SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Bike It!
Joined
·
25,917 Posts
De foto's vallen best wel mee, Nyck.
Leuke dorpjes op steile hellingen.
Een mooie streek in elk geval.
1 & 11 vind ik de mooiste.
Ik wist niet dat de scheve toren zo scheef was.
Op 15 lijkt ie elk ogenblik te zullen omvallen.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top