SkyscraperCity Forum banner

[Hyde Park] Narciarskie skocznie mamucie w Polsce.

4475 27
Na kanwie zwycięstw Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni, chciałbym pociągnąć temat skoczni mamucich powyżej punktu K = 180 m w Polsce. Nie ukrywam, że temat jest dla mnie frapujący, gdyż mamy sporą bazę zawodników, która jeździ na konkursy, ale nie mamy naprawdę dużych skoczni. Kiedyś można było jeździć z braku laku na Harrachov, ale obecny stan obiektu i jego status raczej mu nie zapowiada świetlanej przyszłości, więc zostają albo Niemcy, albo Letalnica w Słowenii. Czy były jakieś krajowe projekty obiektów olbrzymich narciarskich? Dobrze byłbym sobie w stanie wyobrazić taki obiekt w Szklarskiej Porębie albo na przykład gdzieś w Żywcu, Korbielowie, Zwardoniu, Suchej Beskidzkiej, Międzylesiu, Pieninach, lub na południe od Krosna albo Ustrzyk Dolnych.

Temat wstawiam tutaj, bo skocznia jest obiektem architektonicznym o użyteczności sportowej.
1 - 1 of 1 Posts
Skocznia w Harrachowie obecnie popada w ruinę, a władze planują jej wyburzenie i udostępnienie terenu pod apartamenty. Można zatem próbować stosunkowo niewielkim kosztem wydzierżawić obiekt, niemniej wymaga on kapitalnej przebudowy, co byłoby również dość kosztowne. Samego związku na taki wydatek nie stać, a Centralny Ośrodek Sportu jeszcze niedawno miał problem z środkami na remont Wielkiej Krokwi czy zamontowanie torów lodowych na skoczni w Wiśle.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top