SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Unregistered user
Joined
·
13 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Aan de Wiltonhaven in Schiedam wil Huisman Lifting Equipment b.v. (ook bekend als Huisman-Itrec) een overdekte productiehal bouwen van 50x50 meter grondoppervlakte en 66 meter hoog.

Oorspronkelijk was het plan in 2008 om een hal van 100 meter hoog te bouwen. Door de economische crisis zijn die plannen echter in de ijskast verdwenen. Nu er weer groei zit in het aantal orders is het plan aangepast.

Voor het ontwerp zijn vier gerenommeerde architectenbureau's in de arm genomen, vooral omdat de gemeente Schiedam wil dat het gebouw een acceptabele uitstraling heeft voor de omwonenden.

Helaas kan ik hier nog niet veel afbeeldingen van vinden. Wat wel bekend is, is een montagefoto waarop de nieuwe hal al is ingetekend:

Bron: Algemeen Dagblad/Rotterdams dagblad van zaterdag 23 oktober 2010

Het gaat om het hoge gebouw midden op de tekening. De hal zal wit-met-een-blauw-tintje worden.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top