SkyscraperCity Forum banner

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

10333 Views 72 Replies 24 Participants Last post by  Troffel
De Test Site van het IABR:

Wat mij betreft gaan we hier verder over de IABR en in het stadsinitiatief topic over het stadsinitiatief.

Vanavond is de opening van de koffiebar in de Hoftoren, wie gaat?
1 - 20 of 73 Posts
Die opening was tot 8u toch? Dan kom ik na werk ff kieken.

Maar die bar is weer zigzagcity en niet IABR dus beetje offtopic... ;)
Rotterdamse centrumbewoners straks gezonder

Als de Rotterdamse binnenstad in 2040 meer dan 60.000 inwoners telt, zijn die Rotterdammers gezonder dan de 30.000 die nu tussen spoor, rivier, Oostplein en het Maastunneltracé wonen. Hun stad is groener, ze gebruiken minder energie en er is meer werkgelegenheid.

De ambitie van de gemeente om de binnenstad te verdichten door het woningaanbod met 20.000 uit te breiden en zo ruimte te bieden aan een verdubbeling van het huidige inwonertal, is door TNO doorgerekend. De uitkomsten zijn vandaag gepresenteerd aan het begin van de vijfde Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) met het thema Making City.

Het Rotterdamse centrum moet 100 jaar na het bombardement van 14 mei 1940 een levendige, dichtbebouwde stad zijn met woontorens en kleinschaliger bouw op onverwachte plekken en zo'n 150 voetbalvelden aan stedelijk groen dat uitnodigt tot lichamelijke activiteit.

Fietsen en lopen
Het stedelijk ontwerp is toegespitst op lopen en fietsen: het gebruik van de auto is minder aantrekkelijk doordat het aantal parkeerplekken wordt beperkt. Het stadsverkeer is veiliger. Dat levert, met de extra mogelijkheden voor lichaamsbeweging, volgens TNO extra gezonde levensjaren op.

Om zijn ambitie te verwezenlijken heeft Rotterdam in totaal 14 verdichtings- en vergroeningsstrategieën geformuleerd. Dat was nodig omdat de ruimte voor grote bouwprojecten in de toekomst afneemt. De plannen voorzien in bouwen bovenop bestaande bouw, bouwen op het water, het herontwikkelen van bestaande gebouwen tot wooncomplexen en het uitbreiden van het aantal klushuizen.

Zo hoopt de stad nieuwe binnenstadsbewoners te lokken met eigen, unieke en creatief vormgegeven woningen. Hun komst maakt voorzieningen als bars, restaurants, hotels, theaters, galerieën en musea levensvatbaarder. Wel zullen meer bewoners van het verdichte Rotterdam geluidshinder ondervinden, maar dat komt doordat de huidige norm van 55 decibel in de toekomst wordt verlaagd naar 48 decibel. Het stadsverkeer brengt nu gemiddeld 50 decibel met zich mee.
Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686...erdamse-centrumbewoners-straks-gezonder.dhtml
Zo hoopt de stad nieuwe binnenstadsbewoners te lokken met eigen, unieke en creatief vormgegeven woningen. Hun komst maakt voorzieningen als bars, restaurants, hotels, theaters, galerieën en musea levensvatbaarder.
Dit soort praat klinkt allemaal aannemelijk maar eerlijk gezegd vind ik het typisch een uitspraak van iemand die nog nooit hoog of binnenstedelijk heeft gewoond. Er liggen twee veronderstellingen aan deze zinnen ten grondslag waarvan ik me op basis van mijn eigen ervaring en waarneming afvraag of dat wel zo is:
- dat binnenstadbewoners en vooral hoogbouwbewoners allemaal zelfbewuste, creatieve en op cultuur ingestelde bewoners zijn;
- dat meer woningen in de binnenstad haast vanzelf leidt tot meer bars, restaurants, hotels, theaters, galerieën en musea.

