SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Administrator
Joined
·
30,668 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Bron: Rotterdams Dagblad

Honderd maquettes tonen Hollandse waterbouwtraditie
Rotterdam - De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) brengt ruim honderd maquettes van watersteden bij elkaar voor haar tentoonstelling De Hollandse Waterstad.

Hiermee wordt een omvangrijk overzicht gegeven van waterbouwtraditie over de hele wereld. Speciaal voor deze tentoonstelling worden twaalf nieuwe plannen voor toekomstige Nederlandse watersteden gepresenteerd.

De expositie is een onderdeel van de tweede editie van IABR die wordt gehouden van 26 mei tot en met 26 juni en die het thema De Zondvloed heeft gekregen. De Hollandse Waterstad wordt donderdag 26 mei geopend door prins Willem Alexander en prinses Máxima en is één van de vijf tentoonstellingen die tijdens de IABR te zien zijn in Las Palmas op de Wilhelminapier en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi).

De Hollandse Waterstad toont de historie, actualiteit en toekomst van watersteden. De geschiedenis van deze steden vormt een belangrijke kennisbron voor het verzinnen van nieuwe manieren om met het dilemma om te gaan van stijgende waterstanden versus de groei van de steden.

Op de expositie tonen historische maquettes voorbeelden van verschillende typen Nederlandse watersteden. Het plan Rose voor de singels van Rotterdam, Friese sluisdorpen als Sloten, vestingsteden als Naarden, handelssteden in delta's, aan rivieren en kanalen zoals Zierikzee, Zaltbommel en Gouda en de wallen, grachten en eilanden van Amsterdam. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe gebieden als de Kop van Zuid in Rotterdam en het Oostelijk Havengebied in Amsterdam.

Ook worden op de tentoonstelling maquettes gepresenteerd van studies naar nieuwe Nederlandse watersteden. Sommige ontwerpers doen grote waterbouwkundige ingrepen die leiden tot nieuwe typen stedenbouw, zoals wonen in gebieden die regelmatig overstromen, of op kunstmatig opgeworpen eilanden. Anderen onderzoeken scenario's voor een andere manier van leven met water: van een nieuwe stad in het stroomgebied van de Biesbosch tot een tijdelijke 'catamaranstad' op een zandplaat voor de kust.

Tijdens de IABR verschijnt het boek Atlas Dutch Water Cities. Dit is het resultaat van een onderzoek van de afdeling stedenbouw aan de TU Delft naar de relatie tussen stedenbouw en de vorm van het landschap: rivier, zee, polder.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top