SkyscraperCity Forum banner

[Hungary] Intermodális csomópontok / Intermodal hubs

30969 Views 136 Replies 26 Participants Last post by  kiskaloz
Kaposvár intermodális csomópont - végleges tervek:cheers:

Itt az ideje egy saját topikot nyitni a kaposvári csomópontnak! :)

======================================

Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.

A közbeszerzés ismertetése:
A kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik engedélyezési és kiviteli tervezése, a szükséges hatósági és egyéb engedélyezési eljárások lefolytatása, valamint kivitelezése az alábbiak tekintetében:

1. Útépítés:
a. 2x2 sávos gyűjtőút bontása 491 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza);
b. 2x2 sávos gyűjtőút építése 511 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza, nyomvonalkorrekció);
c. körforgalom építése 3 db;
d. 2x1 sávos gyűjtőút építése 867 m szakaszon (Csík Ferenc sétány meghosszabbítása, Béla király utcai rákötés);
e. P+R parkoló építése (összesen 201 (138+45+18) db);
f. új helyi és helyközi pályaudvar közlekedési létesítményeinek építése (8 257 m² térkő burkolat; 578 m² aszfalt burkolat; 9 388 m² beton burkolat);
g. ideiglenes buszpályaudvar(ok) kialakítása a szükséges létesítményekkel.

2. Hídépítés:
a. Kapos folyó feletti Béla király úti 29,3 m szabadnyílású híd átépítése;
b. Vasút feletti közúti és kerékpáros híd a Béla király útnál 15,83+27,87+15,92 m szabadnyílással;
c. Gyalogos és kerékpáros híd építése a Petőfi tér és a Kaposfolyó közötti szakaszon 46,80+69,86+38,00+20,00+15,00+15,00 m szabadnyílással.

3. Magasépítés:
a. Buszpályaudvar épület építése az új pályaudvaron (600 m²);
b. Sofőrpihenő építése a buszparkoló területén (160 m²);
c. Peronfedések a buszpályaudvaron és a vasútállomáson (2 700 m²);
d. Gyalogoshíd építészeti elemeinek építése továbbá hídfőkben elhelyezett helyiségek (160 m²) építése.

4. Közműépítés:
a. Szénhidrogén vezeték kiváltása (850 m), bontása (225 m) és védelembehelyezése (30 m);
b. Távhőhálózat építése (83 m) és kiváltása (570 m);
c. Csapadékvíz csatorna bontása és építése (2 735 m);
d. Viziközmű hálózatok bontása (1 350 m), védelembe helyezése (355 m), építése (1 770 m), víznyerő kút kiváltása/védelembe helyezés (4 db);
e. Hírközlési hálózat bontása (2 220 m), védelembe helyezése (1 265 m) és építése (3 400 m);
f. Kis- és középfeszültségű hálózatok építése és kiváltása (0,4 kVos hálózat 2 275 m, 20 kV-os hálózat 195 m);
g. Térvilágítás és közvilágítás kiváltása (3 805 m) és építése (7 220 m).

5. Környezetrendezés:
e. Petőfi tér környezetrendezése (1551 m²);
f. Donneri lejáró környezetrendezése (4260 m²);
g. Gyalogos és kerékpáros felület környezetrendezése (3704 m²);
h. Csik Ferenc sétány és a vasút közötti terület környezetrendezése (2086 m²) és kerítés építése (200 m).

6. Vasútépítés:
a. Felsővezeték átépítése a közúti felüljáró környezetében (140 m);
b. Felsővezeték átépítése a gyalogos-, kerékpáros felüljáró környezetében (270 m);
c. Peronok térvilágatása („A” és „C” peron);
d. Sk+55 cm magasságú utasperon építése Kaposvár I. számú vágánya mellett;
e. Biztosító berendezés kismértékű módosítása a Béla Király úti megszűnő közúti forgalom – tervezett gyalogos – kerékpáros átvezetés miatt, valamint összesen 18 mezőnyi gyalogos átjáró építése;
f. Távközlési, utastájékoztatási rendszer: hangos és vizuális utastájékoztató rendszer kiépítése a Volán pályaudvaron, illetve összehangolása a MÁV Zrt. által megvalósított rendszerrel.

