SkyscraperCity Forum banner
1 - 17 of 17 Posts

·
any old place
Joined
·
7,772 Posts
Discussion Starter · #17 ·
BTW... kako je bilo na stadionu? Obozavam taj stadion. Kakva je atmosfera?
Stadion je impresivan u svakom smislu. Na toj utakmici, Inter - Chelsea 2:1, ostvarena je najveća zarada u istoriji San Sira / G. Meazze, 3 miliona i 750 hiljada evra. Bilo je prisutno 85 hiljada ljudi a prodano je 78 hiljada ulaznica.

Huk je moćan, ali navijači Intera su me malo razočarali jer navijaju na mahove, u zavisnosti od dešavanja na terenu, dok su Englezi - njih nekih 8 hiljada, pjevali čitavo vrijeme...Pozdrav
 
1 - 17 of 17 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top