SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
7,269 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Zakres prac inżynierów fasad obejmuje zarówno projektowanie nowych budynków wykonanych z najnowocześniejszych materiałów i przy wykorzystaniu najnowszych technologii, jak i podniesienie standardu funkcjonowania istniejących obiektów biurowych oraz modernizacje budynków zabytkowych przy zachowaniu ich wyglądu.
Praca inżyniera nie kończy się na fasadzie budynku - często zajmuje się on również skomplikowanymi elementami wystroju wnętrz (na przykład żyrandolem ze spłaszczonych rurek szklanych w DG Banku w Berlinie). Przy projektowaniu fasad decyzje muszą być wyważone zarówno pod względem kosztu, jak i możliwości realizacji. Oczywiście można zdecydować się na wybór elementu okładziny fasady, który ma wysokość jednej kondygnacji i szerokość 15 m, ale może się zdarzyć, że przewiezienie płyt na plac budowy będzie wymagało zamknięcia drogi.
Inżynieria fasad wymaga ścisłej współpracy specjalistów - architektów, inżynierów, geologów, metalurgów, kosztorysantów, projektantów, fizyków budowli. Współpraca ekspertów jest ważną częścią podejmowania spójnych decyzji, a różnorodne umiejętności są nierozdzielnie związane z projektowaniem.
Przy opracowywaniu powłoki nowego magazynu dla firmy Selfridges w Birmingham, w Wielkiej Brytanii (2003; autorzy: Future Systems; konstrukcja: Arup Façade Engineering), którą stanowią okrągłe, trójwymiarowe, zakrzywione, metalowe dyski, konieczna była współpraca kilku specjalistów. W projekcie tym należało wziąć pod uwagę wiele aspektów - poczynając od typu materiału, który można byłoby użyć, aby uzyskać odpowiedni kształt, poprzez produkcję, kończąc na sposobie montażu kręgów i uniemożliwieniu wspinania się po budynku.
Rozwiązania techniczne należy także dopasować do placu budowy. Doświadczeni specjaliści w dobrze uzbrojonej lokalizacji mogą wykonać bardzo skomplikowane rozwiązania. Zdarza się jednak, że plac budowy jest niewielki, klimat nie sprzyja, a umiejętności wykonawcy są nieznane. W takich przypadkach konieczne jest użycie materiałów, które "po podrzuceniu w górę spadają w jednym kawałku i w odpowiednie miejsce". Konsultacja i kontrola tych projektów to również część pracy inżyniera fasad.
Wiele przykładów kształtowania fasad wynika z założeń środowiskowych. Na przykład wymagania dotyczące magazynowania energii, zgodnie z założeniem przyjętym przez architekta, wymuszają zastosowanie okładziny szklanej o odpowiednich parametrach i wymiarach. Aby zredukować straty energii, szkło użyte do wykonania fasady jest powleczone - stanowi element hermetycznie uszczelniony; można także zastosować fasadę podwójnie szkloną. Obydwie opcje są często bardziej ekonomiczne niż zastosowanie na zewnątrz - w celu polepszenia izolacyjności obiektu - dużej liczby paneli z kamienia, terakoty lub metalu.
Projekt fasady budynku Metropolitan w Warszawie (2003; autorzy: Foster & Partners we współpracy z pracownią JEMS Architekci; konstrukcja: Arup Façade Engineering; publikacja w "A-m" 11/2002) był dużym wyzwaniem ze względu na zastosowanie kamienia. Projektanci z biura Foster & Partners zaprojektowali 1250 żeberek z litego granitu, mocowanych do ściany osłonowej budynku, które pełnią funkcję żaluzji. Granit sprowadzono z Ameryki Północnej i odpowiednio przygotowano we Włoszech.
Jednak już w kamieniołomie konieczne było wykonanie bloków skalnych bez dużej ilości odpadu. Żaluzje wycinano z bloków wysokości 3,4 m bez widocznych skaz. Kamienne płyty o wymiarach 3,2 m x 0,12 mx 0,5 m miały być zamocowane w sposób prawie niewidoczny. Wiele trudności w procesie produkcji, podczas transportu, wznoszenia i montażu spowodowała masa materiału - każda żaluzja waży 550 kg. Dlatego też przeprowadzono szczegółową analizę bezpieczeństwa dla projektowanych wsporników. Rozwiązaniem był system, który pozwalał na montaż granitu do wsporników poza placem budowy, a następnie na zawieszenie wykonanego prefabrykatu. Ostatecznie przez cztery otwory wywiercone w kamiennych płytach przeprowadzono stalowe pręty i zamocowano do profilu stalowego w kształcie litery L.
Kolejnym przykładem jest trzypiętrowy budynek Wolfson - nowy gmach Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Glasgow, w Szkocji (2002; autorzy: Reiach & Hall; konstrukcja: Arup Façade Engineering; prezentacja w "Technice ARCHITEKTURY" 5/07/03). Jest to budynek o fasadzie typu kominowego i dużej odporności termicznej. Najważniejsze w tym projekcie było uzyskanie maksymalnej przezroczystości.Zewnętrzną powłokę fasady wykonano ze szkła konstrukcyjnego (mocowanego punktowo w sposób z zewnątrz niewidoczny), a wewnętrzną - z tradycyjnego szkła podwójnego. Tafle zewnętrzne zostały zabezpieczone szklanymi żebrami rozpartymi pomiędzy trójwarstwowymi wspornikowymi wysięgnikami i mocowanymi do konstrukcji nośnej.
Stalowe nakładki w gniazdach zapewniają zachowanie tolerancji, a nieruchoma śruba podczas montażu - mechaniczne utwierdzenie poprzez trwałe połączenie szkła z konstrukcją.
Najnowsze techniki szklenia mogą być istotne również przy modernizacji budynków zabytkowych. Jednym z takich projektów jest Floral Hall (1998; autorzy: Dixon Jones BDP; konstrukcja: Arup Fa~ade Engineering) - część londyńskiej Royal Opera House. Zadaniem konstruktorów było stworzenie nowego, zakrzywionego dachu ze szkła laminowanego osadzonego w ramie imitującej wygląd oryginalnej, filigranowej konstrukcji dachu.
Oryginalny dach składał się z zakrzywionych, żeliwnych żeber kształtujących beczkowate sklepienie. Żeliwne płatwie rozpięte są pomiędzy żebrami, które podpierają małe, pojedyncze arkusze zachodzących na siebie szklanych tafli. Architekci chcieli odtworzyć sklepienie wykonane z przezroczystego szkła, ale o znacznie lepszych parametrach termicznych. Ze względu na zabezpieczenie podwójnie szklonych zakrzywionych elementów ze specjalną warstwą wewnętrzną redukującą zyski ciepła (folia odbijająca promieniowanie ultrafioletowe) smukły szkielet z wytłaczanych profili aluminiowych malowanych proszkowo został wzmocniony dodatkową konstrukcją.
Inżynieria fasad bardzo szybko się rozwija. Część zadań wykonywanych przez inżynierów fasad wykracza poza zakres obecnych standardów, co oznacza, że zawsze istnieją trudności z podporządkowaniem się wytycznym i uzyskaniem zgody inspektorów nadzoru. Koszt potrzebnych badań przeprowadzonych przed realizacją projektu nie zawsze jest uzasadniony, ale bardzo ważne jest ciągłe zdobywanie wiedzy, między innymi dzięki prowadzaniu badań niszczących. Badania niszczące oraz projekty renowacyjne są bardzo dobrym źródłem informacji na temat tego, jakie rozwiązanie może się nie sprawdzić i co można było wykonać lepiej, dają także nieocenioną wiedzę o możliwości wystąpienia miejsc krytycznych. Badania tego typu dotyczą wielu elementów budynku.
Budynek może po prostu jedynie doczekać końca projektowanej żywotności, nowa fasada może być narażona na niszczące działanie siarczanu niklu powodujące zniszczenie szkła lub korozję w wyniku błędnego sposobu czyszczenia powierzchni. Bardzo ważne jest poprawne wykonanie na budowie takich elementów, jak izolacje paroszczelne czy uszczelki.
Na każdym etapie - od projektu po zasiedlenie obiektu - ważne jest natomiast zaangażowanie.

