SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
29,374 Posts

· Registered
Joined
·
29,374 Posts
Kilka lat temu ktoś chciał przerobić Stadion Narodowy na skocznię narciarską. Coś jeszcze pojawiało się gdzieś na ten temat?
Nie przerobić, tylko wybudować tymczasową skocznię. Wiązało się to jednak z rozbiórką części dachu przez co koszty poszybowały w kosmos i pomysł z Narodowym upadł.
Co prawa wrócił w tym roku w wersji ze Stadionem Śląskim, ale raczej nic z tego nie będzie.

No i mowa była o normalnej skoczni a nie mamucie.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top