7. Az ideiglenes helyközi pályaudvaron 16+1 db. induló, és 2 db. érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére, valamint összesen 290 m² alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes helyi pályaudvaron 13 db. induló és 3 db. érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére, valamint összesen 105 m² alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes pályaudvarok közötti közösségi közlekedés fenntartása.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465553-2016:TEXT:HU:HTML[/QUOTE]

======================================

http://nif.hu/projektek/2017/07/kap...eszekhely-vasuti-elovarosi-korzeteben-i-utem/
See less See more
6
  • Like
Reactions: 3
1 - 20 of 137 Posts
^^Nekem tetszik!:)

Több okból is. Sokkal jobbak és ésszerűbbek lettek a végleges tervek, az eddigiek helyett. Semmi felesleges dolog, sem nagyravágyás. Nem gondoltam volna, hogy újratervezik a teljes projektet, de megérte. Grat hozzá!

Remélem, vége az iho.hu lenéző és kisstílű rosszálásának, "dögöljön meg a szomszéd tehene" irigységének. Mert már előbb teljesült a kérésük, minthogy ezt a cikket megírták. A közös vasúti-buszos peront eltolták a Noszlopy Gáspár utcához:

http://iho.hu/hir/korbekemleltunk-kaposvaron-170314See less See more
2
  • Like
Reactions: 1
A Kormány 1498/2017. (VIII. 8.) Korm. határozata az IKOP-3.2.0-15-2016-00016 azonosító számú („Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről...:cheers:http://magyarkozlony.hu/permanent/7c/7ca47fdfa644b7aefb90eec49348e9b06d7998e0/MK_17_126.pdf
See less See more
  • Like
Reactions: 1
A munkálatok a jövő évben kezdődnek el, a projektet várhatóan 2019-re fejezik be.
De miért?
^^ Sajnos, nincs információm erről. Valakinek esetleg? Kaposváriak vagy Somogy megyeiek?
Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeiktervezése és kivitelezése tekintetében.

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Swietelsky Építő Kft.
Rákóczi út 42.
Budapest
1072
Magyarország
E-mail: [email protected]
NUTS-kód: HU11
Internetcím:http://www.swietelskymagyarorszag.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
A nyertes ajánlattevő neve és címe

Swietelsky stavebni s.r.o
Prazska tr. 495
Ceske Budejovice
370 04
Cseh Köztársaság
E-mail: [email protected]
NUTS-kód: CZ03
Internetcím:https://www.swietelsky.com/cz/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8 638 480 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 11 967 897 055.00 HUF

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415102-2017:TEXT:HU:HTML
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Kedves Qtya és Windblower! Ha lehet átírnátok a thread címét erre:

[Hungary] Intermodális csomópontok / Intermodal stations

THX! :)
Csak hogy az angol "station" nem a "csomópont" megfelelője, "hub" annál inkább :)
  • Like
Reactions: 1
Csak hogy az angol "station" nem a "csomópont" megfelelője, "hub" annál inkább :)
Ezért lett hub. :)
  • Like
Reactions: 2
Szerződés
Kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése
Ágazat: IMCS
Összeg: 11 967 897 055 Ft
Szerződő fél: SWIETELSKY ÉPÍTŐIPARI KFT
Szerződés kezdete: 2017.10.02
Szerződés vége: 2020.01.02
Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés

http://nif.hu/kozerdeku-adatok/2017...odo-letesitmenyeik-tervezese-es-kivitelezese/
Ajánlati/részvételi felhívás

Elnevezés:
Vállalkozási szerződés Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztéséhez és P+R parkolók kialakításához szükséges előkészítési és tervezési feladatok ellátására.

