SkyscraperCity Forum banner

[Hyde Park] Narciarskie skocznie mamucie w Polsce.

4483 Views 27 Replies 17 Participants Last post by  Mama Stiflera
Na kanwie zwycięstw Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni, chciałbym pociągnąć temat skoczni mamucich powyżej punktu K = 180 m w Polsce. Nie ukrywam, że temat jest dla mnie frapujący, gdyż mamy sporą bazę zawodników, która jeździ na konkursy, ale nie mamy naprawdę dużych skoczni. Kiedyś można było jeździć z braku laku na Harrachov, ale obecny stan obiektu i jego status raczej mu nie zapowiada świetlanej przyszłości, więc zostają albo Niemcy, albo Letalnica w Słowenii. Czy były jakieś krajowe projekty obiektów olbrzymich narciarskich? Dobrze byłbym sobie w stanie wyobrazić taki obiekt w Szklarskiej Porębie albo na przykład gdzieś w Żywcu, Korbielowie, Zwardoniu, Suchej Beskidzkiej, Międzylesiu, Pieninach, lub na południe od Krosna albo Ustrzyk Dolnych.

Temat wstawiam tutaj, bo skocznia jest obiektem architektonicznym o użyteczności sportowej.
1 - 3 of 3 Posts
Nosal byłby idealnym miejscem. Poważnie mówię. Tam można zbudować naturalnego mamuta, na którym dałoby radę przekroczyć nawet 300 metrów (gdyby FIS pozwalał eksploatować tak wielkie obiekty).

http://podroze.onet.pl/narty/najtrudniejsze-trasy-w-polsce/eb8t9

średnie nachylenie 31,8% mówi samo za siebie
  • Like
Reactions: UPR20
Trasa zjazdowa jakoś może tam funkcjonować :D
Mówiono chyba o jeszcze mniejszej, K70 czy coś w ten deseń.
No i mowa była o normalnej skoczni a nie mamucie.
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top