SkyscraperCity banner

1001 - 1020 of 1026 Posts

·
Moderator
Joined
·
48,247 Posts

·
Registered
Joined
·
26 Posts

·
STatističar I Brojač
Joined
·
552 Posts
Ja sam shvatio da će biti točno iznad bazena.
 

·
Registered
Joined
·
708 Posts
Izgradnja stambeno poslovne građevine POS Kraljevica
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3955119

Procijenjena vrijednost nabave

3.200.000,00 kuna (bez PDV-a).

Rok početka i završetka ugovora

Početak radova je najviše 15 (petnaest) dana od dana potpisa ugovora. U roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora, Izvođač je dužan dostaviti garanciju banke za dobro izvršenje ugovornih obveza te prijaviti gradilište nadležnim tijelima. Početak radova odnosno datum s kojim je Izvođač uveden u posao utvrđuje se upisom u građevinski dnevnik. Rok dovršenja radova iznosi 365 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao do primopredaje građevina. U navedeni rok uključeni su tehnički pregled građevine i ishođenje uporabne dozvole za građevinu te primopredaja građevine.

Opis predmeta nabave, oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave:

Predmet nabave je izgradnja stambeno-poslovne građevine sa 8 stambenh jedinica. Na etažama 1. kata i 2. kata nalaze se po 4 stambene jedinice. Katnost građevine je prizemlje, 1. kat, 2. kat (P+2). Građevinska brutto površina građevine je 827,7 m2
Ukupni NKP stambenih jedinica (8 stanova) s pripadajućim spremištima i 8 parkirnih mjesta iznosi 444,81 m2. Prizemlje je većinom poslovne namjene koje se sastoji od poštanskog ureda, poslovnog prostora i trgovine mješovitom robom - samoposluge sa pripadajućim pomoćnim prostorijama. Ukupni NKP poslovnih prostora sa 4 parkrina mjesta iznosi 227,09 m2. Ukupni NKP građevine iznosi 671,90 m2. Drugi dio prizemlja organiziran je kao vjetrobran sa hodnikom i stubištem koje vodi prema etaži 1. kata, te spremišta koja vode stambenim jedinicama. Vertikalna komunikacija omogućena je unutranjim stubištem.

 

·
Registered
Joined
·
5 Posts
Izgleda da je uništavanje gaznog sloja magistrale jedini završeni projekt u Crikvenici do ljeta.
1.7. dočekujemo sa:
-nedovršeni radovi u zatvorenoj Gundulićevoj

256941

256936


- započeto, pa ubrzo i zaustavljeno raskopavanje oko hotela Omorike

256950


-debakl od priširivanja luke

256965


Na Miramare-u nema bitnih razlika od posljednje fotogafije.
 

·
Registered
Joined
·
4,157 Posts
Skoro milijun kuna za uređenje staza Havišće
Ove godine Grad Crikvenica uložio je velik trud i novčana sredstva kako bi naselje Jadranovo postalo prava primorska turistička oaza. Uz novouređenu plažu Grabrova, Jadranovo će biti bogatije i za niz edukativnih staza na području poluotoka Havišće. Projekt je prijavljen na natječaj LAGUR - TUNERA na mjeru B.2.1. Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.- 2020., a projektu je dodijeljena potpora u iznosu od 976.900 kuna. Ono što posebno veseli je činjenica da je intenzitet potpore 100 posto prihvatljivih troškova projekta.

Kako bi se doprinijelo ostvarenju cilja podizanja svijesti o zaštiti okoliša i stvaranju turističkih sadržaja, provest će se pripremni i zemljani radovi na više staza te nabava urbane opreme (klupe, koševi za otpad, info-ploče, stolovi, putokazi te umjetničke instalacije) koja će imati informativnu i edukativnu funkciju, a uključena je i gradnja nadstrešnice površine 15 m2. Rasvjetni je sustav planiran u skladu s održivim korištenjem prostora te je baziran na korištenju solarne energije i ekoloških principa zaštite prostora. Odmorišta s klupama postavit će se uz istaknute točke značajnih i kvalitetnih vizura na okolno područje, a vidikovac na vrhu poluotoka Rtac. Planirano je uređenje i jednog centralnog odmorišta s nadstrešnicom, prostorom za sjedenje i druženje te velikim info-panelom u uvali Lokvišće koje bi predstavljalo završetak i početak južnog odvojka obalne edukativne staze. Novim stazama sanirat će se neprimjereno uređeni prostori, kao obalna zona u uvali Lokvišće s molovima, s ciljem da se u budućnosti saniraju i urede zapušteni i nedovoljno prezentirani lokaliteti kao što su svjetionik, gradina na vrhu poluotoka Rtac te arheološko nalazište Lokvišće.

