran je kao vjetrobran sa hodnikom i stubištem koje vodi prema etaži 1. kata, te spremišta koja vode stambenim jedinicama. Vertikalna komunikacija omogućena je unutranjim stubištem.

 

·
Registered
Joined
·
3 Posts
Izgleda da je uništavanje gaznog sloja magistrale jedini završeni projekt u Crikvenici do ljeta.
1.7. dočekujemo sa:
-nedovršeni radovi u zatvorenoj Gundulićevoj

256941

256936


- započeto, pa ubrzo i zaustavljeno raskopavanje oko hotela Omorike

256950


-debakl od priširivanja luke

256965


Na Miramare-u nema bitnih razlika od posljednje fotogafije.
 

·
Registered
Joined
·
3,887 Posts
Skoro milijun kuna za uređenje staza Havišće
Ove godine Grad Crikvenica uložio je velik trud i novčana sredstva kako bi naselje Jadranovo postalo prava primorska turistička oaza. Uz novouređenu plažu Grabrova, Jadranovo će biti bogatije i za niz edukativnih staza na području poluotoka Havišće. Projekt je prijavljen na natječaj LAGUR - TUNERA na mjeru B.2.1. Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.- 2020., a projektu je dodijeljena potpora u iznosu od 976.900 kuna. Ono što posebno veseli je činjenica da je intenzitet potpore 100 posto prihvatljivih troškova projekta.

Kako bi se doprinijelo ostvarenju cilja podizanja svijesti o zaštiti okoliša i stvaranju turističkih sadržaja, provest će se pripremni i zemljani radovi na više staza te nabava urbane opreme (klupe, koševi za otpad, info-ploče, stolovi, putokazi te umjetničke instalacije) koja će imati informativnu i edukativnu funkciju, a uključena je i gradnja nadstrešnice površine 15 m2. Rasvjetni je sustav planiran u skladu s održivim korištenjem prostora te je baziran na korištenju solarne energije i ekoloških principa zaštite prostora. Odmorišta s klupama postavit će se uz istaknute točke značajnih i kvalitetnih vizura na okolno područje, a vidikovac na vrhu poluotoka Rtac. Planirano je uređenje i jednog centralnog odmorišta s nadstrešnicom, prostorom za sjedenje i druženje te velikim info-panelom u uvali Lokvišće koje bi predstavljalo završetak i početak južnog odvojka obalne edukativne staze. Novim stazama sanirat će se neprimjereno uređeni prostori, kao obalna zona u uvali Lokvišće s molovima, s ciljem da se u budućnosti saniraju i urede zapušteni i nedovoljno prezentirani lokaliteti kao što su svjetionik, gradina na vrhu poluotoka Rtac te arheološko nalazište Lokvišće.

Edukativne staze bit će opremljene info-tablama s tekstovima koji objašnjavaju povijest i značaj pojedinih važnih lokaliteta kao što su „Kućica od Ribari - muzej ribarstva“, tunere, ostaci rive iz kasnoantičkog razdoblja kao i nekadašnje antičke nekropole na poluotoku Rtac ističući važnost suhozida na području poluotoka Havišće, kao i samog poluotoka zaštićenog kao arheološka zona.
338186

Skoro milijun kuna za uređenje staza Havišće
 
1001 - 1010 of 1010 Posts
Top