A közbeszerzés ismertetése:
Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása projekt kapcsán előkészítési és tervezési feladatok ellátása az alábbiak szerint:
1. Döntéselőkészítő tanulmány készítése.
2. Megvalósíthatósági tanulmány (MT) felülvizsgálata.
3. Engedélyezési tervdokumentáció készítése.
4. Az érintett létesítményeknél az üzemeltetői lehatárolások és megállapodások előkészítése, egyeztetése az érintett létesítmények üzemeltetőivel.
5. Hatósági engedélyek beszerzése.
6. A környezetvédelmi feladatok az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódóan és a támogatási kérelemhez szükséges környezetvédelmi dokumentumok kidolgozása.
7. Kiviteli szintű tendertervdokumentáció készítése.
8. Kiviteli szintű tendertervek alapján tervezői költségbecslés készítése.
9. Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése.
10. Költség-haszon elemzés (CBA) felülvizsgálata.
11. Közúti biztonsági hatásvizsgálat készítése.
A fejlesztés megvalósításának célja a mintegy munkanapi 30 ezer utast (ide értve az induló és az érkező utasokat is) kiszolgáló közösségi közlekedés színvonalának javítása, az igényeknek megfelelő, megbízható szolgáltatás biztosítása, a jelenlegi utazási részarányok megőrzése, hosszabb távon a tömegközlekedés arányának lehetőség szerinti növelése, átszálló és módváltó csomópontok létrehozása a korszerű és hatékony hálózati átjárhatóság erősítése érdekében. A kötöttpályát is tartalmazó intermodális csomópont tervezési feladat során kidolgozandó műszaki tartalom, amelyet a döntéselőkészítő tanulmányban kell véglegesen meghatározni:
a) vasútállomás térsége:
— Az IMCS-üzemeltetéssel és szolgáltatással kapcsolatos funkcióinak ellátását szolgáló épület megtervezése, törekedve az utasigények és a költség-hatékonyság érvényesítésére, a jelenlegi vasúti felvételi épület lehetőség szerinti felhasználásával.
— Min. 10 helyközi autóbusz indítóhely, min. 4 leszállóhely és min. 1 helyi autóbusz indítóhely kialakítása.
— Min. 98 db P+R parkoló megtervezése.
— Szükség szerint peron-átalakítás szintbeni akadálymentesítése, felújítása, figyelembe véve, hogy a műszaki megoldás csak a jelenlegi peron helyén valósítható meg, a helyszínrajzi kialakítása nem változhat.
— Az IMCS közúthálózatba kapcsolását a Vasút utca – Állomás tér csomópontban kell megtervezni az eljutási idők optimalizálásával.
— Buszok hatékony útvonalvezetéséhez közúti kapcsolatok kialakítása – Deák F. u-Hadnagy u., Vasút u. 25. sz. főút (Mátyás király út);
b) autóbusz pályaudvar fejlesztése:
— Buszállomás tervezése:
o Helyközi érkező állás min. 4 db,
o Helyközi induló állás min. 4 db csuklós, min. 6 db szóló,
o Helyi átmenő megálló vagy végállomás min. 4 db,
o Tároló állás min. 10 db.
— Az autóbusz pályaudvar területén szükséges forgalomtechnikai beavatkozások tervezése a gyalogosforgalom biztonságosabbá, átláthatóbbá tétele, a buszok mozgásának racionalizálása érdekében.
— Taxi-, K+R, mozgássérült és MÁV üzemi parkolóhelyek tervezése.
— Turista busz le- és felszállóhely kialakítása a közelben, esetlegesen a busz pu. területén.
c) kiegészítő fejlesztések a vasútállomás és az autóbusz pályaudvar területén.
— Kerékpárút tervezése min. 500 fm hosszon.
— Utastájékoztató rendszer tervezése.
— Az új létesítmények vagy meglévő létesítmények átépítéséhez szükséges közműkiváltások tervezése.
— Térrendezés a városi környezetbe, hasznosítási célokhoz illeszkedően,
d) menetrendi szintű közlekedési hálózat tervezése:
— Vasúti menetrend és helyközi autóbusz menetrend összehangolása, párhuzamosságok optimalizálása, különösen Eger-Budapest, Eger-Füzesabony viszonylatban.
— Helyi és helyközi közlekedés összekapcsolása, hatékonyság javítása, utasigények jobb kiszolgálása, együttműködési megállapodás, közös tarifarendszer kialakítása.
A tervezendő műszaki tartalom kivitelezési költsége nem haladhatja meg a mindenkori aktuális árakon a nettó 5 200 000 000 HUF-ot.
A szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:470875-2017:TEXT:HU:HTML
See less See more
  • Like
Reactions: 1
SZERZŐDÉS