Vooral van de gedachte dat je stad kunt maken met hoogbouw lijkt me onderhand toch wel bekend dat het zo niet werkt.
Voor het maken van stad is hoogbouw niet noodzakelijk. Dichtheid daarentegen is denk ik essentieel. Dus mid-rise (op zijn Nederlands natuurlijk) met goede plinten en goed contact met de straat vanuit de woningen heeft denk ik meer kans van slagen. Maar echte verdichting (met mid-rise denk ik makkelijker te realiseren want je hebt meer ruimte nodig) is een must.
Probleem met dit soort discussies is dat zo'n begrip als dichtheid eigenlijk ondefinieerbaar is, net zoals begrippen als stedelijkheid, duurzaamheid, en zelfs stad en hoogbouw, of toch minstens voor meerdere interpretaties vatbaar. Iedereen heeft er wel een beeld bij, maar iedereen redeneert vanuit zijn eigen beeld van deze begrippen. of iets wel of niet werkt hangt helemaal van de specifieke kenmerken van de locatie af. Stellingen waarbij het een met ander in z'n algemeenheid met elkaar in verband worden gebracht klinken vaak overzichtelijk, maar echt voorspellend zijn ze nooit. Ik heb al ergens anders gezegd dat de stad meer gebaat is bij vakmensen die ter plekke mooie dingen maken, dan breedpraters die in z'n algemeenheid gaan lopen tetteren hoe het allemaal in grote lijnen zou moeten.
Ik denk dat dit wel in het verlengde van de discussie past:

Je droomhuis in Rotterdam; het kan!
donderdag 19 april 2012

“Te grote en dus te dure kavels, kunstmatig hooggehouden grondprijzen en weinig flexibele bestemmingsplannen. Dat zijn een aantal van de onderwerpen die zouden moeten veranderen om het Rotterdammers mogelijk te maken hun droomhuis in de stad te vinden of zelfs zelf te bouwen”, aldus Jan-Willem Verheij, woordvoerder Wonen van VVD Rotterdam. D66 en VVD Rotterdam willen dat de woningmarkt op de schop gaat en hebben samen een visie geschreven op de Rotterdamse situatie. Brenda Dirkse, woordvoerder Wonen van D66 Rotterdam: “De woningmarkt is veranderd, de hoogconjunctuur waarin eindeloos dure appartementen gebouwd en verkocht werden is voorbij. Het wordt tijd dat zowel projectontwikkelaars als de gemeente luisteren naar de woonwensen van Rotterdammers. We moeten in deze stad stoppen met massaal bouwen en ons focussen op kleinschalige en kwalitatief hoge ontwikkelingen.”

Tijdens de raadvergadering op 19 april presenteren Brenda Dirkse en Jan-Willem Verheij hun visie op de Rotterdamse woningmarkt, waarin zij aangeven hoe we het Rotterdammers makkelijker kunnen maken hun eigen droomhuis te realiseren in de stad. Dat kan door zelf een kavel te kopen en er een huis op te bouwen, maar ook door samen te werken met een woningcorporatie of projectontwikkelaar. Momenteel zijn er te veel belemmeringen om dat te doen. VVD en D66 Rotterdam zien graag dat er zoveel mogelijk belemmeringen weg genomen worden. Verheij; “Zo zouden er bijvoorbeeld veel vaker kleine kavels aangeboden moeten worden. Op dit moment is de gemiddelde Rotterdamse kavel 700 m2 en ben je al 350.000 euro verder, nog voordat je er een huis op gezet hebt. De gemeente moet vaker kleine kavels aanbieden en bovendien informatie verstrekken over het zelf bouwen van een huis. Op dit moment is daar nauwelijks informatie over beschikbaar.”

“Momenteel zijn er veel vrije kavels in de stad die niet op de markt komen. Een architectenbureau heeft onlangs onderzocht hoeveel potentiële kavels er zijn in het deel rondom het stadscentrum. Dat zijn er zeker 400! Het zou goed zijn als we die kavels zouden verkopen en als we de €6000,- inschrijvingsgeld, om deel te nemen aan de loting, af zouden schaffen. Ook zou de gemeente af moeten van de gedachte dat ze geld kan verdienen aan de verkoop van grond”, aldus Brenda Dirkse. Grondprijzen worden in Rotterdam, ondanks de crisis, kunstmatig hooggehouden omdat de gemeente verlies lijdt wanneer de waarde onder het bedrag komt waarmee het in de boeken staat. Daarom is voor veel mensen een stukje grond in de stad bijna onbetaalbaar.