Dokładna ocena placu budowy może być pretekstem do rozmowy z architektem na temat koncepcji wstępnej. Klient - deweloper - chciałby np. przedyskutować plan kosztów projektu, a następnie zlecić wykonanie badań dotyczących zalet użycia okładziny z tytanu.
Pomiędzy specyfikacjami powinny znaleźć się zapisy dotyczące reżimu przeprowadzenia testów oraz weryfikowania rysunków i dokumentacji warsztatowej budynku. To wszystko kreuje nowe pomysły oraz nadaje sens wybranym rozwiązaniom.
Edith Mueller

Floral Hall w Londynie - szklany dach przebudowano projektując dodatkową konstrukcję i stosując szkło podwójne (redukcja zysków ciepła); fot. Graham Young


Fasada termiczna typu kominowego budynku Wolfson - nowego gmachu Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Glasgow; fot Gavin Fraser/FOTO-MA
 

·
Registered
Joined
·
1,047 Posts
fajny artykuł :)

Ciekaw czy jakieś z tych rozwiązań można wykorzystać na ślepych ścianach w wielu polskich kamienicach. Np w Poznaniu przy Solnej stoi kilka kamienic ze ślepymi ścianami, do których, ze względu na ulicę, nie da się dobudować nic obok, ale jest na tyle miejsca, że można by zrobić jakąś imitację ściany z oknami itp.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top