Kecskeméti, dunaújvárosi, zalaegerszegi és szombathelyi intermodális csomópont beruházások előkészítése

Ágazat: IMCS (Intermodáslis csomópont)

Összeg: 2 706 527 155 Ft

Szerződő fél: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Szerződés kezdete: 2018.03.29

Szerződés vége: 2018.12.31

Forrás: Hazai

Szerződés típusa: Támogatási szerződés

https://nif.hu/kozerdeku-adatok/201...ermodalis-csomopont-beruhazasok-elokeszitese/
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Kaposvár intermodális csomópont - végleges tervek:cheers:

Itt az ideje egy saját topikot nyitni a kaposvári csomópontnak! :)
http://nif.hu/projektek/2017/07/kap...eszekhely-vasuti-elovarosi-korzeteben-i-utem/
Az komoly, hogy a vasút túloldalán arra a 200 darab kertesházra felüljárót építenek a szintbeli átjáró helyett. Grat a vezetésnek, hogy ezt ki tudta lobbizni. Máshol százszor ekkora népsűrűségre nagy fütyi sem épül a vasút felett.
Tájékoztató az eljárás eredményéről

Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztéséhez és P+R parkolók kialakításához szükséges előkészítési és tervezési feladatok ellátására.

A közbeszerzés ismertetése:
Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása projekt kapcsán előkészítési és tervezési feladatok ellátása az alábbiak szerint:
1. Döntéselőkészítő tanulmány készítése,
2. Megvalósíthatósági tanulmány (MT) felülvizsgálata,
3. Engedélyezési tervdokumentáció készítése,
4. Az érintett létesítményeknél az üzemeltetői lehatárolások és megállapodások előkészítése, egyeztetése az érintett létesítmények üzemeltetőivel,
5. Hatósági engedélyek beszerzése,
6. A környezetvédelmi feladatok az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódóan és a támogatási kérelemhez szükséges környezetvédelmi dokumentumok kidolgozása,
7. Kiviteli szintű tenderterv-dokumentáció készítése,
8. Kiviteli szintű tendertervek alapján tervezői költségbecslés készítése,
9. Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése,
10. Költség-haszon elemzés (CBA) felülvizsgálata,
11. Közúti biztonsági hatásvizsgálat készítése.
A fejlesztés megvalósításának célja a mintegy munkanapi 30 ezer utast (ide értve az induló és az érkező utasokat is) kiszolgáló közösségi közlekedés színvonalának javítása, az igényeknek megfelelő, megbízható szolgáltatás biztosítása, a jelenlegi utazási részarányok megőrzése, hosszabb távon a tömegközlekedés arányának lehetőség szerinti növelése, átszálló és módváltó csomópontok létrehozása a korszerű és hatékony hálózati átjárhatóság erősítése érdekében. A kötöttpályát is tartalmazó intermodális csomópont tervezési feladat során kidolgozandó műszaki tartalom, amelyet a döntéselőkészítő tanulmányban kell véglegesen meghatározni:
a) vasútállomás térsége
— Az IMCS-üzemeltetéssel és szolgáltatással kapcsolatos funkcióinak ellátását szolgáló épület megtervezése, törekedve az utasigények és a költség-hatékonyság érvényesítésére, a jelenlegi vasúti felvételi épület lehetőség szerinti felhasználásával,
— Min. 10 helyközi autóbusz indítóhely, min. 4 leszállóhely és min. 1 helyi autóbusz indítóhely kialakítása,
— Min. 98 db P+R parkoló megtervezése,
— Szükség szerint peron-átalakítás szintbeni akadálymentesítése, felújítása, figyelembe véve, hogy a műszaki megoldás csak a jelenlegi peron helyén valósítható meg, a helyszínrajzi kialakítása nem változhat,
— Az IMCS közúthálózatba kapcsolását a Vasút utca – Állomás tér csomópontban kell megtervezni az eljutási idők optimalizálásával,
— Buszok hatékony útvonalvezetéséhez közúti kapcsolatok kialakítása – Deák F. u–Hadnagy u., Vasút u. 25. sz. főút (Mátyás király út).
b) autóbusz pályaudvar fejlesztése
— Buszállomás tervezése:
– Helyközi érkező állás min. 4 db.
– Helyközi induló állás min. 4 db csuklós, min. 6 db szóló.
– Helyi átmenő megálló vagy végállomás min. 4 db.
– Tároló állás min. 10 db.
— Az autóbusz pályaudvar területén szükséges forgalomtechnikai beavatkozások tervezése a gyalogosforgalom biztonságosabbá, átláthatóbbá tétele, a buszok mozgásának racionalizálása érdekében,
— Taxi-, K+R, mozgássérült és MÁV üzemi parkolóhelyek tervezése,
— Turista busz le- és felszállóhely kialakítása a közelben, esetlegesen a busz pu. területén.
c) kiegészítő fejlesztések a vasútállomás és az autóbusz pályaudvar területén
— Kerékpárút tervezése min. 500 fm hosszon,
— utastájékoztató rendszer tervezése,
— Az új létesítmények vagy meglévő létesítmények átépítéséhez szükséges közműkiváltások tervezése,
— Térrendezés a városi környezetbe, hasznosítási célokhoz illeszkedően.
d) Menetrendi szintű közlekedési hálózat tervezése:
— Vasúti menetrend és helyközi autóbusz menetrend összehangolása, párhuzamosságok optimalizálása, különösen Eger-Budapest, Eger-Füzesabony viszonylatban,
— Helyi és helyközi közlekedés összekapcsolása, hatékonyság javítása, utasigények jobb kiszolgálása, együttműködési megállapodás, közös tarifarendszer kialakítása.
A tervezendő műszaki tartalom kivitelezési költsége nem haladhatja meg a mindenkori aktuális árakon a nettó 5 200 000 000 HUF-ot.
A szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Trenecon Kft.

