SkyscraperCity Forum banner
321 - 340 of 855 Posts

· L'amour du risque
Joined
·
13,768 Posts
Discussion Starter · #323 ·


Palme:Nisam ništa rekao o sirotinji, ima ih ovako po mostovima, i u Temple Baru, naravno i u Graftonu. Rekoh bih da ih mimao otrilike kao po austrijskim gradovima (bio sam neki dan u Salzburgu, to mi je dobra usporedba što se toga tiče). Opet, to je više nego u Hrvatskoj, a manje nego po Njemačkoj i Italiji. A s druge strane, u Belfastu toga uopće nema. :dunno: A ovi koji su išli navečer u Dublin (ja sam premali za to, nesmijem :lol:) kažu da navečer ima dosta više takvih, opijaju se.:cheers:
 
321 - 340 of 855 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top