SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Banned
Joined
·
15,421 Posts
Gave foto's! Ik ben een paar jaar geleden ook in Liguria geweest, maar dan meer dan bij Albenga/Alassio, dat is meer in de richting van San Remo.

Maar die Cinque Terre, daar kun je toch heel moeilijk komen? Ik had een keer iets gelezen dat je er alleen te voet kon komen of met de boot, klopt dat?
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top