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 250 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 193 000 000.00 HUF

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216702-2018:TEXT:HU:HTML&src=0
See less See more
  • Like
Reactions: 1
LETETTÉK A KAPOSVÁRI INTERMODÁLIS CSOMÓPONT ALAPKÖVÉT

Kaposváron 2020 elejére a vasútállomás mellé közös kiszolgáló helyiségbe költözik a helyi és távolsági autóbusz-pályaudvar. Ezzel könnyebb, egyszerűbb és gyorsabb lesz az átszállás a közlekedési eszközök között. A Kaposvár IMCS alapkőletételi ünnepségén jelen volt Szita Károly, Kaposvár polgármestere, Veszprémi László, a MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese és Mayer András, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese.

Az új közlekedési központ részeként egy kétsávos körforgalom épül a Vasútállomás épületének közelében. A Budai Nagy Antal utca ívkorrekciójával együtt a Petőfi tér is átépül, nagyobb gyalogosfelülettel, több növénykiültetéssel. Innen indul az új gyalogos-kerékpáros felüljáró, mely kapcsolódik az új közös helyi és helyközi buszpályudvar épületéhez is. A felüljáró 8 méter széles és 260 méter hosszú lesz. A MÁV felvételi épület melletti óvóhely elbontását követően annak helyén P+R parkolók épülnek. A Béla király úti szintbeni átjáró megszűnik, helyette a Hársfa utca folytatásaként új közúti felüljáró épül – a Csik Ferenc sétány meghosszabbításáig. A projekt részeként megújul a Csik Ferenc sétány, északi oldalán számos új parkoló is épül. A projekt elkészültével rövidülnek és egyszerűsödnek az átszállások a vasúti és a buszos, a távolsági és a helyi közlekedési eszközök között, csökken a közlekedési terhelés a belvárosban és javul a parkolási helyzet.


...

https://nif.hu/2018/05/letettek-a-kaposvari-intermodalis-csomopont-alapkovet/
See less See more
1 - 20 of 137 Posts
Top