Ook op het maken van stedenbouwkundige planvorming hebben de fracties een visie. “We moeten denken in buurtjes, niet in wijken of zelfs hele stadsdelen, zoals we in de jaren ’60 en ’70 deden met wijken als Pendrecht en Ommoord”, aldus Jan-Willem Verheij. Op die manier wordt ruimte gecreëerd voor kleinschalige initiatieven, waarmee we de Rotterdammers een gevarieerd aanbod van woningen en woonmilieus kunnen bieden.

De presentatie van de woningnotitie van VVD en D66 Rotterdam valt samen met de opening van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, die in het teken staat van ‘Making City’.

De visie kunt u hier vinden.

www.d66rotterdam.nl
See less See more
Even snel het uitzicht van Pschorry met de mobiel vastgelegd.


CameraZOOM-20120420123142089 by i-fotografie, on Flickr


CameraZOOM-20120420123300079 by i-fotografie, on Flickr

Nu nog wachten op mooi weer en je hebt een prachtig 360 graden uitzicht!
See less See more
2
Potverdikkie, de Hofpleinfontein lijkt wel een zwembad!
^uit ervaring weet ik dat je er ook heel goed in kunt zwemmen :D
^^

Vooral met een overwinningsmasker op je kop is dat een aanrader!
Helaas vindt de politie het minder leuk :(
Net in Pschorry geweest en wat een WAANZINNIG uitzicht! Dit moet gewoon een vervolg krijgen! Ik ga hier zeker nog een paar keer naar toe, maar dan mét camera.
^^het is inderdaad een prachtige locatie! Tijd voor een permanent Holland Hoogbouw Café! :cheers:
Danny said:
Ik denk dat dit wel in het verlengde van de discussie past:

Je droomhuis in Rotterdam; het kan!
donderdag 19 april 2012

“Te grote en dus te dure kavels, kunstmatig hooggehouden grondprijzen en weinig flexibele bestemmingsplannen. Dat zijn een aantal van de onderwerpen die zouden moeten veranderen om het Rotterdammers mogelijk te maken hun droomhuis in de stad te vinden of zelfs zelf te bouwen”, aldus Jan-Willem Verheij, woordvoerder Wonen van VVD Rotterdam. D66 en VVD Rotterdam willen dat de woningmarkt op de schop gaat en hebben samen een visie geschreven op de Rotterdamse situatie. Brenda Dirkse, woordvoerder Wonen van D66 Rotterdam: “De woningmarkt is veranderd, de hoogconjunctuur waarin eindeloos dure appartementen gebouwd en verkocht werden is voorbij. Het wordt tijd dat zowel projectontwikkelaars als de gemeente luisteren naar de woonwensen van Rotterdammers. We moeten in deze stad stoppen met massaal bouwen en ons focussen op kleinschalige en kwalitatief hoge ontwikkelingen.”

Tijdens de raadvergadering op 19 april presenteren Brenda Dirkse en Jan-Willem Verheij hun visie op de Rotterdamse woningmarkt, waarin zij aangeven hoe we het Rotterdammers makkelijker kunnen maken hun eigen droomhuis te realiseren in de stad. Dat kan door zelf een kavel te kopen en er een huis op te bouwen, maar ook door samen te werken met een woningcorporatie of projectontwikkelaar. Momenteel zijn er te veel belemmeringen om dat te doen. VVD en D66 Rotterdam zien graag dat er zoveel mogelijk belemmeringen weg genomen worden. Verheij; “Zo zouden er bijvoorbeeld veel vaker kleine kavels aangeboden moeten worden. Op dit moment is de gemiddelde Rotterdamse kavel 700 m2 en ben je al 350.000 euro verder, nog voordat je er een huis op gezet hebt. De gemeente moet vaker kleine kavels aanbieden en bovendien informatie verstrekken over het zelf bouwen van een huis. Op dit moment is daar nauwelijks informatie over beschikbaar.”

