SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· zombie process
Joined
·
2,875 Posts
Jak już rozmawiamy o S-F, to ciekawą lokalizacją byłby... Bełchatów, czyli konkretnie Góra Kamieńska. Stok narciarski już jest, dojazdu i lokalizacji lepszej w Polsce się nie da znaleźć. Nie wiem gdzie teraz kopalnia odkłada ziemię z odkrywki, ale mogłaby partycypować w kosztach no i próbować zarabiać na tej inwestycji.
 

· zombie process
Joined
·
2,875 Posts
Zapomniałeś o klimacie.
Wręcz przeciwnie - zawsze jak jadę zimą na południe, to okolice Bełchatowa są statystycznie najbardziej prawdopodobnym miejsce wystąpienia opadów śniegu :)

Dziś wystarczy, by było zimno, śnieg się zrobi. Większym problemem jest wiatr.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top