SkyscraperCity Forum banner

Interview Rotterdam-fotograaf Paul Martens

1290 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  EuroMaster
Radio Rijnmond, 17 mei 2007.

"Fotograaf Paul Martens maakt al meer dan 30 jaar foto's van Rotterdam. Hij is de man van de beroemde panoramafoto's, de posters, de boeken en de kalenders."

"Verslaggever Reint Jan Potze maakte een radioportret van een uur van deze fotograaf, die volgens deskundigen van grote invloed is geweest op de beeldvorming van Rotterdam. Het is een radiotocht die begint in Delfshaven, waar Paul Martens geboren is, en eindigt bovenop de zuidelijke pyloon van de Willemsbrug."
1 - 3 of 3 Posts
Interessant portret, jammer dat het alleen geluidsmateriaal is. Graag had ik de man even aan het werk gezien. De panoramakalenders zijn een lust voor het oog, heb er twee in bezit, een uit 1994, de ander uit 1998.
Erg leuk. Mooie platen die deze man gemaakt heeft. Dit jaar nog was hij bij mijn zus om foto's te maken vanaf 'de Hoge Wiek'. :)
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top