Edukativne staze bit će opremljene info-tablama s tekstovima koji objašnjavaju povijest i značaj pojedinih važnih lokaliteta kao što su „Kućica od Ribari - muzej ribarstva“, tunere, ostaci rive iz kasnoantičkog razdoblja kao i nekadašnje antičke nekropole na poluotoku Rtac ističući važnost suhozida na području poluotoka Havišće, kao i samog poluotoka zaštićenog kao arheološka zona.
338186

Skoro milijun kuna za uređenje staza Havišće
 

·
Registered
Joined
·
4,157 Posts
Bakar: Otvorene nove vrtićke prostorije, svi bakarski mališani dobili svoje mjesto u vrtiću

S prvim danom rujna otvorene su nove prostorije dograđenog Dječjeg vrtića Bakar na lokaciji Škrljevo, čime su zadovoljene sve potrebe za upisom djece u vrtić, te su su sva djeca čiji su roditelji iskazali interes primljena u vrtić.

Rekonstrukcijom i prenamjenom dijela zdravstvene stanice vrtić se proširio na još jednu etažu čime je povećan kapacitet vrtića za jednu jasličku skupinu. Na dvije etaže tako su sada smještene četiri odgojne skupine – dvije jasličke i dvije vrtićke, a uvjeti boravka u vrtiću znatno su poboljšani što je jedan od preduvjeta za adekvatnu provedbu odgojno-obrazovnih aktivnosti.

Djeci su na raspolaganju sva audio-vizualna i didaktička oprema potrebna za razvoj i učenje kao i polivalentna prostorija s naglaskom na blagavaonu.
Na radost mališana, uređena su i vanjska igrališta i to jedno za djecu jasličkog uzrasta, a drugo za vrtićarce. Otvorena su i tri nova radna mjesta na kojima je zaposleno dvoje odgajatelja i spremačica.

Vrtić Škrljevo u suteren zgrade ambulante uselio se 2011. godine i od tada dijeli prostore sa zdravstvenom stanicom Škrljevo-Kukuljanovo. Sadržaji u funkciji zdravstva zauzimaju etažu i pol, a dio prizemlja koji je bio slobodan za potrebe vrtića počeo se uređivati prije godinu dana. Izvedeni su građevinski i elektroinstalaterski radovi, radovi na vodovodu i odvodnji te strojarskim instalacijama, nabavljena je nova oprema i namještaj kao i vanjska igrala.
U projekt proširenja vrtića naziva „Rekonstrukcija i prenamjena dijela zdravstvene stanice Škrljevo – Kukuljanovo u dječji vrtić na k.č.br. 281/1 k.o. Škrljevo“ u provedbi Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« – provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« iz programa Ruralnog razvoja RH 2014. -2020. je ukupno uloženo 2,4 milijuna kuna, od čega je 1,7 milijuna kuna povučeno iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj čime je 80 posto investicije pokriveno bespovratnim europskim novcem.

Dječji vrtić Bakar djeluje na tri lokacije u Bakru, Hreljinu i Škrljevu te ukupno ima 150 upisane djece
473332

473333

Bakar: Otvorene nove vrtićke prostorije, svi bakarski mališani dobili svoje mjesto u vrtiću
 

·
Registered
Joined
·
5 Posts
Izgleda da je uništavanje gaznog sloja magistrale jedini završeni projekt u Crikvenici do ljeta.
1.7. dočekujemo sa:
-nedovršeni radovi u zatvorenoj Gundulićevoj
Znači unutar dva tjedna od kraja ''radova'' se raspao sloj mikroasfalta na Crikveničkoj obilaznici i od tada do dana današnjeg stoje table s upozorenjem i ograničenjem 30kmh. Sjebali obilaznicu na cijelu sezonu. Čestitke ocu i majci.Gundulićeva je pak sezonu bila otvorena, ali bez završnog sloja asfalta, sa uzdignutim šahtovima (koji su naravno random razbacani po ulici, nemreš ih fulati). Kad su već mjesecima zajebavali, ne razumijem zašto ju nisu dovršili.

Krenuli su ponovno radovi na Miramaru, ali još ništa vrijedno slikanja
 

·
Registered
Joined
·
5 Posts
Bolje išta nego ništa, ali da, slažem se... vrlo je ružan kontrast staroj zgradi. I grijeh je da su dozvolili da nova zgrada toliko viri van, pa je stari Miramare skriven dok se dolazi cestom s juga. No bolje i to nego da gosti svake godine ponavljaju pitanja dali je to tako od rata.
Trebao bi se i okoliš riješiti kada se hotel otvori, možda saniraju i onu veliku kantu za smeće u obliku fontane koja se nalazi malo ispred.

Nego, dan dva nakon mog posta su riješili onaj dio Crikveničke obilazine što su shebali. I dalje ne razumijem zašto se to nije napravilo odmah prije sezone... Danas opet neki k. rade na obilaznici, parsto metara južnije.

Trebalo bi u zatvor sve koji imaju i najmanju vezu sa prevarom zvana ''mikroasfalt''.
 
1001 - 1020 of 1026 Posts
Top