Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 1800 Posts

·
Deutsch Eylau
Joined
·
2,871 Posts
Budowa chodnika pomiędzy ulicą Sobieskiego,a Królowej Jadwigi:

Basen:

Nowa sala przy "Mechaniku":


Na Sienkiewicza niestety jeszcze cisza, porobili tylko jakieś oznaczenia, więc pewnie lada dzień ruszą... Przy Kauflandzie jakoś też żadnego ruchu nie widziałem.
 

·
Deutsch Eylau
Joined
·
2,871 Posts
Nie tylko częściowym, ale całkowitym, gdyż faktycznie most biegnie w ciągu DK nr 16, którą zarządza GDDKiA. Bądźmy dobrej myśli!!! Powiadasz kolego, że na drodze z Szałkowa do Tynwałdu coś już się dzieje?
Są jakieś życzenia odnośnie zdjęc? Bo ja chętnie pojadę i porobię, tylko brakuje mi już pomysłu gdzie i co...
 

·
Deutsch Eylau
Joined
·
2,871 Posts
^^
Też się nad tym zastanawiam, bo w planie jest napisane, że rozpoczęcie postępowania rozpocznie się w marcu 2010 i przewidziane jest do realizacji tylko w 2010 roku. Jak na razie przetargu niestety nie ogłoszono. Miejmy nadzieję, że inwestycja ruszy, bo śmieszny jest ten kawałek, nawet chodnika nie ma... Kiedyś w tym miejscu chyba inwestor nie mógł dogadać się z właścicielem którejś posesji i taki jest skutek...:eek:hno:
 

·
Deutsch Eylau
Joined
·
2,871 Posts
Dziś zauważyłem, że przy ulicy Piaskowej za nowym cmentarzem zaczyna się coś dziać. Jest to teren Warmińsko - mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Być może jakiś zakład pracy... Najlepiej byłoby odczytać z tablicy informacyjnej, co też uczynię na dniach.
http://www.wmsse.com.pl/start.php?po=pilawa&gr=cooferujemy
Wydaje mi się patrząc na grafikę ze strony , że chodzi o najmniejszy teren zaznaczony szarym kolorem. Kiedyś w jednej z lokalnych gazet pisano, że w tym miejscu chce zainwestować firma z branży szkła.

A tak na marginesie to ciekawe jak z budową zakładu części samochodowych. Ma ktoś jakieś informacje?
 

·
Deutsch Eylau
Joined
·
2,871 Posts
Zdjęcia z dziś:

Budowa ulicy Dąbrowskiego - zaczynamy od strony Centrum:


Elementy mostu nad Iławką:


Jedziemy dalej:Wlot obwodnicy w ulicę Dąbrowskiego, tu powstanie rondo:


Ponownie most nad Iławką od strony Lipowego:
Obwodnica od strony ul. Ostródzkiej. Widać, że kładą już pierwszą warstwę asfaltu, pewnie dla lepszego dojazdu do estakady:
Podsumowując Dąbrowskiego to jeden wielki plac budowy - hotel, obwodnica, przebudowa całej ulicy. Polecam zobaczenie na własne oczy.:banana:
 

·
Deutsch Eylau
Joined
·
2,871 Posts
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Iławy, działajac na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pózn. zm.) zawiadamia, że:
w dniu 05 marca 2010 roku zakonczył postepowanie administracyjne w sprawie wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pod nazwa:
„Stacja paliw płynnych z modułem tankowania gazu LPG, sklepem z towarami
motoryzacyjnymi, prasa, słodyczami oraz mini barem, dz. nr 8/3 przy ul. Ostródzkiej 52 w
Iławie”.

Ciekawe jaka to będzie sieć...
Źródło: BIP UM Iława
http://bip.umilawa.pl/43/48/Burmistrz_Miasta_Ilawy_zawiadamia__ze_w_dniu_05_marca_2010_roku_zakonczyl_postepowanie_administracyjne_w_sprawie_wydanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_na_realizacje_przedsiewziecia_pod_nazwa____Stacja_paliw_plynnych_z_modulem_tankowania_gazu_LPG__sklepem_z_towarami_motoryzacyjnymi__prasa__slodyczami_oraz_mini_barem__dz__nr_8_3_przy_ul__Ostrodzkiej_52_w_Ilawie/
 

·
Deutsch Eylau
Joined
·
2,871 Posts
OBWIESZCZENIE


Burmistrz Miasta Iławy, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku z wnioskiem Gminy Miejskiej Iława o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak w Iławie”.


Źródło: BIP UM Iława
 
1 - 20 of 1800 Posts
Top