“Momenteel zijn er veel vrije kavels in de stad die niet op de markt komen. Een architectenbureau heeft onlangs onderzocht hoeveel potentiële kavels er zijn in het deel rondom het stadscentrum. Dat zijn er zeker 400! Het zou goed zijn als we die kavels zouden verkopen en als we de €6000,- inschrijvingsgeld, om deel te nemen aan de loting, af zouden schaffen. Ook zou de gemeente af moeten van de gedachte dat ze geld kan verdienen aan de verkoop van grond”, aldus Brenda Dirkse. Grondprijzen worden in Rotterdam, ondanks de crisis, kunstmatig hooggehouden omdat de gemeente verlies lijdt wanneer de waarde onder het bedrag komt waarmee het in de boeken staat. Daarom is voor veel mensen een stukje grond in de stad bijna onbetaalbaar.

Ook op het maken van stedenbouwkundige planvorming hebben de fracties een visie. “We moeten denken in buurtjes, niet in wijken of zelfs hele stadsdelen, zoals we in de jaren ’60 en ’70 deden met wijken als Pendrecht en Ommoord”, aldus Jan-Willem Verheij. Op die manier wordt ruimte gecreëerd voor kleinschalige initiatieven, waarmee we de Rotterdammers een gevarieerd aanbod van woningen en woonmilieus kunnen bieden.

De presentatie van de woningnotitie van VVD en D66 Rotterdam valt samen met de opening van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, die in het teken staat van ‘Making City’.

De visie kunt u hier vinden.

www.d66rotterdam.nl
Jammer genoeg wederom .een publicatie waar D66 b betrokken is waar ze niet goed door hebben waar het over gaat.
Ben net met een omweg naar kantoor gelopen zodat ik die zig zag city plekken kon bekijken. Op zich is het geen gek idee om eens te kijken naar ongebruikte en uit het zicht gelegen plekken, maar zoals wel vaker oogt de uitwerking vervolgens nogal armoedig. Op één plek moest ik het kaartje erbij halen om te beseffen dat ik al midden in een opstelling stond, maar ter mijn verdediging was ik ook niet op zoek naar een bellenblaasmachine. Met dat soort gepruts wordt een idee volgens mij niet echt inspirerend verbeeld. Vrij krampachtig bewijzen dat je wat met die plekken kunt doen wil niet zeggen dat je dus ook wat met die plekken moet doen, laat staan op zo'n manier.
^^

Waar het op neer komt is dat de grote projecten voor Rotterdam voorbij zijn en VVD en D66 de ondernemers en bewoners probeert voor te bereiden op kleinschalige projecten die voor de gemeente levensvatbaar zijn.

In Almere is daar al heel lang in geoefend lees bijvoorbeeld Mataklap
Jeetje Jan, ik word zo langzamerhand depressief van jou.
Uplander said:
^^

Waar het op neer komt is dat de grote projecten voor Rotterdam voorbij zijn en VVD en D66 de ondernemers en bewoners probeert voor te bereiden op kleinschalige projecten die voor de gemeente levensvatbaar zijn.

In Almere is daar al heel lang in geoefend lees bijvoorbeeld Mataklap
Dat is het failliet van de stad. Grote projecten zijn het probleem niet, zolang ze goed in het stedelijk weefsel geplaatst worden. Daarnaast dienen deze projecten afgewisseld te worden met kleinschalige bouw om te zorgen voor verdere verdichting, samenhang en afwisseling.

Nogmaals als je als stad niet groot durft te denken/dromen dan kom je er nooit! Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan de mensen die Rotterdam op het einde van de 19e en begin 20e eeuw groot hebben gemaakt. Zij durfden!
^ groot denken is niet hetzelfde als denken in grote maten. Je kunt prima groot denken in details en kleinschaligheid. Dat laatste is het niveau waar je als voetganger mee te maken hebt, maar voor een ontwikkelaar is dat vaak het lastige kruimelwerk waar ze meestal geen zin in hebben omdat het te weinig oplevert als je uitsluitend denkt in korte termijn inkomsten. Als ik de ontwikkelaar van een toren zou zijn zou ik er voor zorgen dat de begane grond helemaal ontwikkeld is voordat je in de hoogte gaat denken. Desnoods zou ik er zelf een kroeg in timmeren. Wat er gebeurt als de onderkant een moetje beschouwd is mooi te zien bij de Red Apple. Eigenlijk zou je een hoogbouwproject moeten opsplitsen in twee delen, en dat je eerst het stedelijke deel maakt (de onderbouw dus), en pas als dat is beetje gelukt is het skyline deel.
See less See more
1 - 20 of 73 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top