SkyscraperCity banner

1 - 20 of 44 Posts

·
Registered
Joined
·
14,924 Posts
Discussion Starter · #1 ·
مرمت پل خاتون
عکاس: مير مجتبي فضل جو


در 3 کيلومتري جنوب شهرستان خوي، بر روي رودخانه قطور و در موازات جاده خوي به اروميه پلي کهن وجود دارد که به پل خاتون معروف است. اين پل داراي پايه*ها و موجشکن هايي به شکل پشت ماهي از سنگهاي نسبتاً بزرگ و منظم با ملاط ماسه و آهک ساخته شده است. در قسمت فوقاني پل آجر به کار رفته است و داراي هفت دهانه بزرگ آبرو بوده و در بين دهانه هاي بزرگ پايه هاي سنگي به طور منظم قرار دارد.

khatoun bridge close to urumieh


http://chtn.ir/WebForms/Fa/Photo/PictorialReportInfo.aspx?ID=53
 

·
Registered
Joined
·
14,924 Posts
Discussion Starter · #3 ·
apparently the famous anahita temple has been restored, though i doubt it , since there are no proper pics


مرمت معبد آناهيتا به پايان رسيد

مدير پايگاه تخت سليمان گفت که عمليات حفاظتي و مرمتي معبد آناهيتا به پايان رسيده است.

«فرهاد عزيزي» در گفت*وگو با ميراث آريا(chtn) اظهار داشت: با توجه به اين که تنها شواهد باقي*مانده از پوشش سقف معبد آناهيتاي مجموعه تخت سليمان پاطاق*هاي بين جرزهاست، حفاظت و استحکام*بخشي آن*ها از ضروريات برنامه سال جاري محسوب مي*شد.

اين مقام مسوول ضمن اشاره به اين که اجراي بخش*هاي مختلف اين پرو*ژه بر اساس اولويت*هاي حفاظتي انجام شده است، تصريح کرد: کار مرمت با تخليه ملات*هاي قديمي و سست*شده و قالب*گيري فضاي ملات*خور به طوري که کمترين تغيير و حرکتي در مکان آجرها اتفاق نيفتد، شروع شد.

او مرحله بعد را تزريق ملات جديد در قالب*هاي طراحي*شده ملات مستحکم (متشکل از گچ نيم*پخت نيم*کوب) دانست که در کارگاه*هاي مجموعه تخت سليمان توليد مي*شود، و افزود: شروع عمليات استحکام*سازي اواخر تيرماه سال 90 بود که تا پايان نيمه اول سال جاري به طول انجاميد.

به گزارش ميراث آريا، عزيزي گفت: در نهايت، با تراشيدن ملات اضافي و نظافت سطحي، کار مرمت به پايان رسيد و با تثبيت نما با رزين و پوشش نهايي کاهگل کار استحکام*بخشي به اتمام رسيد.

شايان ذکر است، در برخي موارد که سنگ*هاي زيرين طاق ريخته بود با قراردادن سنگ مرمتي، نظم و يکپارچگي کلي به ديوارهاي معبد برگشت، و از نظر بصري نيز ناهماهنگي قبلي از بين رفت.
/110http://chtn.ir/WebForms/Fa/News/NewsInfo.aspx?ID=68881
 

·
Registered
Joined
·
14,924 Posts
Discussion Starter · #7 ·
never knew such thing existed!! What a jewel!baghche chough palace/museum of maku to be restored


کاخ*موزه باغچه جوق، بنايي عظيم و باشکوه در شهر ماکو

مديرکل ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي گفت: **کاخ*موزه باغچه جوق،* باشکوه*ترين *بناي تاريخي احداث شده در شهر ماکو است.

«کاظم غني*زاده» در گفت*وگو با ميراث آريا(chtn) قسمت*هاي مختلف ساختمان را اين گونه معرفي کرد: *از جمله بخش*هاي اين بنا مي*توان به گلخانه، حمام*، نگهباني و *ساختمان سنگي معروف به آشپزخانه* که عمارتي است دو طبقه با سنگ مرمر و سقف شيرواني اشاره کرد.

وي با بيان اين* که مهم*ترين قسمت کاخ،* تالاري مرتفع مزين به* آيينه*کاري و گچ*بري*هاي زيبا در قسمت حوضخانه* است، ادامه داد: معماري اين کاخ تلفيقي از ويژگي*هاي معماري ايراني و روسي در قرن نوزدهم است.

وي با اشاره به اين که اين کاخ نيز مانند کاخ نياوران و سعدآباد در تمام ايام سال پذيراي بازديدکنندگان است، افزود: با توجه به حياط وسيع اين بنا که مکاني مناسب براي تفريح است، استقبال از اين اثر باشکوه در ايام نوروز چندين برابر مي*شود.

وي گفت: گچ*بري*ها، آيينه*کاري*ها*، تالار حوضخانه، طاق*نماهاي تزييني، ارسي*ها، کاغذ*ديواري*هايي از مخمل با طرح گل و بوته*،* پرده*هاي اشرافي*، نقاشي*هاي رنگ روغن داخل اتاق*ها**، نرده*هاي چوبي راه*پله*ها، مجسمه*هاي گچي و وسايل زندگي مالک سابق نيز مکمل تزيينات اين مجموعه است.

اين مجموعه باشکوه با زير بناي 2 هزار متر مربع در داخل باغ بزرگي به وسعت 11 هزار متر مربع که داراي انواع درختان ميوه، گل*ها، درختان زينتي و چشمه آب جاري است**، در زمان مظفرالدين شاه قاجار ساخته شده است.
/110

http://chtn.ir/WebForms/Fa/News/NewsInfo.aspx?ID=72576
 

·
Registered
Joined
·
14,924 Posts
Discussion Starter · #12 ·
kharghan tombs, they are u/rc, the reconstruction is horrible, the brick colour doesnt even match, and they rebuild it like new again, for such sites, it shouldnt look like that :bash: government projects...

they didnt really need renovation, just some checkups every once in a while

 

·
Queen of Persia
Joined
·
1,310 Posts
:bash: :eek:hno:

Atleast it's renovated, but still, they could have done it better...

Don't ruin our ancient persian history and heritage :bash:
 

·
Queen of Persia
Joined
·
1,310 Posts
Oh, by the way, is Takhte Soleiman renovated yet?

I hope it doesn't look like it does in the pictures today :bash:
 

·
Registered
Joined
·
14,924 Posts
Discussion Starter · #18 ·
taghe bostan is having major changes in its park! WHY???? itsays they are trying to make it suitable for unesco but the place was PERFECT! all this money for what, i think with smalle changes they could of made it a world heritage piece!
and with bulldozers and heavy vehicles? that can seriously damage the area
http://www.irna.ir/Display.aspx?NID=080256837
 

·
Registered
Joined
·
602 Posts
Hey not sure if you guys realize that when renovations are done are realllly old buildings, they purposly do different shades of color so people know what old was and what new is. Common practice around the world. I saw this in germany as well.
 
1 - 20 of 44 Posts
Top