SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Member
Joined
·
6,666 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Radio Rijnmond, 17 mei 2007.

"Fotograaf Paul Martens maakt al meer dan 30 jaar foto's van Rotterdam. Hij is de man van de beroemde panoramafoto's, de posters, de boeken en de kalenders."

"Verslaggever Reint Jan Potze maakte een radioportret van een uur van deze fotograaf, die volgens deskundigen van grote invloed is geweest op de beeldvorming van Rotterdam. Het is een radiotocht die begint in Delfshaven, waar Paul Martens geboren is, en eindigt bovenop de zuidelijke pyloon van de Willemsbrug."
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top