SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

·
Registered
Joined
·
2,131 Posts
ne Sazan kam qendruar 2 muaj, ne bazen detare. Po te ecje nga baza ne kepin e veriut duheshin gati 45 minuta ecje. Terreni me gure te mprehte dhe shkurre te ashpra. Aty ka pas punuar nje oficer i famshem marine me trup te madh, qe ka qene komandant i polumbares. Nuk po ja permend emrin se sdi si ma marrin, por ai i shmangej shume stervitjes. Njehere komandanti e pa duke peshkuar ne cep te atij molit te gjate qe duket ne foto. Oficeri u zhyt dhe e beri nen uje ate distancen qe duket nga moli deri tek ai kepi, gati 100 m distance. Kur komandanti mbrriti tek kepi dhe nuk po e shihte nuk u besonte syve. Nuk ja merrte mendja njeriu se mund te notohej 100 m izhytur!
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top